• JAV centrinis bankas neskubės didinti bazinės palūkanų normos
  • Išsivysčiusių ir besivystančių rinkų akcijų indeksas ir toliau juda skirtingomis kryptimis 

Rugpjūčio mėnesį dauguma pagrindinių akcijų indeksų kilo. Tuo tarpu JAV S&P 500 ir Europos STOXX 600 indeksai kilo net septynis mėnesius iš eilės. Po tokio augimo periodo rinkos dalyviai pradeda tikėtis kainų korekcijos.

Remiantis Ned Davis Research (NDR), daugiau nei 210 dienų praėjo nuo paskutinės 5% S&P 500 indekso korekcijos, kai vidutiniškai „bulių“ rinkoje nuo 1928 m. tokio dydžio kritimas įvykdavo po 84 dienų. Be to, jau praėjo daugiau nei vieneri metai, kai indekso vertė nuo piko nebuvo sumenkusi 10%, kai vidutiniškai tokia korekcija įvykdavo po 331 dienos. Istoriškai rudenį investuotojai sugrįžę iš vasaros atostogų skiria laiko dar kartą įvertinti savo investicijas ir šis periodas asocijuojamas su akcijų kainų kritimu. Dėl to, išlieka tikimybė, jog artimiausiais mėnesiais galima tikėtis bent jau nedidelės korekcijos. 

Investuotojai atidžiai stebi centrinius bankus ir bet informacija apie monetarinės politikos normalizavimą gali sukelti didesnę reakciją rinkose. Rugpjūčio pabaigoje JAV centrinio banko vadovas Jerome Powell užsiminė, jog bankas ruošiasi pradėti vykdomų skatinimo programų nutraukimo procesą, tačiau teigė, jog neturėtų būti imtasi palūkanų normų didinimo, kadangi dar laukiama, kol pilnai atsigaus darbo rinka. Jo nuomone, JAV ekonomika pasiekė pakankamą lygį ir papildomas skatinimas nebėra reikalingas. Dėl to tikėtina, jog bus imtasi mažinti kas mėnesį vykdomą obligacijų supirkimą. Kadangi palūkanų kėlimo klausimas bus perkeltas į kitus metus, rinkos dalyviai šias naujienas įvertino teigiamai.

Pasaulio, JAV mažos kapitalizacijos ir besivystančių rinkų akcijų indeksai

Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

Mes ir toliau pastebime skirtingas tendencijas akcijų rinkoje. Didžiosios įmonės kelia rinkos kapitalizacijos pagrindu sudaromus indeksus, tokius kaip S&P 500 ar MSCI World, tuo tarpu vidutinio ir mažo dydžio įmonių akcijų indeksai taip sparčiai nekyla. Ženkliausiai savo kryptimi išsiskiria besivystančių rinkų akcijų indeksas, kurį gerokai paveikė Kinijoje vykstantys procesai. Jau minėjome, jog šalyje įvedami nauji apribojimai ženkliai paveikia įmonių ar net visų sektorių veiklą. Visa tai gerokai sumažino investuotojų pasitikėjimą ir norą investuoti šiame regione. Rugpjūčio pabaigoje Kinijos valdžia uždraudė jaunesniems nei 18 m. gyventojams žaisti kompiuterinius žaidimus daugiau nei tris valandas per savaitę, teigdama, jog tai yra priklausomybė ir „dvasinis opiumas“. Tokios naujienos paveikė ne tik Kinijos kompiuterinių žaidimų kūrėjus, bet ir tarptautines šio sektoriaus įmones, kadangi Kinijos kompiuterinių žaidimų rinka yra pati didžiausia.

AAII investuotojų apklausos rezultatai

Duomenys paremti Amerikos individualių investuotojų asociacijos (angl. American Association of Individual Investors, AAII) rengiama apklausa. Jos metu investuotojai prašomi įvardinti, kaip jie vertina akcijų rinką 6 mėnesių laikotarpiu.
Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

Įvertinus dabartinę situaciją, mes išliekame nusiteikę optimistiškai, kadangi dauguma ekonomikų vis dar yra skatinamos, makroekonominiai rodikliai palaipsniui kyla, o investuotojų rizikos apetitas išlieka gana didelis. Nors COVID-19 Delta varianto plėtra kelia nerimą, ypatingai įžengus į rudenį – virusinių užsikrėtimų sezoną, naujausi tyrimai dėl papildomos vakcinos naudos suteikia vilčių, jog nauja COVID-19 banga bus suvaldyta.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.