Lizingo mokesčiai
Mokestis
Sutarties ar sutarties priedų pakeitimas, atnaujinimas*0,5 % nuo likutinės vertės prašymo pateikimo metu, ne mažiau kaip 150 Eur (+ PVM, jei Veiklos nuoma)
Finansinės nuomos (finansinio lizingo) sutarties nutraukimas, kai iki laikotarpio pabaigos ne daugiau kaip 3 mėnesiai*Likusios nesumokėtos palūkanos
Sutarties pratęsimas*0,5 % nuo likutinės vertės prašymo pateikimo metu, ne mažiau kaip 150 Eur (+ PVM, jei veiklos nuoma)
Įsipareigojimų perkėlimo mokestis*0,5 % nuo likutinės vertės prašymo pateikimo metu, ne mažiau kaip 150 Eur (+ PVM, jei veiklos nuoma)
Dalies turto vertės dengimas*Pagal sutartį
„Luminor Lizingas UAB“ arba „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrius į priimtinų draudikų sąrašą neįtrauktos draudimo bendrovės poliso priėmimas150 Eur + PVM
Dokumentų išdavimas (įgaliojimai registruoti, naudotojo pažymėjimai) lizingo sutarčių pasirašymo metuNemokamai (pirmą kartą)
Kliento metinės mokėjimų ir sąskaitų suvestinės pagal sudarytas sutartis parengimas15 Eur + PVM už kiekvieną
Papildomų dokumentų išdavimas (įgaliojimai, pažymėjimai, kopijos, sutarties dokumentų kopijos, pakartotinis sąskaitų persiuntimas ir pan.)*15 Eur + PVM už kiekvieną
Skubus (per 4 val.) papildomų dokumentų išdavimas (įgaliojimai, pažymėjimai, kopijos, sutarties dokumentų kopijos ir pan.)*30 Eur + PVM už kiekvieną
Administracinių nuobaudų, kitų kliento vardu gautų dokumentų persiuntimas3 Eur + PVM už kiekvieną
Subnuomos dokumentų rengimas*30 Eur + PVM už dokumentų paketą 1 subnuomininkui
PVM sąskaitų faktūrų pateikimas 3 Eur + PVM už kiekvieną siuntimą paštu, Nemokamai – per „E-pay“
Greitojo pašto išlaidos* Kompensuoja klientas pagal paslaugos teikėjo įkainius
Pažymos auditui parengimas30 Eur + PVM
Mokestis už anksčiau išsipirktą turtą*Pagal sutartį
Delspinigiai už nesumokėtas lizingo vertės dengimo įmokas, palūkanas, baudasPagal sutartį

Lizingo mokesčiai taikomi „Luminor Bank AS“ ir „Luminor Lizingas UAB“ klientams nuo 2018.01.01

* Klientas turi pateikti prašymą.