Kainyną peržiūrime periodiškai, atsižvelgdami ir reaguodami į klientų poreikius ir situaciją rinkoje, įgyvendindami savo verslo strategiją bei vertindami konkurencinę aplinką.

Nuo lapkričio 1 d. planuojame pokyčius, susijusius su šiomis kainyno grupėmis: sąskaitų tvarkymu, mokėjimo kortelėmis, paskolomis, lizingu, prekybos finansavimu, skaitmeniniais kanalais ir investavimu. Kai kur tik pakoregavome minėtų kainyno grupių struktūrą ar formulavimą. 

Sąskaitų tvarkymas

Produkto pavadinimas Kainyne Kaina ir pavadinimas šiuo metu Kaina ir pavadinimas nuo 2022 11 01 Priežastis
Sąskaitų tvarkymas   30 Eur
Papildomas sąskaitos mėnesinis mokestis:
 - Juridiniams asmenims, kuriems taikoma sustiprinto patikrinimo procedūra (5) (6)

(5) Mokestis taikomas juridiniams asmenims, vykdantiems ūkinę veiklą, tokią kaip:
Azartinių lošimų ir loterijų organizavimas
Veikla, susijusi su tauriųjų metalų, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių prekyba
Prekyba ginklais ir šaudmenimis
Su virtualiosiomis valiutomis susijusi veikla
Su elektroniniais pinigais susijusi veikla
Mokėjimo paslaugų teikimas
Finansinės paslaugos, valiutos keitimas / finansinis tarpininkavimas
(6) Mėnesinis mokestis gali būti taikomas klientams, vykdantiems kitą veiklą, nei nurodyta (5) punkte. Bankas apie taikomą mokestį tokius klientus informuos individualiai prieš 30 kalendorinių dienų iki mokesčio įsigaliojimo datos.
Naujas mokestis

Mokėjimo kortelės

Produkto pavadinimas Kainyne Kaina ir pavadinimas šiuo metu Kaina ir pavadinimas nuo 2022 11 01 Priežastis
Grynųjų pinigų išėmimas ir įmokėjimas
Kortelė „Visa Business Debit“
0,5%, min. 1 Eur
Grynųjų pinigų išėmimas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse ir Medus bankomatuose Lietuvoje
1 %, min. 1 Eur
Grynųjų pinigų išėmimas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse ir Medus bankomatuose Lietuvoje
Pakeistas mokestis
  0,5%, min. 1 Eur
Grynųjų pinigų išėmimas Banko partnerių tinkle (1) per elektroninius kortelių skaitytuvus

(1) PERLAS terminaluose pagal interneto puslapyje pateiktą vietų sąrašą čia. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“.
1 %, min. 1 Eur
Grynųjų pinigų išėmimas Banko partnerių tinkle (1) per elektroninius kortelių skaitytuvus

(1) PERLAS terminaluose pagal interneto puslapyje pateiktą vietų sąrašą čia. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“.
Pakeistas mokestis
Grynųjų pinigų  išėmimas ir įmokėjimas
Kortelė „Visa Business Debit“
Kortelė „Visa Business Credit“
0.06%
Grynųjų įmokėjimas Luminor ir Medus bankomatuose Lietuvoje
0,1 %
Grynųjų įmokėjimas Luminor ir Medus bankomatuose Lietuvoje
Pakeistas mokestis
Kortelės išdavimas ir atnaujinimas
Kortelė „Priority Pass“
6 Eur
Kortelės siuntimas paštu užsienyje
10 Eur
Kortelės siuntimas paštu į užsienį
Pakeistas mokestis

Paskolos

Produkto pavadinimas Kainyne Kaina ir pavadinimas šiuo metu Kaina ir pavadinimas nuo 2022 11 01 Priežastis
Visi paskolų produktai 1% paskolos sumos, bet ne mažiau nei 250 Eur (sutartį pasirašant elektroniniu parašu ir paraišką pateikiant skaitmeniniais kanalais: 1% paskolos sumos, bet ne mažiau nei 150 Eur)
Sutarties parengimo mokestis
1 % paskolos sumos, bet ne mažiau nei 150 Eur
Sutarties parengimo mokestis
Pakeistas mokestis
  1% paskolos sumos, bet ne mažiau nei 250 Eur (sutartį pasirašant elektroniniu parašu ir paraišką pateikiant skaitmeniniais kanalais: 1% paskolos sumos, bet ne mažiau nei 150 Eur)
Mokestis už sutarties sąlygų keitimą
1 % paskolos sumos, bet ne mažiau nei 150 Eur
Mokestis už sutarties sąlygų keitimą
Pakeistas mokestis
  75 Eur
Grafiko keitimas išankstinio kredito dengimo atvejais (trumpinant galutinį paskolos grąžinimo terminą ir mažinant paskolos įmokų sumas) (1)

(1) Mokestis taikomas, kai kredito gavėjo ir banko sudarytoje sutartyje numatyta, kad sugrąžinus dalį paimto kredito anksčiau sutartyje nurodytų terminų atitinkamai sumažės kitu artimiausiu laiku grąžinamo kredito dalys.
  Mokestis išbrauktas iš kainyno

Lizingas

Produkto pavadinimas Kainyne Kaina ir pavadinimas šiuo metu Kaina ir pavadinimas nuo 2022 11 01 Priežastis
Lizingo mokesčiai 0.5% nuo likutinės vertės prašymo pateikimo metu, ne mažiau kaip 150 Eur (+ PVM, jei veiklos nuoma)
Finansinės nuomos sutarties nutraukimas, kai iki laikotarpio pabaigos ne daugiau kaip 3 mėnesiai
0,5 % nuo likutinės vertės prašymo pateikimo metu, ne mažiau kaip 150 Eur
Finansinės nuomos sutarties nutraukimas, kai iki laikotarpio pabaigos ne daugiau kaip 3 mėnesiai
Pakeitimai PVM dalyje. Mokestis dėl pakeitimų nesikeičia
  Pagal sutartį
Dalies turto vertės dengimas
1,5 % nuo iš anksto sumokamos sumos, ne mažiau kaip 150 Eur (+PVM, jei veiklos nuoma)
Mokestis už anksčiau išsipirktą turtą ar dalies turto vertės dengimą anksčiau sutartyje numatyto termino 
Du mokesčiai sujungti į vieną ir perkelti į kainyną vietoje sutarties. Mokestis dėl pakeitimų nesikeičia
  Pagal sutartį
Mokestis už anksčiau išsipirktą turtą
   
    1,5 % nuo iš anksto sumokamos sumos, ne mažiau kaip 75 Eur (+PVM, jei veiklos nuoma) (2)
Papildomas mokestis sutartims su nekintamąja palūkanų norma už anksčiau išsipirktą turtą ar dalies turto vertės dengimą anksčiau sutartyje numatyto termino

(2) Papildomas mokestis sutartims su nekintamąja palūkanų norma už anksčiau išsipirktą turtą ar dalies turto vertės dengimą anksčiau sutartyje numatyto termino taikomas kartu su mokesčiu už anksčiau išsipirktą turtą ar dalies turto vertės dengimą anksčiau sutartyje numatyto termino arba su finansinės nuomos sutarties nutraukimo mokesčiu, kai iki laikotarpio pabaigos ne daugiau kaip 3 mėnesiai 
Naujas mokestis
    1,5 % nuo likutinės vertės, ne mažiau 75 Eur (+PVM, jei veiklos nuoma) (3)
Papildomas mokestis sutartims su nekintamąja palūkanų norma keičiant palūkanų normą į kintąmąją ar nekintamųjų palūkanų dydį

(3) Papildomas mokestis taikomas kartu su sutarties ar sutarties priedų pakeitimo, atnaujinimo mokesčiu
Naujas mokestis

Skaitmeniniai kanalai

Produkto pavadinimas Kainyne Kaina ir pavadinimas šiuo metu Kaina ir pavadinimas nuo 2022 11 01 Priežastis
Interneto bankas 15 Eur
Prisijungimo kodų generatoriaus Digipass 260C išdavimas arba pakeitimas (1)

(1) Prisijungimo kodų generatorių galima atblokuoti tris kartus. Užblokavus generatorių ketvirtą kartą, generatoriaus atblokuoti nebegalima. Norint toliau naudotis generatoriumi, reikės įsigyti naują už kainyne nurodytą mokestį.
15 Eur
Prisijungimo kodų generatoriaus Digipass 260C išdavimas arba pakeitimas (1) (2)

(1) Prisijungimo kodų generatorių galima atblokuoti tris kartus. Užblokavus generatorių ketvirtą kartą, generatoriaus atblokuoti nebegalima. Norint toliau naudotis generatoriumi, reikės įsigyti naują už kainyne nurodytą mokestį.
(2) Kodų generatorius priskiriamas prie fizinio asmens interneto banko prisijungimo kodo. 
Pridėta išnaša
    5 Eur
Sąskaitų ir teisių į jas valdymo pakeitimai (sąskaitų valdytojų nustatymų, mokėjimų limitų, naujo sąskaitų valdytojo pridėjimas), kuriuos atliko Luminor darbuotojas (vienam sąskaitų valdytojui)
Naujas mokestis
    Nemokamai
Sąskaitų ir teisių į jas valdymo pakeitimai (sąskaitų valdytojų nustatymų, mokėjimų limitų, naujo sąskaitų valdytojo pridėjimas), kurie atlikti internetinėje bankininkystėje (vienam sąskaitų valdytojui)
Nauja informacija apie kainyną

Investavimas

Pakoregavome kainyno investicijų skilties struktūrą – aiškiau pateikėme siūlomus produktus ir įkainius.

Produkto pavadinimas Kainyne Kaina ir pavadinimas šiuo metu Kaina ir pavadinimas nuo 2022 11 01 Priežastis
Finansinių priemonių sąskaita
Investavimas į vertybinius popierius
0,5% nuo investuojamos sumos (min. 50 Eur / min. 65 USD)
Akcijų ir biržoje prekiaujamų investicinių fondų vienetų (ETF) pirkimo / pardavimo komisiniai:
Akcijų / ETF pirkimas ir pardavimas interneto banke
0,5 % nuo pardavimo kainos (min. 50 Eur)
Akcijų ir biržoje prekiaujamų investicinių fondų vienetų (ETF) pirkimo / pardavimo komisiniai:
Akcijų / ETF pirkimas ir pardavimas interneto banke arba telefonu
Pakoreguotas mokesčio pavadinimas
Finansinių priemonių sąskaita
Investavimas į vertybinius popierius
Iki 2% pardavimo kainos, min. 50 Eur
Skolos vertybinių popierių pirkimo / pardavimo komisiniai:
Investavimas į skolos vertybinius popierius interneto banke
Iki 2 % pardavimo kainos, min. 50 Eur
Skolos vertybinių popierių pirkimo / pardavimo komisiniai:
Investavimas į skolos vertybinius popierius interneto banke arba telefonu
Pakoreguotas mokesčio pavadinimas
Finansinių priemonių sąskaita
Investavimas į vertybinius popierius
0,2% nuo pardavimo kainos
Skolos vertybinių popierių pirkimo / pardavimo komisiniai:
Susietų obligacijų pardavimas antrinėje rinkoje (mokestis įskaičiuotas į obligacijų kainą)
0,2 % nuo pardavimo kainos
Skolos vertybinių popierių pirkimo / pardavimo komisiniai:
Su indeksu susietų obligacijų pardavimas antrinėje rinkoje (mokestis įskaičiuotas į obligacijų kainą) (2)

(2) Pardavimo pavedimui gali būti taikomi trečiosios šalies komisiniai, kurie bus įskaičiuoti į finansinės priemonės kainą.
Pridėta išnaša
Finansinių priemonių sąskaita
Investavimas į vertybinius popierius
1% nuo investuojamos sumos (min. 15 Eur / 20 USD)
Kitų investicinių fondų vienetų pirkimo / pardavimo komisiniai: (1)
Investavimas į investicinius fondus Luminor interneto banke

(1) Luminor Bank AS Lietuvos skyrius iš investicinių fondų valdymo įmonių gauna skatinamuosius mokėjimus (komisinį atlygį) (angl. inducements) už klientams išplatintus investicinių fondų vienetus. Gaunamo komisinio atlygio dydis už skirtingų investicinių fondų vienetų platinimą skiriasi. Detalesnė informacija apie banko gaunamus ir mokamus skatinamuosius mokėjimus pateikiama banko tinklalapyje paskelbtame dokumente „Bendroji informacija apie skatinamuosius mokėjimus“.
1 % nuo pardavimo kainos (min. 15 Eur)
Investicinių fondų vienetų pirkimo / pardavimo komisiniai:
Investavimas į investicinius fondus Luminor interneto banke arba telefonu
Pakoreguotas mokesčio pavadinimas
Finansinių priemonių sąskaita
Investavimas į vertybinius popierius
1% nuo investuojamos sumos (min. 1 Eur / 1,30 USD)
Kitų investicinių fondų vienetų pirkimo / pardavimo komisiniai: (1)
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke

(1) Luminor Bank AS Lietuvos skyrius iš investicinių fondų valdymo įmonių gauna skatinamuosius mokėjimus (komisinį atlygį) (angl. inducements) už klientams išplatintus investicinių fondų vienetus. Gaunamo komisinio atlygio dydis už skirtingų investicinių fondų vienetų platinimą skiriasi. Detalesnė informacija apie banko gaunamus ir mokamus skatinamuosius mokėjimus pateikiama banko tinklalapyje paskelbtame dokumente „Bendroji informacija apie skatinamuosius mokėjimus“.
1 % nuo pardavimo kainos (min. 1 Eur)
Investicinių fondų vienetų pirkimo / pardavimo komisiniai:
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke arba telefonu
Pakoreguotas mokesčio pavadinimas
Finansinių priemonių sąskaita
Vertybinių popierių pervedimai
30 Eur
Vertybinių popierių mokestinis pervedimas:
Kai sandoris sudaromas su kitais asmenimis dėl užsienyje registruotų vertybinių popierių
30 Eur
Vertybinių popierių mokestinis pervedimas:
Kai sandoris sudaromas su kitais asmenimis dėl vertybinių popierių, registruotų ne Baltijos šalyse
Pakoreguotas mokesčio pavadinimas
Finansinių priemonių sąskaita
Kitos su vertybiniais popieriais susijusios paslaugos
  Jeigu Bankas yra įpareigotas sumokėti bet kokius mokesčius, įmokas, palūkanas, netesybas ar patiria kitokias išlaidas, kurios nėra nurodytos Banko Kainyne ir yra susijusios su vertybinių popierių saugojimo, pavedimų vykdymo ar kitokių atitinkamų paslaugų Klientui teikimu, bei kurios nėra kilusios dėl Banko didelio neatsargumo ar tyčinių veiksmų, Bankas turi teisę nurašyti tokias sumas nuo Kliento einamosios sąskaitos be išankstinio Kliento sutikimo. Pridėta nauja išnaša
Luminor Investor platforma
Investavimas į vertybinius popierius
  0,1 % nuo investuojamos sumos
„BlackRock“ ETF portfeliai:
1) „BlackRock“ ESG įvairių turto klasių konservatyvusis portfelis UCITS ETF (ISIN: IE00BLP53M98)
2) „BlackRock“ ESG įvairių turto klasių nuosaikusis  portfelis UCITS ETF (ISIN: IE00BLLZQS08 )
3) „BlackRock“ ESG įvairių turto klasių augimo portfelis UCITS ETF (ISIN: IE00BLLZQ805)
Naujas mokestis
Luminor Investor platforma
Vertybinių popierių pervedimai
  10 USD už vieną ISIN kodą
Vertybinių popierių pervedimas iš vieno kliento finansinių priemonių sąskaitos į kito kliento finansinių priemonių sąskaitą banko viduje, vykdomas dėl vertybinių popierių dovanojimo, paveldėjimo, pirkimo ir pardavimo, mainų ir kt.
Naujas mokestis
Investicinės paslaugos
Kitos su vertybiniais popieriais susijusios paslaugos
8% per metus (1)
Palūkanos už neigiamą grynųjų pinigų likutį Luminor Investor ir Luminor Trade sąskaitose

(1) Palūkanos už neigiamą grynųjų pinigų likutį Luminor Investor ir Luminor Trade sąskaitose yra skaičiuojamos sudedant dabartinę tarpbankinę rinkos palūkanų normą ir fiksuotas 8% metines palūkanas. Palūkanos yra nuskaičiuojamos kalendorinio mėnesio pirmomis dienomis už praėjusio mėnesio dienas kai sąskaitoje buvo neigiamas grynųjų pinigų likutis.
  Mokestis išbrauktas iš kainyno
Portfelio valdymo paslauga
Vertybinių popierių pervedimai
  Nemokamai
Vertybinių popierių pervedimas iš kitos finansų institucijos / brokerio į investicinio portfelio valdymo sąskaitą
Nauja informacija apie kainyną
Portfelio valdymo paslauga
Vertybinių popierių pervedimai
  30 Eur už vieną ISIN kodą
Vertybinių popierių pervedimas iš investicinio portfelio valdymo sąskaitos į kitą finansų instituciją / brokerį 
Naujas mokestis

Prekybos finansavimas

Produkto pavadinimas Kainyne Kaina ir pavadinimas šiuo metu Kaina ir pavadinimas nuo 2022 11 01 Priežastis
Akredityvai
Importo akredityvai
100 Eur
Akredityvo išleidimas (1)

(1) Jei akredityvas išleidžiamas nerezervuojant kliento lėšų visai akredityvo sumai, papildomai skaičiuojamos palūkanos už Banko įsipareigojimą.
Už lėšas, rezervuotas akredityvui išleisti, palūkanos nemokamos.
Už rezervinio akredityvo išleidimą ar jo sumos didinimą taikomas garantijos išleidimo mokestis.
100 Eur
Akredityvo išleidimas (1)

(1) Jei akredityvas išleidžiamas nerezervuojant kliento lėšų visai akredityvo sumai, papildomai skaičiuojamos sutartyje nurodytos palūkanos.
Už lėšas, rezervuotas akredityvui išleisti, palūkanos nemokamos.
Už rezervinio akredityvo išleidimą ar pakeitimą taikomi tokie patys mokesčiai ir palūkanos kaip už garantijos išleidimą ar pakeitimą.
Nauja išnaša
  35 Eur
Akredityvo pakeitimas
50 Eur
Akredityvo pakeitimas
Pakeistas mokestis
  0,18% nuo sumos, min. 70 Eur
Dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) (2)

(2) Jeigu Luminor Bank AS Lietuvos skyrius yra to paties akredityvo ir išleidžiantysis, ir pranešantysis bankas, o dokumentai pateikiami tiesiogiai Luminor Bank AS Lietuvos skyriui, dokumentų tikrinimo mokestis yra 0,09%, min. 35 Eur.
0,18 % nuo sumos, min. 80 Eur
Dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) (2)

(2) Jeigu Luminor Bank AS Lietuvos skyrius yra to paties akredityvo ir išleidžiantysis, ir pranešantysis bankas, o dokumentai pateikiami tiesiogiai Luminor Bank AS Lietuvos skyriui, dokumentų tikrinimo mokestis yra 0,09 %, min. 40 Eur.
Pakeistas mokestis
  30 Eur
Akredityvo nepanaudojimas (netaikoma rezerviniams akredityvams)
35 Eur
Akredityvo nepanaudojimas (netaikoma rezerviniams akredityvams)
Pakeistas mokestis
  100 Eur
Dokumentų neatitikimo mokestis (moka akredityvo gavėjas)
125 Eur
Dokumentų neatitikimo mokestis (moka akredityvo gavėjas)
Pakeistas mokestis
  25 Eur
SWIFT pranešimas dėl dokumentų neatitikimo (moka akredityvo gavėjas)
  Mokestis išbrauktas iš kainyno
Akredityvai
Eksporto akredityvai
40 Eur
Pranešimas apie akredityvą
50 Eur
Pranešimas apie akredityvą
Pakeistas mokestis
  30 Eur
Pranešimas apie akredityvo pakeitimą
35 Eur
Pranešimas apie akredityvo pakeitimą
Pakeistas mokestis
  0,18% nuo sumos, min. 70 Eur
Dokumentų priėmimas / tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) (1)

(1) Jeigu Luminor Bank AS Lietuvos skyrius yra to paties akredityvo ir išleidžiantysis, ir pranešantysis bankas, o dokumentai pateikiami tiesiogiai Luminor Bank AS Lietuvos skyriui, dokumentų tikrinimo mokestis yra 0,09%, min. 35 Eur.
0,18 % nuo sumos, min. 80 Eur
Dokumentų priėmimas / tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) (1)

(1) Jeigu Luminor Bank AS Lietuvos skyrius yra to paties akredityvo ir išleidžiantysis, ir pranešantysis bankas, o dokumentai pateikiami tiesiogiai Luminor Bank AS Lietuvos skyriui, dokumentų tikrinimo mokestis yra 0,09 %, min. 40 Eur.
Pakeistas mokestis
  45 Eur
Išankstinis dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)
50 Eur
Išankstinis dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)
Pakeistas mokestis
  20 Eur
Mokėjimo reikalavimas
25 Eur
Mokėjimo reikalavimas
Pakeistas mokestis
  0,1%, min. 35 Eur
Lėšų paskirstymas
0,1 %, min. 100 Eur
Lėšų paskirstymas
Pakeistas mokestis
Dokumentų inkaso      
  25 Eur
Inkaso sąlygų pakeitimas
30 Eur
Inkaso sąlygų pakeitimas
Pakeistas mokestis
  0,15% nuo sumos, min. 40 Eur, max. 220 Eur
Dokumentų apmokėjimas ar inkasavimas
0,15 % nuo sumos, min. 60 Eur, maks. 250 Eur
Dokumentų apmokėjimas ar inkasavimas
Pakeistas mokestis
  0,15% nuo sumos, min. 40 Eur, max. 220 Eur
Neapmokėtų dokumentų įteikimas ar grąžinimas
0,15 % nuo sumos, min. 60 Eur, maks. 250 Eur
Neapmokėtų dokumentų įteikimas ar grąžinimas
Pakeistas mokestis
Garantijos      
  0,5% nuo sumos, min. 100 Eur
Garantijos suteikimas, sumos didinimas (1)
- jei rezervuotos lėšos (2)/įkeistas terminuotas indėlis

(1) Garantijos sumos didinimo atveju mokestis skaičiuojamas nuo sumos, kuria didinama garantija. Garantijos pakeitimo mokestis papildomai netaikomas.
Tam tikrais atvejais (už garantijos suteikimą nestandartiniu tekstu ar kita kalba ir pan.) gali būti taikomas didesnis įkainis pagal susitarimą.
(2) Už lėšas, rezervuotas garantijai suteikti, palūkanos nemokamos.
Jei garantijos terminas (3) iki 1 metų – 0,5 % nuo garantijos sumos (min. 100 EUR) (4)
Jei garantijos terminas (3) 1 metai arba ilgesnis – 100 EUR ir 0,5 % metinės palūkanos (5) nuo garantijos sumos (6)

Garantijos suteikimas, sumos didinimas (1)
- jei rezervuotos lėšos (2) / įkeistas terminuotas indėlis

(1) Tam tikrais atvejais (už garantijos suteikimą ar pakeitimą nestandartiniu tekstu ar kita kalba ir pan.) gali būti taikomas didesnis įkainis pagal susitarimą.
(2) Už lėšas, rezervuotas garantijai suteikti, palūkanos nemokamos.
(3) Garantijos terminas skaičiuojamas nuo garantijos suteikimo dienos iki garantijos galiojimo pabaigos dienos, įskaitant visus garantijos galiojimo termino pratęsimus.
(4) Garantijos sumos didinimo atveju mokestis skaičiuojamas nuo sumos, kuria didinama garantija. Garantijos pakeitimo mokestis papildomai netaikomas.
(5) Garantijų palūkanos skaičiuojamos Garantijų teikimo taisyklėse nurodyta tvarka.
(6) Garantijos sumos didinimo atveju, jei iki garantijos sumos didinimo jau buvo taikomos garantijų palūkanos, nuo garantijos sumos padidinimo dienos taikomos Kainyne nurodyto dydžio garantijų palūkanos visai garantijos sumai. Jei iki garantijos sumos didinimo nebuvo taikomos garantijų palūkanos, nuo garantijos sumos padidinimo dienos taikomos Kainyne nurodytos garantijų palūkanos visai garantijos sumai, įskaitant garantijos sumos padidinimą.
Garantijos pakeitimo mokestis papildomai netaikomas.
Pakeistas mokestis, pridėta išnaša
  0,5% nuo sumos, min. 100 Eur, max. 180 Eur ir palūkanos už banko įsipareigojimą
Garantijos suteikimas, sumos didinimas (1)
- jei pateikiamos kitos užtikrinimo priemonės

(1) Garantijos sumos didinimo atveju mokestis skaičiuojamas nuo sumos, kuria didinama garantija. Garantijos pakeitimo mokestis papildomai netaikomas.
Tam tikrais atvejais (už garantijos suteikimą nestandartiniu tekstu ar kita kalba ir pan.) gali būti taikomas didesnis įkainis pagal susitarimą.
0,5 % nuo sumos, min. 100 Eur, maks. 190 Eur ir sutartyje nurodytos palūkanos (4)
Garantijos suteikimas, sumos didinimas (1)
- jei pateikiamos kitos užtikrinimo priemonės

(1) Tam tikrais atvejais (už garantijos suteikimą ar pakeitimą nestandartiniu tekstu ar kita kalba ir pan.) gali būti taikomas didesnis įkainis pagal susitarimą.
(4) Garantijos sumos didinimo atveju mokestis skaičiuojamas nuo sumos, kuria didinama garantija. Garantijos pakeitimo mokestis papildomai netaikomas.
Pakeistas mokestis, pridėta išnaša
  250 Eur ir palūkanos už banko įsipareigojimą
Garantijos suteikimas kito banko prašymu
250 Eur ir palūkanos nuo garantijos sumos pagal susitarimą
Garantijos suteikimas kito banko prašymu
Pakeistas mokesčio aprašymas
  40 Eur
Garantijos pakeitimas, įskaitant garantijos sumos mažinimą pagal garantijos sąlygas
Jei garantijos terminas (3) iki 1 metų – 70 Eur
Jei garantijos terminas (3) 1 metai ar ilgesnis – 70 Eur ir 0,5 % metinės palūkanos (5) nuo garantijos sumos (7)

Garantijos pakeitimas (1)
 - jei rezervuotos lėšos (2) / įkeistas terminuotas indėlis

(1) Tam tikrais atvejais (už garantijos suteikimą ar pakeitimą nestandartiniu tekstu ar kita kalba ir pan.) gali būti taikomas didesnis įkainis pagal susitarimą.
(2) Už lėšas, rezervuotas garantijai suteikti, palūkanos nemokamos.
(3) Garantijos terminas skaičiuojamas nuo garantijos suteikimo dienos iki garantijos galiojimo pabaigos dienos, įskaitant visus garantijos galiojimo termino pratęsimus.
(5) Garantijų palūkanos skaičiuojamos pagal faktinį mėnesio dienų skaičių, laikant, kad metus sudaro 360 dienų, Garantijų teikimo taisyklėse nurodyta tvarka.
(7) Jei iki garantijos pakeitimo jau buvo taikomos garantijų palūkanos,  nuo garantijos pakeitimo dienos taikomos Kainyne nurodyto dydžio garantijų palūkanos visai garantijos sumai.
Pakeistas mokestis
  70 Eur
Garantijos pakeitimas (1)
 - jei pateikiamos kitos užtikrinimo priemonės

(1) Tam tikrais atvejais (už garantijos suteikimą ar pakeitimą nestandartiniu tekstu ar kita kalba ir pan.) gali būti taikomas didesnis įkainis pagal susitarimą.
Pakeistas mokestis
    70 Eur
Garantijos sumos mažinimas pagal garantijos sąlygas
Pakeistas mokestis
  80 Eur
Skubus garantijos suteikimas, pakeitimas (3)

(3) Papildomas mokestis prie Garantijos suteikimo/pakeitimo mokesčio. Skubi garantija suteikiama, pakeitimas atliekamas per vieną darbo dieną nuo teisingai užpildyto ir tinkamai pasirašyto prašymo pateikimo Banke valandos. Pateikiant prašymą, turi būti įvykdytos visos sąlygos garantijos suteikimui arba pakeitimui.
100 Eur
Skubus garantijos suteikimas, pakeitimas (8)

(8) Papildomas mokestis prie garantijos suteikimo / pakeitimo mokesčio. Skubi garantija suteikiama, pakeitimas atliekamas per vieną darbo dieną nuo teisingai užpildyto ir tinkamai pasirašyto prašymo pateikimo Banke valandos. Pateikiant prašymą, turi būti įvykdytos visos sąlygos garantijos suteikimui arba pakeitimui.
Pakeistas mokestis
  45 Eur
Prašymo suteikti garantiją anuliavimas
50 Eur
Prašymo suteikti garantiją anuliavimas
Pakeistas mokestis
  0,1% nuo reikalavimo sumos, min. 145 Eur
Reikalavimo mokėti pagal garantiją administravimas
0,1 % nuo reikalavimo sumos, min. 170 Eur
Reikalavimo mokėti pagal garantiją administravimas
Pakeistas mokestis
  40 Eur
Pranešimas apie kito banko suteiktą garantiją arba jos pakeitimą
50 Eur
Pranešimas apie kito banko suteiktą garantiją arba jos pakeitimą
Pakeistas mokestis
  55 Eur
Reikalavimo mokėti pagal kito banko suteiktą garantiją administravimas
60 Eur
Reikalavimo mokėti pagal kito banko suteiktą garantiją administravimas
Pakeistas mokestis
  45 Eur
Kito banko suteiktos garantijos autentiškumo patikrinimas (taikoma, jei Bankas nėra pranešantysis bankas)
50 Eur
Kito banko suteiktos garantijos autentiškumo patikrinimas (taikoma, jei Bankas nėra pranešantysis bankas)
Pakeistas mokestis
Importo akredityvai
Eksporto akredityvai
Dokumentų inkaso
Garantijos
25 Eur
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu
30 Eur
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu
Pakeistas mokestis