Sąskaitos atidarymas
Banko skyriuje
Sąskaitos atidarymas Nemokamai
Sąskaitos atidarymas nerezidentams*200 Eur
Sąskaitos atidarymas „Luminor“ grupės klientams nerezidentams**100 Eur
Sąskaitos atidarymas „Luminor“ grupės Banke užsienyje**Pagal susitarimą, ne mažiau nei 100 Eur
Akcininko ne ES rezidento patikra***200 Eur
Paslaugos gaunamiems pervedimams su valiutos nesutapimu užsakymas, aktyvinimas ir paslaugos administravimas****Nemokamai
Paskutinės sąskaitos uždarymas*****10 Eur

* Mokestis taikomas juridiniams asmenims, kurie nėra registruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir sumokamas prieš atliekant patikrą ir priimant sprendimą, ar pradėti dalykinius santykius.

** „Luminor“ grupės bankai:
„Luminor Bank AS“, Latvijos skyrius (BIC: RIKOLV2X, NDEALV2X);
„Luminor Bank AS“, Estija (BIC: RIKOEE22, NDEAEE2X).

*** Mokestis taikomas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotiems juridiniams asmenims, kurių akcininkas yra ne ES rezidentas, turintis 25 % turto / akcijų / balsavimo teisių ar daugiau ir sumokamas prieš atliekant patikrą bei priimant sprendimą, ar pradėti / tęsti dalykinius santykius.

**** Paslauga teikiama Banko sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX21400.

***** Mokestis netaikomas, jei klientas turi mokėjimo sąskaitą Banke ilgiau nei 6 mėnesius.

Sąskaitos tvarkymas
Banko skyriuje Interneto banke
Minimalus sąskaitos mokestis2,40 Eur/mėn.2,40 Eur/mėn.
Papildomas sąskaitos tvarkymo mokestis*
Finansų įstaigoms**, kai likutis atitinkama valiuta viršija: 1 000 000 EUR; 9 500 000 SEK; 7 500 000 DKK; 1 000 000 CHF; 132 000 000 JPY; 25 500 000 CZK.Atitinkamo centrinio Banko nustatyta metinė palūkanų norma*** minus 0,3 proc. punkto/360Atitinkamo centrinio Banko nustatyta metinė palūkanų norma*** minus 0,3 proc. punkto/360
Kitiems juridiniams asmenims, kai Bankas apie mokesčio taikymą informuoja individualiai prieš 30 kalendorinių dienų ir likutis atitinkama valiuta viršija: 10 000 000 EUR; 95 000 000 SEK; 75 000 000 DKK; 10 000 000 CHF; 1 320 000 000 JPY; 255 000 000 CZK.Atitinkamo centrinio Banko nustatyta metinė palūkanų norma***/360Atitinkamo centrinio Banko nustatyta metinė palūkanų norma***/360
Sąlyginio atsiskaitymo paslaugaPagal susitarimą, ne mažiau nei 0,15 % nuo sandorio sumos ir ne mažiau nei 300 Eur-
Sąlyginio atsiskaitymo paslaugos sąlygų keitimasPagal susitarimą, ne mažiau nei 100 Eur-
Sąskaitos valdytojų keitimas, priskyrimas ir naikinimas****15 EurNemokamai
Juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas ir bankroto administratoriaus priskyrimas prie sąskaitos valdymo15 Eur15 Eur
Palūkanos už viršytą sąskaitos likutį18 % -

* Mokestis skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje, jeigu visų vieno juridinio asmens Banko sąskaitų, kurių numeriai prasideda vienodai, t. y. LTXX40100... arba LTXX21400..., likučių ta pačia valiuta suma yra didesnė už pirmiau nurodytą likutį atitinkama valiuta. Mokestis skaičiuojamas sąskaitų, kurių numeriai prasideda vienodai, t. y. LTXX40100... arba LTXX21400..., suminį likutį dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Mokestis netaikomas, jei nurodyta atitinkamo centrinio Banko palūkanų norma atitinkama valiuta yra teigiama arba lygi nuliui (finansinių įstaigų atveju – jei nurodyta atitinkamo centrinio Banko palūkanų norma atitinkama valiuta lygi arba viršija 0,30 %). Mokestis nurašomas nuo sąskaitos iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos.

** Finansų įstaigomis laikomi (įskaitant, bet neapsiribojant):, bankai, kredito unijos ir kitos kredito įstaigos, mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, draudimo bendrovės ir draudimo brokeriai, finansų maklerių įmonės, investicinės bendrovės, kolektyvinio investavimo subjektai, pensijų fondai.

*** Atitinkamo centrinio Banko nustatyta metinė palūkanų norma yra:
• EUR valiutai – Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (%) (angl. „ECB deposit facility rate“);
• SEK valiutai – Švedijos centrinio Banko metinė atpirkimo sandorių palūkanų norma (%) (angl. „Sveriges RiksBank repo rate“)
• DKK valiutai – Danijos centrinio Banko metinė indėlių sertifikatų palūkanų norma (%) (angl. „Danmarks NationalBank Certificates of deposit rate“)
• CHF valiutai – Šveicarijos centrinio Banko metinė neigiama palūkanų norma (%) (angl. „Swiss National Bank negative interest rate“)
• JPY valiutai – Japonijos centrinio Banko metinė papildoma indėlių palūkanų norma (%) (angl. „Bank of Japan complementary deposit facility rate“)
• CZK valiutai – Čekijos centrinio Banko metinė indėlių palūkanų norma (%) (angl. „Czech National Bank deposit facility rate“)


**** Mokestis taikomas Banko skyriuje keičiant, priskiriant ar naikinant asmenis, turinčius teisę valdyti Banko sąskaitą (as). Šis mokestis netaikomas keičiant juridinio asmens vadovą ar priskiriant Bankroto administratorių. Paslauga yra nemokama, kai banko sąskaita prasideda LTXX21400.

***** Paslauga teikiama Banko sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX40100.

Sąskaitos išrašai
Banko skyriujeInterneto banke
Einamojo mėnesio sąskaitos išrašų pateikimasNemokamaiNemokamai
Sąskaitos išrašų pateikimas už kliento nurodytą laikotarpį5 Eur už kiekvieną mėnesį, bet ne daugiau kaip 25 Euruž laikotarpį iki 3 metų – Nemokamai, už ankstesnį nei 3 metai laikotarpį – 10 Eur už kiekvieną prašymą parengti sąskaitos išrašą
Sąskaitos išrašų siuntimas paštu Lietuvoje arba į užsienį5 Eur už paprastą laišką -
Pažymos
Banko skyriujeInterneto banke
Atidarytos ar uždarytos sąskaitos ir jų likučiai (kiekvienų metų)*6 Eur6 Eur
Kaupiamosios sąskaitos likutis*NemokamaiNemokamai
Kliento auditoriams, rekomendacinis laiškas*30 Eur30 Eur
Kitos pažymos*Pagal susitarimą, bet ne mažiau kaip 15 Eur, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, kai tokia informacija turi būti teikiama NemokamaiPagal susitarimą, bet ne mažiau kaip 15 Eur, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, kai tokia informacija turi būti teikiama Nemokamai
Papildomas mokestis už pažymos parengimą kliento pageidavimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas15 Eur15 Eur

* Pažymos parengiamos per 10 darbo dienų.

Dokumentų nuorašai ir siuntimas
Banko skyriujeInterneto banke
Dokumentų nuorašai
Sutarčių ir kitų dokumentų6 Eur už vieną sutartį -
Mokamųjų dokumentų2 Eur už kiekvieną -
Pateikto mokėjimo dokumento patvirtinimas Banke1 Eur -
Dokumentų siuntimas
Paštu Lietuvoje paprastu laišku0,80 Eur už vieną lapą, min. 1,45 Eur -
Paštu Lietuvoje registruotu laišku0,80 Eur už vieną lapą, min. 3 Eur -
Paštu į užsienį0,80 Eur už vieną lapą, min. 6 Eur -
Kitos paslaugos
Banko skyriujeInterneto banke
Kiti darbaiPagal susitarimą-