• Akcijų rinkos atsigavo po nedidelės korekcijos
  • Infliacijos lūkesčiai pasiekė naujas aukštumas
  • Išlieka tikimybė sulaukti metų pabaigos ralio 

Rugsėjo mėnesį akcijų rinkose įsisukusi korekcija nenustebino rinkos dalyvių, kadangi vidutiniškai per metus S&P 500 indekso vertės 5 proc. kritimas pasitaiko keturis kartus, o didesnės 15 proc. korekcijos įprastai vyksta kartą per dvejus metus. Šiuo metu investuotojai didesnės S&P 500 indekso korekcijos nematė virš 400 dienų.

Nepaisant užsitęsusio optimizmo rinkose, išlieka tikimybė, jog investuotojai ir toliau kels akcijų indeksus. Ketvirtas metų ketvirtis įprastai žinomas, kaip metų pabaigos ar „Kalėdų Senelio“ ralio periodas, kadangi įmonių pelnus teigiamai paveikia metų pabaigos šventės. Remiantis naujausiais JAV nacionalinės mažmenininkų asociacijos duomenimis (angl. US National Retail Federation, NRF), pardavimai lapkričio–gruodžio periodu JAV turėtų išaugti 8,5–10,5 proc. Karantino metu išaugusios santaupos ir augantys atlyginimai kelia prognozes, kad, nepaisant tiekimo grandinės sutrikimų ir augančių produktų bei paslaugų kainų, gyventojų išlaidos šventiniu laikotarpiu bus rekordinės.

Po nedidelės korekcijos akcijų indeksai spalio mėnesį sparčiai atsitiesė ir dauguma jų pasiekė naujus rekordus.  Investuotojų nuotaikas ir norą pasinaudoti kiek atpigusiomis akcijų kainomis teigiamai paveikė skelbiami trečiojo ketvirčio įmonių rezultatai, kurie buvo geresni nei tikėtasi. Be to, nerimas dėl Kinijos nekilnojamojo turto (NT) sektoriaus stabilumo sumažėjo po to, kai šalies centrinis bankas patikino, kad rizikos, susijusios su bankrutuojančiu NT vystytoju „Evergrande“ bus suvaldytos. Verta pabrėžti ir tai, kad Kinijos valdžia daro spaudimą „Evergrande“ įkūrėjui Hui Ka Yan padengti įmonės skolas nuosavu turtu, nors mažai tikėtina, jog Hui Ka Yan turto užteks bent iš dalies padengti 300 mlrd. USD vertės „Evergrande“ įsipareigojimus. Tokia retorika didina tikimybę, kad šalies valdžia neplanuoja gelbėti merdėjančios įmonės ir toliau daro spaudimą turtingiausiam visuomenės sluoksniui.

Spalį įmonės pradėjo skelbti trečiojo ketvirčio rezultatus, kurie daugeliu atvejų pranoko lūkesčius. Apžvalgos rašymo metu, remiantis „Bloomberg LP“ duomenimis, 363 iš 500 S&P 500 indekso įmonių jau buvo paskelbusios savo rezultatus. Vidutiniškai jų pajamos augo 18,5% (ket./ket.), o pelnas – 39,4% (ket./ket.). Europoje 272 iš 442 Euro Stoxx 600 įmonių paskelbė ketvirtinius duomenis. Jų pajamos augo 14% (ket./ket.), o pelnai – 51,4% (ket./ket.).

Žaliavos, atlyginimai ir tiekimo grandinės problemos

Šaltinis: Bloomberg LP

Šių metų naftos ir kitų žaliavų kainų bei atlyginimų augimas vis stipriau skatino paslaugų ir prekių kainų augimą. Nors centriniai bankai tikina, kad kainų augimas yra laikinas ir jau kitąmet sumažės, tačiau infliacijai dar sparčiau pakilus centriniai bankai gali būti priversti imtis palūkanų normų kėlimo anksčiau nei tikėtasi. Tai galėtų paskatinti rizikingų investicijų, tokių kaip IT bendrovių akcijų, pervertinimą.

JAV penkerių metų infliacijos lūkesčiai1, kurie praėjusį mėnesį pasiekė 16 m. aukštumas, rodo, kad rinkos dalyviai pamažu nustoja tikėti centrinių bankų prognozėmis dėl kainų augimo laikinumo. Didesnės nei tikimasi infliacijos naratyvą taip pat palaiko ir kasdienio vartojimo produktų gigantė „Unilever“, kuri gamina tokius produktus, kaip muilai, skalbimo milteliai ir maisto produktai. Įmonės finansų vadovas užsiminė, kad kitais metais tikimasi didesnės infliacijos nei šiemet. Be to, vienas didžiausių maisto produktų gamintojų „Nestle“ pranešė, kad dėl augančių žaliavų kainų įmonė planuoja kelti ir savo produktų kainas. Šiuo metu nėra aišku, kuriuo keliu pasuks infliacija, kadangi taip pat išlieka tikimybė, kad pasiūlos ir tiekimo grandinės problemoms išsisprendus greičiau, infliacija sugrįš į normalias vėžias. Pavyzdžiui, konteinerio gabenimo iš Kinijos į JAV (Šanchajus-Los Andželas) kaina po pastarosiomis savaitėmis pasiekto piko pradėjo mažėti. 

5 metų infliacijos lūkesčiai

Šaltinis: Bloomberg LP

„Luminor“ investicijų komandos požiūris – „House view“

Korekcijos ir atšokimo metu išlaikėme neutralią rizikos biudžeto alokaciją. Dauguma stebimų rodiklių ir modelių buvo gerokai paveikti korekcijos, tačiau nors dauguma rodiklių ir atsitiesė, tai vis dar nesuteikė pakankamo pagrindo prisiimti didesnę riziką. Tikėtina, kad optimizmas ir toliau kels akcijų indeksus, kadangi įžengiame į sezoniškai palankų rinkoms periodą. Ženklių pokyčių rinkose galima būtų tikėtis, jeigu centriniai bankai paskelbtų apie ekonomikos skatinimo politikos pokyčius arba, prasidėjus bankrotų bangai Kinijoje, kiltų rizika viso pasaulio finansų sistemos stabilumui. Šiuo metu tokios rizikos yra akylai stebimos.


15 metų infliacijos lūkesčiai (angl. breakeven rate) apskaičiuojami įvertinant su infliacija susietų obligacijų ir nominalių obligacijų pajamingumų skirtumą.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.