Banko sąskaita

Atidarę sąskaitą Banke, kasdienius finansinius reikalus galėsite patogiai ir saugiai tvarkyti naudodamiesi internetine ar elektronine bankininkyste.

Tvarkykite verslo finansus lengvai!

Dokumentų nuorašus, pateikiamus bankui, turi patvirtinti Lietuvos Respublikos notaras. Jei dėl juridinio asmens sąskaitos atidarymo į banką kreipiatės kaip įgaliotasis asmuo, tačiau juridinio asmens vadovo parašo pavyzdys banke dar nėra patvirtintas, turite pateikti notaro patvirtintą juridinio asmens vadovo pasirašytą įgaliojimą.
Pateikti dokumentai užsienio kalbomis turi būti legalizuoti arba apostilizuoti, arba patvirtinti atitinkamo pareigūno/ institucijos, priklausomai nuo sudarytų tarptautinių sutarčių, su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą.