Importo akredityvai
Akredityvo išleidimas (1)100 Eur
Akredityvo pakeitimas 35 Eur
Akredityvo atšaukimas35 Eur
Dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) (2)0,18% nuo sumos, min. 70 Eur
Mokėjimas pagal dokumentus60 Eur
Atidėto mokėjimo administravimas30 Eur
Akredityvo nepanaudojimas (netaikoma rezerviniams akredityvams)30 Eur
Dokumentų neatitikimo mokestis (moka akredityvo gavėjas)100 Eur
SWIFT pranešimas dėl dokumentų neatitikimo (moka akredityvo gavėjas)25 Eur
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas30 Eur
Prekių perleidimas30 Eur
Akredityvo ar jo pakeitimo projekto parengimasPagal susitarimą, min. 50 Eur
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu25 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu į užsienį / Lietuvoje55 Eur / 17 Eur
Sutartis/Sutarties pakeitimasPagal susitarimą

(1) Jei akredityvas išleidžiamas nerezervuojant kliento lėšų visai akredityvo sumai, papildomai skaičiuojamos palūkanos už Banko įsipareigojimą.
Už lėšas, rezervuotas akredityvui išleisti, palūkanos nemokamos.
Už rezervinio akredityvo išleidimą ar jo sumos didinimą taikomas garantijos išleidimo mokestis.
(2) Jeigu Luminor Bank AS Lietuvos skyrius yra to paties akredityvo ir išleidžiantysis, ir pranešantysis bankas, o dokumentai pateikiami tiesiogiai Luminor Bank AS Lietuvos skyriui, dokumentų tikrinimo mokestis yra 0,09%, min. 35 Eur.

Daugiau informacijos apie Akredityvus galite rasti čia.

Eksporto akredityvai
Pranešimas apie akredityvą40 Eur
Pranešimas apie akredityvo pakeitimą30 Eur
Dokumentų priėmimas / tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) (1)0,18% nuo sumos, min. 70 Eur
Mokėjimas pagal dokumentus30 Eur
Išankstinis dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)45 Eur
Atidėto mokėjimo administravimas30 Eur
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas30 Eur
Akredityvo tvirtinimasPagal susitarimą, min. 100 Eur
Akredityvo pervedimas0,3% nuo pervedamos sumos, min. 150 Eur
Pakeistų pagal pervedamą akredityvą dokumentų tikrinimas30 Eur
Akredityvo dokumentų pirkimasPagal susitarimą, min. 100 Eur
Mokėjimo reikalavimas20 Eur
Pranešimas apie kliento įsipareigojimą paskirstyti lėšas45 Eur
Lėšų paskirstymas 0,1%, min. 35 Eur
Akredityvo ar jo pakeitimo projekto parengimas ar peržiūraPagal susitarimą, min. 50 Eur
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu25 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu į užsienį / Lietuvoje55 Eur / 17 Eur
Mokesčiai kitų bankų klientams
Pranešimas apie akredityvą100 Eur
Pranešimas apie akredityvo pakeitimą100 Eur

(1) Jeigu Luminor Bank AS Lietuvos skyrius yra to paties akredityvo ir išleidžiantysis, ir pranešantysis bankas, o dokumentai pateikiami tiesiogiai Luminor Bank AS Lietuvos skyriui, dokumentų tikrinimo mokestis yra 0,09%, min. 35 Eur.

Daugiau informacijos apie Akredityvus galite rasti čia.