Indėlio valiuta Eurai, JAV doleriai
Indėlio laikotarpis Neribotas
Mažiausia indėlio suma Taupomąją sąskaitą galima atidaryti be pradinės sumos
Palūkanų mokėjimas Sukauptos palūkanos išmokamos kas mėnesį
  • Taupomąją sąskaitą galima savarankiškai bet kada papildyti norima pinigų suma arba sudaryti nuolatinio mokėjimo sutartį.
  • Vieną kartą per kalendorinį mėnesį galėsi nemokamai atsiimti dalį ar visas sukauptas lėšas, nenutraukdamas sutarties
  • Uždarydamas taupomąją sąskaitą, gausi visas iki uždarymo dienos sukauptas bei neišmokėtas palūkanas.