Garantijos | Luminor
Garantijos

Norite verslo partnerį ar pirkimų konkurso skelbėją užtikrinti, kad tinkamai įvykdysite savo įsipareigojimus? Naudokitės banko garantija. Mes sumokėsime garantijoje nurodytą pinigų sumą, jei įmonė, už kurią garantuojame, netinkamai įvykdytų savo įsipareigojimus.

Kodėl verta rinktis banko garantijas?

Garantijų rūšys

Garantijos rūšis / Ką garantuoja?


Pasiūlymo 
Garantuoja konkurso skelbėjui piniginę kompensaciją, jei konkurso dalyvis nesudarė sutarties arba pakeitė/atsiėmė pasiūlymą

Sutarties įvykdymo
Garantuoja prekių ar paslaugų pirkėjui piniginę kompensaciją, jei pardavėjas neįvykdys savo įsipareigojimų pagal sutartį

Mokėjimo
Garantuoja prekių ar paslaugų pardavėjui mokėjimą, jei pirkėjas nesumokės už prekes ar paslaugas

Avanso grąžinimo
Garantuoja, kad pirkėjui bus grąžinti avansu sumokėti pinigai, jei pardavėjas neįvykdys savo įsipareigojimų

Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo
Garantuoja prekių ar paslaugų pirkėjui piniginę kompensaciją, jei pardavėjas neįvykdys garantinio laikotarpio įsipareigojimų

Kaip pasinaudoti banko garantijomis?

1

Pasirūpinkite užtikrinimu

Turėkite garantijos dydžio sumą mūsų banko sąskaitoje arba pateikite paraišką dėl limito garantijoms leisti.

2

Pateikite prašymą

Pateikite prašymą suteikti garantiją.

3

Gaukite suteiktą garantiją!

Mes suteiksime garantiją – raštu arba elektroniniu būdu.

Naudingos nuorodos

Prašymas suteikti garantiją (D), naudojamas, jei jūsų sąskaitos numeris prasideda LTXX40100
Prašymas pakeisti garantijos sąlygas (D) , naudojamas, jei jūsų sąskaitos numeris prasideda LTXX40100
Banko garantijų teikimo taisyklės, gali būti taikomos pateikus Prašymą suteikti garantiją (D)
Prašymas suteikti garantiją (N) , naudojamas, jei jūsų sąskaitos numeris prasideda LTXX21400
Prašymas pakeisti garantijos sąlygas (N) , naudojamas, jei jūsų sąskaitos numeris prasideda LTXX21400
Paraiška nustatyti limitą
Kainynas

Lengvesni verslo susitarimai