Indėlio valiuta Eurai, JAV doleriai
Indėlio laikotarpis Neribotas
Mažiausia indėlio suma Taupomąją sąskaitą galima atidaryti be pradinės sumos
Palūkanų mokėjimas Sukauptos palūkanos išmokamos kas mėnesį