Garantijos

Garantijos

Norite verslo partnerį ar pirkimų konkurso skelbėją užtikrinti, kad tinkamai įvykdysite savo įsipareigojimus?

 

Naudokitės banko garantija. Mes sumokėsime garantijoje nurodytą pinigų sumą, jei įmonė, už kurią garantuojame, netinkamai įvykdytų savo įsipareigojimus.

Kodėl verta rinktis banko garantijas?

  • Sumažinsite sandorio riziką ir padidinsite partnerių pasitikėjimą
  • Garantija patraukli, nes yra neatšaukiama ir apmokama iš karto pareikalavus
  • Garantiją pasiūlysite ir kaip išankstinio apmokėjimo alternatyvą
  • Garantijai gali būti taikomos tarptautinės taisyklės

Nauja! Garantijų limitai su INVEGOS individualia garantija

Garantijų rūšys

Pasiūlymo

Garantuoja konkurso skelbėjui piniginę kompensaciją, jei konkurso dalyvis nesudarė sutarties arba pakeitė/atsiėmė pasiūlymą
 

Sutarties įvykdymo

Garantuoja prekių ar paslaugų pirkėjui piniginę kompensaciją, jei pardavėjas neįvykdys savo įsipareigojimų pagal sutartį

Mokėjimo

Garantuoja prekių ar paslaugų pardavėjui mokėjimą, jei pirkėjas nesumokės už prekes ar paslaugas

Avanso grąžinimo

Garantuoja, kad pirkėjui bus grąžinti avansu sumokėti pinigai, jei pardavėjas neįvykdys savo įsipareigojimų

Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo

Garantuoja prekių ar paslaugų pirkėjui piniginę kompensaciją, jei pardavėjas neįvykdys garantinio laikotarpio įsipareigojimų

Kaip pasinaudoti banko garantijomis?

Pasirūpinkite užtikrinimu. Turėkite garantijos dydžio sumą mūsų banko sąskaitoje arba pateikite paraišką dėl limito garantijoms leisti.

Pateikite prašymą. Pateikite prašymą suteikti garantiją.

Gaukite suteiktą garantiją! Mes suteiksime garantiją – raštu arba elektroniniu būdu.

Lengvesni verslo susitarimai