Banko garantijos (laidavimai)
Mokestis
Garantijos (laidavimo) suteikimas, sumos didinimas*:
iki 2 499,99 Eur85 Eur
2 500 Eur ir daugiau0,5 % sumos, min. 100 Eur (nerezervuojant lėšų, maks. 160 Eur)
Garantijos (laidavimo) suteikimas kito banko prašymu250 Eur ir palūkanos už Banko įsipareigojimą
Skubus garantijos (laidavimo) suteikimas ar pakeitimas**Garantijos (laidavimo) suteikimo ar pakeitimo mokestis ir 50 Eur
Garantijos (laidavimo) sąlygų pakeitimas, įskaitant garantijos (laidavimo) sumos mažinimą pagal garantijos (laidavimo) sąlygas30 Eur
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) administravimas0,1 % sumos, min. 145 Eur, maks. 300 Eur
Pranešimas apie gautą garantiją (laidavimą) arba jos pakeitimą30 Eur
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) perdavimas55 Eur ir dokumentų tvarkymo ir siuntimo kurjeriniu paštu mokestis
Garantijos (laidavimo) projekto parengimas ir (ar) derinimasPagal susitarimą, min. 30 Eur
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu20 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu į užsienį55 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu Lietuvoje17 Eur

* Garantijos (laidavimo) sumos didinimo atveju mokestis skaičiuojamas nuo sumos, kuria didinama garantija (laidavimas). Garantijos (laidavimo) sąlygų pakeitimo mokestis papildomai netaikomas.
Jei garantija (laidavimas) suteikiama nerezervuojant lėšų visai garantijos (laidavimo) sumai, papildomai skaičiuojamos palūkanos už Banko įsipareigojimą.
Tam tikrais atvejais (už garantijos išdavimą nestandartiniu tekstu ar kita kalba ir pan.) gali būti taikomas didesnis įkainis pagal susitarimą.
Už lėšas, rezervuotas garantijai (laidavimui) suteikti, palūkanos nemokamos.

** Skubi garantija (laidavimas) suteikiama, keitimas atliekamas per 1 darbo dieną nuo teisingai užpildyto ir tinkamai pasirašyto prašymo pateikimo „Luminor Bank AS“, Lietuvos skyriuje valandos. Pateikiant prašymą, turi būti įvykdytos visos garantijos (laidavimo) suteikimo arba pakeitimo sąlygos.