Bridge
Mokestis
Registracijos mokestisNemokamai
Fizinio prieigos rakto išdavimas arba pakeitimas30 Eur
Mėnesinis administravimo mokestis23 Eur
Mėnesinis administravimo mokestis už kiekvienos papildomos Grupės įmonės prijungimą10 Eur
Sutarties pakeitimo mokestis30 Eur