Atkreipkite dėmesį į operacijų įvykdymo terminus, jei planuojate atlikti III pakopos pensijų fondo keitimą Bendrovės (Luminor) viduje:

  • jei fondo keitimas inicijuojamas ir patvirtinamas darbo dieną iki 11:59 val, pensijų fondo vienetai konvertuojami pagal tos pačios dienos pensijų fondo vienetų vertę;
  • jei fondo keitimas inicijuojamas ir patvirtinamas darbo dieną po 12:00 val (arba nedarbo dienomis), pensijų fondo vienetai konvertuojami, pagal kitos darbo dienos pensijų fondo vienetų vertę.

Nurodyti terminai galioja nuo 2022 m. kovo 4 dienos. Konkreti valanda yra nustatoma ir keičiama valdymo įmonės valdybos sprendimu ir skelbiama šiame puslapyje.