Sąrašinis pervedimas (darbo užmokesčio pervedimas)
Mokestis
Sąrašinio pervedimo (darbo užmokesčio pervedimo) pateikimas*1 Eur už vieną sąrašinį pervedimą
Mokėjimo pervedimo vykdymas pagal pateiktą sąrašinį pervedimą Banko viduje euraisNemokamai
Mokėjimo pervedimo vykdymas pagal pateiktą sąrašinį pervedimą į EEE šalis0,40 Eur

* Banko sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX21400, mokestis nurašomas iki kito mėnesio 6 dienos.