Tai banko sąskaita, skirta laikyti trečiųjų šalių lėšoms (ne sąskaitos savininko lėšoms) ir jomis disponuoti pagal sąskaitos savininkui trečiųjų šalių suteiktą patikėjimo teisę. Klientas turi teisę naudoti sąskaitą tik depozitinės sąskaitos sutartyje nurodytu tikslu.

Depozitinę sąskaitą gali atsidaryti:

Skambinkite

Naudingos nuorodos

Kainynas
Verslo paslaugų krepšeliai
Juridinio asmens anketa
Banko paslaugų teikimo bendrosios sąlygos
Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

Tvarkykite finansus lengvai

Dokumentų nuorašus, pateikiamus bankui, turi patvirtinti Lietuvos Respublikos notaras. Jei dėl juridinio asmens sąskaitos atidarymo į banką kreipiatės kaip įgaliotasis asmuo, tačiau juridinio asmens vadovo parašo pavyzdys banke dar nėra patvirtintas, turite pateikti notaro patvirtintą juridinio asmens vadovo pasirašytą įgaliojimą.
Pateikti dokumentai užsienio kalbomis turi būti legalizuoti arba apostilizuoti, arba patvirtinti atitinkamo pareigūno/ institucijos, priklausomai nuo sudarytų tarptautinių sutarčių, su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą.
Depozitinė sąskaita gali būti atidaryta tik tiems ūkio subjektams, kuriems tokia teisė numatyta įstatymuose.