Sąskaitos atidarymas
Sąskaitos atidarymas:
Lietuvoje registruotoms įmonėmsNemokamai
„Luminor“ grupės klientams ne Lietuvoje registruotoms įmonėms (1)100 Eur
Ne Lietuvoje registruotoms įmonėmsPagal individualų susitarimą, ne mažiau nei 1000 Eur
Pirminė Elektroninių pinigų įstaigų, Mokėjimo įstaigų ar bankų pateiktų dokumentų patikra / depozitinės sąskaitos atidarymas (2)(6)Pagal individualų susitarimą, ne mažiau nei 1000 Eur
Akcininko ne ES rezidento patikra (2) (3)500 Eur
Sąskaitos atidarymas „Luminor“ grupės Banke užsienyje (1) (4)Pagal susitarimą, ne mažiau nei 300 Eur
Paskutinės sąskaitos uždarymas (5)10 Eur

(1) "Luminor" grupės bankai: Luminor Bank AS Latvijos skyrius; Luminor Bank AS Estija.
(2) Mokestis mokamas prieš sąskaitos atidarymą ir yra negrąžinamas
(3) Mokestis taikomas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotiems juridiniams asmenims, kurių bent vienas akcininkas yra ne Europos Sąjungos rezidentas, turintis 25% turto / akcijų / balsavimo teisių ar daugiau ir sumokamas prieš atliekant patikrą bei priimant sprendimą, ar pradėti / tęsti dalykinius santykius.
(4) Paslauga teikiama tik Luminor Bank As Lietuvos skyriaus klientams
(5) Mokestis netaikomas, jei klientas turi mokėjimo sąskaitą Banke ilgiau nei 6 mėnesius.
(6) Mokestis mokamas už dokumentų patikrą atidarant pirmą depozitinę sąskaitą.

Daugiau informacijos apie Sąskaitos atidarymą galite rasti čia.

Sąskaitos tvarkymas
Klientų aptarnavimo padalinyjeInterneto banke
Mėnesinis sąskaitos mokestis 3 Eur3 Eur
Mėnesinis depozitinės(-ių) sąskaitos(-ų) mokestis Elektroninių pinigų įstaigoms, Mokėjimo įstaigoms ir bankams (1)500 Eur500 Eur
Papildomas sąskaitos tvarkymo mokestis (2):
Finansų įstaigoms (3), kai likutis atitinkama valiuta viršija: 1 000 000 EUR; 9 500 000 SEK; 7 500 000 DKK; 1 000 000 CHF; 132 000 000 JPY; 25 500 000 CZK.Atitinkamo centrinio Banko nustatyta metinė palūkanų norma (4) minus 0,3 proc. punkto/360Atitinkamo centrinio Banko nustatyta metinė palūkanų norma (4) minus 0,3 proc. punkto/360
Kitiems juridiniams asmenims, kai Bankas apie mokesčio taikymą informuoja individualiai prieš 30 kalendorinių dienų ir likutis atitinkama valiuta viršija: 10 000 000 EUR; 95 000 000 SEK; 75 000 000 DKK; 10 000 000 CHF; 1 320 000 000 JPY; 255 000 000 CZK.Atitinkamo centrinio Banko nustatyta metinė palūkanų norma (4) /360Atitinkamo centrinio Banko nustatyta metinė palūkanų norma (4) /360
Sąlyginio atsiskaitymo paslaugaPagal susitarimą, ne mažiau nei 0,15% nuo sandorio sumos ir ne mažiau nei 1000 Eur-
Sąlyginio atsiskaitymo paslaugos sąlygų keitimasPagal susitarimą, ne mažiau nei 100 Eur-
Asmens, turinčio teisę valdyti Banko sąskaitą (as), keitimas, priskyrimas ir naikinimas (5)15 Eur Nemokamai
Juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas ir bankroto administratoriaus priskyrimas prie sąskaitos valdymo15 Eur 15 Eur
Palūkanos už viršytą sąskaitos likutį18%

(1) Šis mokestis yra taikomas papildomai, pridedant prie Mėnesinio sąskaitos mokesčio.
(2) Mokestis skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje, jeigu visų vieno juridinio asmens Banko sąskaitų likučių ta pačia valiuta suma yra didesnė už pirmiau nurodytą likutį atitinkama valiuta. Mokestis skaičiuojamas sąskaitų suminį likutį dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Mokestis netaikomas, jei nurodyta atitinkamo centrinio Banko palūkanų norma atitinkama valiuta yra teigiama arba lygi nuliui (finansinių įstaigų atveju – jei nurodyta atitinkamo centrinio Banko palūkanų norma atitinkama valiuta lygi arba viršija 0,3%). Mokestis nurašomas nuo sąskaitos iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos.
(3) Finansų įstaigomis laikomi (įskaitant, bet neapsiribojant):, bankai, kredito unijos ir kitos kredito įstaigos, mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, draudimo bendrovės ir draudimo brokeriai, finansų maklerių įmonės, investicinės bendrovės, kolektyvinio investavimo subjektai, pensijų fondai.
(4) Atitinkamo centrinio Banko nustatyta metinė palūkanų norma yra:
• EUR valiutai – Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (%) (angl. „ECB deposit facility rate“);
• SEK valiutai – Švedijos centrinio Banko metinė atpirkimo sandorių palūkanų norma (%) (angl. „Sveriges RiksBank repo rate“)
• DKK valiutai – Danijos centrinio Banko metinė indėlių sertifikatų palūkanų norma (%) (angl. „Danmarks NationalBank Certificates of deposit rate“)
• CHF valiutai – Šveicarijos centrinio Banko metinė neigiama palūkanų norma (%) (angl. „Swiss National Bank negative interest rate“)
• JPY valiutai – Japonijos centrinio Banko metinė papildoma indėlių palūkanų norma (%) (angl. „Bank of Japan complementary deposit facility rate“)
• CZK valiutai – Čekijos centrinio Banko metinė indėlių palūkanų norma (%) (angl. „Czech National Bank deposit facility rate“).
(5) Mokestis taikomas Klientų aptarnavimo padalinyje keičiant, priskiriant ar naikinant asmenis, turinčius teisę valdyti Banko sąskaitą (as). Šis mokestis netaikomas keičiant juridinio asmens vadovą ar priskiriant Bankroto administratorių.

Sąskaitos išrašai
Klietų aptarnavimo padalinyjeInterneto banke
Sąskaitos išrašų pateikimas už kliento nurodytą laikotarpį5 Eur už kiekvieną mėnesįuž laikotarpį iki 3 metų – Nemokamai, už ankstesnį nei 3 metai laikotarpį – 10 Eur už kiekvieną prašymą parengti sąskaitos išrašą
Sąskaitos išrašų siuntimas paštu Lietuvoje arba į užsienį5 Eur-