Kas keičiasi?

Kiti pokyčiai atliekami šiuose Luminor mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų skyriuose:

3. Sąvokos

Pokyčio tipas Pokyčio santrauka Dabar, galioja iki 2021 09 30 Galioja nuo 2021 10 01
Redaguota Sąvokoje Nr. 3.19. Kliento atpažinimo priemonės pašalinta nebeaktuali informacija: kodų programėlė, Banko trumpoji SMS žinutė, nes šios priemonės jau nebenaudojamos teikiant Banko paslaugas 3.19. Kliento atpažinimo priemonės – Banko išduotas Prisijungimo kodas, slaptažodis, Kodų generatorius, Kodų programėlė, Banko trumpąja SMS žinute atsiųstas papildomas saugumo kodas, mobilioji programėlė, trečiųjų šalių išduotas Elektroninis parašas, taip pat kitos Bankui priimtinos priemonės, naudojamos atpažinti Klientui/jo atstovui, tvirtinti Mokėjimo ar kitiems nurodymams ir operacijoms, taip pat pasirašyti sandoriams. Bankas neatsako už trečiųjų šalių išduotų Kliento atpažinimo priemonių veikimą, galiojimą ir naudojimą, o Klientas/jo atstovas privalo susipažinti ir laikytis trečiųjų šalių išduotų Kliento atpažinimo priemonių naudojimosi taisyklių ir tvarkos, kurias nustato trečioji šalis išdavusi Kliento atpažinimo priemonę. 3.19. Kliento atpažinimo priemonės – Banko išduotas Prisijungimo kodas, Kodų generatorius, trečiųjų šalių išduotas Elektroninis parašas, taip pat kitos Bankui priimtinos priemonės, naudojamos atpažinti Klientui/jo atstovui, tvirtinti Mokėjimo ar kitiems nurodymams ir operacijoms, taip pat pasirašyti sandoriams. Bankas neatsako už trečiųjų šalių išduotų Kliento atpažinimo priemonių veikimą, galiojimą ir naudojimą, o Klientas/jo atstovas privalo susipažinti ir laikytis trečiųjų šalių išduotų Kliento atpažinimo priemonių naudojimosi taisyklių ir tvarkos, kurias nustato trečioji šalis išdavusi Kliento atpažinimo priemonę.
Pašalinta Pašalinta sąvoka Nr. 3.21. „Kodų programėlė“, nes ši priemonė Banke nebenaudojama. 3.21. Kodų programėlė – kliento atpažinimo priemonė mobiliajame įrenginyje, kuri sudaro unikalų slaptažodį arba į kurią įvedamas Kliento/Sąskaitos valdytojo sugalvotas slaptažodis kiekvieną kartą registruojantis Interneto banke ir/ar atliekant joje operacijas ir/ar sudarant sandorius.  
Pridėta nauja sąvoka Nauja sąvoka Nr. 3.55., „Skaitmeninė piniginė“ pridėta, kadangi Bankas pradės teikti naują mokėjimo paslaugą.   3.55. Skaitmeninė piniginė (angl. Digital Wallet) - programine įranga pagrįsta paslauga, suteikianti klientui galimybę (a) susieti banko Kortelę su (išmaniuoju) įrenginiu ir (b) naudoti tokį (išmanųjį) įrenginį mokėjimams atlikti su susieta kortele.
Pridėta nauja sąvoka Nauja sąvoka Nr. 3.56 .„Skaitmeninės piniginės paslaugos teikėjas“ pridėta, kadangi Bankas pradės teikti naują mokėjimo paslaugą, kuri leis atlikti mokėjimus per Skaitmeninę piniginę.    3.56. Skaitmeninės piniginės paslaugos teikėjas – trečioji šalis, teikianti Skaitmeninės piniginės paslaugas.

5. Komisinis atlyginimas, palūkanų normos ir valiutos keitimas

Pokyčio tipas Pokyčio santrauka Dabar, galioja iki 2021 09 30 Galioja nuo 2021 10 01
Pridėta naują sąlyga Pridedama sąlyga 5.13, kurioje paaiškinama, kaip pateikiama Komisinių mokesčių ataskaita Vartotojui.   5.13. Klientui, kuris yra Vartotojas, Bankas nemokamai teikia praėjusių kalendorinių metų Komisinio
atlyginimo ataskaitą tokiu būdu:
5.13.1. jei Klientas naudojasi interneto banko paslaugą, Komisinio atlyginimo ataskaita Klientui pateikiama iki einamųjų kalendorinių metų pirmojo kalendorinio ketvirčio pabaigos interneto banke. Jei Klientas pageidauja šią Komisinio atlyginimo ataskaitą gauti popieriuje, jis turi teisę ją gauti ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos atvykęs į Banko klientų aptarnavimo padalinį, tiesiogiai iš Banko darbuotojo.
5.13.2. jei Klientas nesinaudoja interneto banko paslauga, jis turi teisę Komisinio atlyginimo ataskaitą gauti ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos atvykęs į Banko klientų aptarnavimo padalinį, tiesiogiai iš Banko darbuotojo.

 

6. Naudojimasis mokėjimo paslaugomis

Pokyčio tipas Pokyčio santrauka Dabar, galioja iki 2021 09 30 Galioja nuo 2021 10 01
Redaguota „Skaitmeninė piniginė“ įtraukta prie kitų būdų kaip sutikimo atlikti mokėjimo operaciją dalis punkte 6.3.1. 6.3.1. Klientas sutikimą atlikti mokėjimo operaciją gali pateikti Banko nustatyta arba Banko ir Kliento sutarta
forma ir būdu. Raštu pateikiamas sutikimas turi būti pasirašytas Kliento ar jo atstovo. Sutikimas dėl
mokėjimo operacijų taip pat gali būti tvirtinamas naudojant Kliento atpažinimo priemones ir/ar kitais Bankui
priimtinais būdais/priemonėmis. Atsiskaitant kortele, tam tikrais atvejais, kortelės turėtojas sutikimą atlikti
mokėjimo operaciją taip pat gali patvirtinti pateikdamas kortelės duomenis ar nustatytu eiliškumu
atlikdamas tam tikrus veiksmus (kortelės įdėjimas į tam skirtą vietą, kortelės priglaudimas prie specialiu
ženklu pažymėto kortelių aptarnavimo skaitytuvo, konkrečios paslaugos ar prekės užsakymas), kurie jam
siūlomi savitarnos ir kitose atsiskaitymo vietose. Visais šiame punkte nurodytais būdais patvirtintas
sutikimas atlikti mokėjimo operaciją ar dokumentai, laikomi patvirtintais Kliento ir/ar kortelės turėtojo
(kortelės operacijų atveju) ir turinčiais tokią pat teisinę galią kaip ir Kliento ir/ar kortelės turėtojo (kortelės
operacijų atveju) pasirašyti popieriniai dokumentai.
6.3.1. Klientas sutikimą atlikti mokėjimo operaciją gali pateikti Banko nustatyta arba Banko ir Kliento sutarta forma ir būdu. Raštu pateikiamas sutikimas turi būti pasirašytas Kliento ar jo atstovo. Sutikimas dėl mokėjimo operacijų taip pat gali būti tvirtinamas naudojant Kliento atpažinimo priemones ir/ar kitais Bankui priimtinais būdais/priemonėmis. Atsiskaitant kortele, tam tikrais atvejais, kortelės turėtojas sutikimą atlikti mokėjimo operaciją taip pat gali patvirtinti pateikdamas kortelės duomenis ar nustatytu eiliškumu atlikdamas tam tikrus veiksmus (kortelės įdėjimas į tam skirtą vietą, kortelės priglaudimas prie specialiu ženklu pažymėto kortelių aptarnavimo skaitytuvo, konkrečios paslaugos ar prekės užsakymas), kurie jam siūlomi savitarnos ir kitose atsiskaitymo vietose. Sutikimą atlikti mokėjimo operaciją, o taip pat ir suteikti duomenis, reikalingus atlikti mokėjimo operacijai, taip pat galima pateikti (i) priglaudžiant Kortelę ar įrenginį, turintį Skaitmeninę piniginę, kuri susieta su Kortele, prie mokėjimo terminalo bei autorizuojant mokėjimą įrenginyje nustatytu autorizacijos metodu; (ii) atliekant veiksmus, nurodytus Skaitmeninės piniginės paslaugų teikėjo, norint patvirtinti mokėjimo operaciją naudojantis Skaitmenine pinigine. Visais šiame punkte nurodytais būdais patvirtintas sutikimas atlikti mokėjimo operaciją ar dokumentai, laikomi patvirtintais Kliento ir/ar kortelės turėtojo (kortelės operacijų atveju) ir turinčiais tokią pat teisinę galią kaip ir Kliento ir/ar kortelės turėtojo (kortelės operacijų atveju) pasirašyti popieriniai dokumentai.

7.2. Mokėjimo kortelės

Pokyčio tipas Pokyčio santrauka Dabar, galioja iki 2021 09 30 Galioja nuo 2021 10 01
Redaguota 7.2.1 punktas papildytas: - informacija, jog su kredito kortelės pagalba galima disponuoti ne tik savo, bet ir kredito kortelei suteikto kredito limito lėšomis; - jog yra galimybė PIN kodą pristatyti į Klientų aptarnavimo centrą; - informacija, jog atnaujinus Kortelę PIN kodas lieka toks pats;, taip pat paaiškinta Kortelės ir jos duomenų apsaugos svarbą naudojant Skaitmeninę piniginę.

 
7.2.1. Kortelės pagalba Klientas gali disponuoti lėšomis esančiomis su kortele susietoje Mokėjimo sąskaitoje. Klientui pateikus Banko nustatytos formos prašymą ir gavus iš Kliento visus Banko nurodytus dokumentus bei Bankui priėmus teigiamą sprendimą, Bankas inicijuoja kortelės gamybą, kurią susieja su Kliento nurodyta Kliento Mokėjimo sąskaita. Klientui pageidaujant, kortelė gali būti suteikta ne tik Klientui, bet ir kitam Kliento nurodytam asmeniui – Kortelės turėtojui. Bankas perduoda Klientui kortelę ją išsiųsdamas Klientui paštu Kliento nurodytu adresu. Kortelės PIN kodą Bankas siunčia Kortelės turėtojui paštu atskirai nuo kortelės arba jį pateikia Interneto banke. Pergaminus kortelę (nepriklausomai nuo priežasties) PIN kodas, jeigu nesikeičia kortelės numeris, lieka toks pats. Pasikeitus kortelės numeriui PIN kodas pasikeičia. Kortelė galioja iki joje nurodytų metų mėnesio paskutinės dienos. Kortelė yra Banko nuosavybė 7.2.1. Kortelės pagalba Klientas gali disponuoti savo ir suteikto kredito kortelei kredito limito lėšomis esančiomis su kortele susietoje Mokėjimo sąskaitoje. Klientui pateikus Banko nustatytos formos prašymą ir gavus iš Kliento visus Banko nurodytus dokumentus bei Bankui priėmus teigiamą sprendimą, Bankas inicijuoja kortelės gamybą, kurią susieja su Kliento nurodyta Kliento Mokėjimo sąskaita. Klientui pageidaujant, kortelė gali būti suteikta ne tik Klientui, bet ir kitam Kliento nurodytam asmeniui – Kortelės turėtojui. Klientas arba Kortelės turėtojas (tuo atveju, jei Kortelė išduodama Kliento nurodytam asmeniui) gali naudoti Kortelę naudojantis Skaitmenine pinigine tik tame įrenginyje, kuris yra prieinamas tik Klientui ar Kortelės turėtojui ir (arba) kuris apsaugotas nuo atsitiktinio ar tyčinio trečiųjų šalių panaudojimo (PIN kodu, biometriniais duomenimis ar kitu saugos būdu, žinomu tik Klientui / Kortelės turėtojui). Bankas perduoda Klientui kortelę ją išsiųsdamas Klientui paštu Kliento nurodytu adresu arba į Banko skyrių. Kortelės PIN kodą Bankas siunčia Kortelės turėtojui paštu/į Banko skyrių atskirai nuo kortelės arba jį pateikia Interneto banke. Atnaujinus kortelę  PIN kodas lieka toks pats. Kortelė galioja iki joje nurodytų metų mėnesio paskutinės dienos. Kortelė yra Banko nuosavybė.
Redaguota 7.2.2. punkte nurodomi būdai aktyvuoti Kortelę; taip pat išdėstoma naujos paslaugos „Skaitmeninės piniginės“ naudojimo instrukcijos bei taisyklės, taip pat banko įsipareigojimai naudojant „Skaitmeninę piniginę“. 7.2.2. Banko Klientui išleidžiama nauja kortelė yra neaktyvi. Klientas negali atlikti operacijų kortele tol, kol Interneto banke ar Banko padalinyje neaktyvuoja kortelės. Mokėjimo kortelė išduodama 3 (trijų) metų laikotarpiui. 7.2.2. Banko Klientui išleidžiama nauja Kortelė yra neaktyvi. Klientas negali atlikti operacijų kortele tol, kol Interneto banke, telefonu arba Banko padalinyje neaktyvuoja Kortelės. Kortelė išduodama 3 (trijų) metų laikotarpiui. Jei Bankas įgalina Kortelę naudoti su Skaitmenine pinigine, Klientas ar Kortelės turėtojas gali naudoti šią Kortelę operacijoms naudodamas tokią Skaitmeninę piniginę, vadovaudamasis Skaitmeninės piniginės paslaugų teikėjo instrukcijomis ir Sąlygomis. Bankas neteikia Skaitmeninės piniginės paslaugos ir neatsako už teisingą bet kurios Skaitmeninės piniginės veikimą. Naudodamasis atitinkama Skaitmenine pinigine, Klientas privalo laikytis Skaitmeninės piniginės paslaugų teikėjo nurodymų.
Redaguota Punktas 7.2.5. papildytas:
- Skaitmeninės piniginės duomenų saugos nurodymais;
- įsipareigojimu pašalinti Kortelę iš Skaitmeninės piniginės, jei ji nebenaudojama;
- įsipareigojimu pranešti Bankui, jei įrenginys, kuriame naudojama Skaitmeninė piniginė, susieta su Kortele, buvo prarastas;
- įsipareigojimu pranešti Bankui, jei įrenginio, kuriame naudojama Skaitmeninė piniginė, susieta su Kortele, saugumo parametrai galėjo būti atskleisti tretiesiems asmenims.
7.2.5. Klientas ir bet kuris kitas Kortelės turėtojas papildomai prie kitų sutartyje dėl kortelės suteikimo numatytų
įsipareigojimų taip pat privalo:
- saugoti kortelę nuo temperatūros ir elektromagnetinio lauko poveikio, fizinių pažeidimų;
PIN kodą laikyti paslaptyje (įsiminti PIN kodą, o voką su PIN kodu sunaikinti), nerašyti PIN kodo ant kortelės, popieriuje, ant kartu su kortele laikomų daiktų ar laikyti PIN kodą kitokiame pavidale;
- laikyti paslaptyje visus kortelės duomenis (informaciją nurodytą ant kortelės);
- vykdyti operacijas su kortele ir su ja susietoje Mokėjimo sąskaitoje pagal teisės aktų reikalavimus;
- atsiradus pavojams, kad pinigai nuo su kortele susietos Mokėjimo sąskaitos bus nurašyti be Kliento žinios, informuoti Banką;
- blokuoti kortelę Interneto banke, jeigu Klientas juo naudojasi;
- nedelsiant informuoti Sąlygose nustatyta tvarka apie kortelės praradimą tel. 1608, +370 5 233 1199 arba +370 698 21000, pranešimai apie nurodytų telefonų pasikeitimus yra skelbiami viešai Banko interneto tinklalapyje.
7.2.5. Klientas ir bet kuris kitas Kortelės turėtojas papildomai prie kitų sutartyje dėl kortelės suteikimo numatytų įsipareigojimų taip pat privalo:
- saugoti kortelę nuo temperatūros ir elektromagnetinio lauko poveikio, fizinių pažeidimų;
- PIN kodą laikyti paslaptyje (įsiminti PIN kodą, o voką su PIN kodu sunaikinti), nerašyti PIN kodo ant kortelės, popieriuje, ant kartu su kortele laikomų daiktų ar laikyti PIN kodą kitokiame pavidale;
- laikyti paslaptyje visus Kortelės ar Skaitmeninės piniginės, su kuria susieta Kortelė, duomenis (informaciją nurodytą ant kortelės);
- pašalinti Kortelę iš Skaitmeninės piniginės, jei ja nebesinaudojama ir (ar) jei Skaitmenine pinigine gali pasinaudoti tretieji asmenys;
- vykdyti operacijas su kortele ir su ja susietoje Mokėjimo sąskaitoje pagal teisės aktų reikalavimus;
- atsiradus pavojams, kad pinigai nuo su kortele susietos Mokėjimo sąskaitos bus nurašyti be Kliento žinios, informuoti Banką;
- pageidaujant laikinai blokuoti kortelę, tai padaryti Interneto banke, jeigu Klientas juo naudojasi;
- nedelsiant informuoti Sąlygose nustatyta tvarka apie kortelės arba jos duomenų, įskaitant ir įrenginio, kuriame esanti Skaitmeninė piniginė susieta su Kortele, praradimą tel. +370 5 233 1199 arba +370 698 21000, Pranešimai apie nurodytų telefonų pasikeitimus yra skelbiami viešai Banko interneto tinklalapyje;
- nedelsiant informuoti Banką atsiradus pavojui, jog papildomi įrenginio, kuriame esanti Skaitmeninė piniginė susieta su Kortele, autentifikacijos metodai gali būti prieinami trečiosioms šalims.
Redaguota Punkte 7.2.6. pašalintas reikalavimas pasirašyti ant Kortelės.   7.2.6. Kortele gali naudotis tik tas Kortelės turėtojas, kurio duomenys ir parašas yra ant kortelės. Prieš naudodamas kortelę, Kortelės turėtojas privalo pasirašyti kortelės parašo juostelėje. Klientas privalo užtikrinti, kad papildomos Kortelės turėtojas pasirašytų kortelės parašo juostelėje ir vykdytų sutartyje dėl kortelės suteikimo nurodytas pareigas. Klientas prisiima visą atsakomybę ir visiškai atsako už nuostolius, atsiradusius dėl papildomos Kortelės turėtojo neteisėtų veiksmų. Klientas turi teisę bet kada Interneto banke arba rašytiniu pranešimu Bankui blokuoti papildomos kortelės galiojimą ir uždrausti formuoti ja mokėjimo nurodymus 7.2.6. Kortele gali naudotis tik tas Kortelės turėtojas, kurio duomenys yra ant kortelės. Klientas privalo užtikrinti, kad papildomos Kortelės turėtojas vykdytų sutartyje dėl kortelės suteikimo nurodytas pareigas. Klientas prisiima visą atsakomybę ir visiškai atsako už nuostolius, atsiradusius dėl papildomos Kortelės turėtojo neteisėtų veiksmų. Klientas turi teisę bet kada Interneto banke arba rašytiniu pranešimu Bankui blokuoti papildomos kortelės galiojimą ir uždrausti formuoti ja mokėjimo nurodymus.
Pašalinta Punktas 7.2.9. pašalintas dėl mokėjimo kortelių tinklo pasikeitimų – Mastercard mokėjimo kortelės nebeišduodamos.   7.2.9. Šis punktas taikomas „Mastercard“ kortelėms. Bankas atitinkamai kortelei, saugaus atsiskaitymo internete paslaugą įjungia automatiškai. Kortelės turėtojas, atsiskaitydamas kortele už prekes/paslaugas elektroninėse prekybos vietose (internete), operaciją papildomai turi patvirtinti Kliento atpažinimo priemone. Kliento atpažinimo priemonių, tinkančių patvirtinti operacijas elektroninėse prekybos vietose (internete), sąrašas skelbiamas Banko interneto tinklalapyje ir/ar šiose Sąlygose. Kortelės turėtojui neįvykdžius ar klaidingai įvykdžius operacijos patvirtinimą panaudojant Kliento atpažinimo priemonę, Bankas turi teisę arba blokuoti atitinkamą kortelę, arba uždrausti konkrečios kortelės naudojimą operacijoms, vykdomoms elektroninėse prekybos vietose (internete). Jei kortelės turėtojui Interneto banko paslauga neteikiama, atlikti tokią operaciją papildoma kortele nebus galima.  
Redaguota Pridėta informacija apie Kortelės uždarymą įsiskolinimo Bankui atveju – galiojančios versijos punktas 7.2.11.; atnaujintos versijos punktas 7.2.10. 7.2.11. Klientas/Kortelės turėtojas turi teisę, informavęs Banką, bet kada atsisakyti naudotis kortele. Jei Klientas/Kortelės turėtojas nenori atnaujinti kortelės, apie tai jis privalo pranešti Bankui likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki kortelės galiojimo pabaigos. Klientui/Kortelės turėtojui laiku ir tinkamai neinformavus Banko apie nenorą naudotis kortele, Bankas kortelę atnaujina automatiškai ir įgyja teisę iš Kliento gauti kortelės išdavimo/atnaujinimo mokestį. Kortelė atnaujinama automatiškai tik tuo atveju, jeigu:
7.2.11.1.per paskutinius 2 (du) mėnesius debeto kortele, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija panaudojant kortelę;
7.2.11.2.per paskutinius 5 (penkis) mėnesius kredito kortele, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija panaudojant kortelę
7.2.10. Klientas/Kortelės turėtojas turi teisę, informavęs Banką, bet kada atsisakyti naudotis kortele. Jei Klientas/Kortelės turėtojas nenori atnaujinti kortelės, apie tai jis privalo pranešti Bankui likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki kortelės galiojimo pabaigos. Klientui/Kortelės turėtojui laiku ir tinkamai neinformavus Banko apie nenorą naudotis kortele, Bankas kortelę atnaujina automatiškai ir įgyja teisę iš Kliento gauti kortelės išdavimo/atnaujinimo ar kortelės naudojimo mėnesinį mokestį. Kortelė atnaujinama automatiškai tik tuo atveju, jeigu:
7.2.10.1. per paskutinius 2 (du) mėnesius debeto kortele, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija panaudojant kortelę;
7.2.10.2. per paskutinius 5 (penkis) mėnesius kredito kortele, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija panaudojant kortelę.
7.2.10.3. sąskaitoje nėra skolos. Jei sąskaitoje 3 mėnesius iš eilės nepakanka lėšų mokėjimo kortelės mėnesio naudojimo mokesčiui nurašyti, Klientas gauna registruotą laišką Kliento nurodytu korespondencijos adresu (pirmus 3 mėnesius Klientas apie įsiskolinimą informuojamas el. paštu bei žinute interneto banke), kuriame nurodoma įsiskolinimo suma bei terminas iki kada skola turi būti apmokėta. Jei per nustatytą terminą skola neapmokama, ketvirto mėnesio 28 d. kortelė bus uždaryta.
Redaguota Pridėta informacija apie galimybę nutraukti sutartį, kai pasibaigus Kortelės galiojimui, analogiško tipo Kortelė negali būti pagaminta: galiojančios versijos punktas 7.2.13; naujos versijos punktas 7.2.12. 7.2.13. Bankas Klientui/Kortelės turėtojui pagamina to paties tipo ir rūšies kortelę, kaip kortelė, kurios galiojimo terminas yra pasibaigęs (arba ji buvo blokuota, prarasta, sugadinta). Jeigu Bankas jau nebeplatina tokių kortelių, Klientui/Kortelės turėtojui pagaminama artimiausia pagal naudojimo galimybes ir savybes (nebūtinai tos pačios tarptautinės mokėjimų kortelių organizacijos „Visa“ ir/ar „Mastercard“ ir/ar kitos), to paties tipo (debeto ir/ar kredito) kortelė. 7.2.12. Bankas Klientui/Kortelės turėtojui pagamina to paties tipo ir rūšies kortelę, kaip kortelė, kurios galiojimo terminas yra pasibaigęs (arba ji buvo blokuota, prarasta, sugadinta). Jeigu Bankas jau nebeplatina tokių kortelių, Klientui/Kortelės turėtojui pagaminama artimiausia pagal naudojimo galimybes ir savybes (nebūtinai tos pačios tarptautinės mokėjimų kortelių organizacijos „Visa“ ir/ar „Mastercard“ ir/ar kitos), to paties tipo (debeto ir/ar kredito) kortelė. Klientas, nesutikdamas naudotis kito tipo mokėjimo kortele, turi teisę nemokėdamas jokių mokesčių, nutraukti  kortelės sutartį, pateikdamas Bankui rašytinį prašymą.
Pašalinta Punktas 7.2.15. pašalintas dėl mokėjimo kortelių tinklo pasikeitimų – Mastercard mokėjimo kortelės nebeišduodamos. 7.2.15. Šis punktas taikomas „Mastercard“ kortelėms. Kliento/Kortelės turėtojo kortelę Bankas laiko 12 (dvylika) savaičių nuo jos išleidimo dienos. Jei Klientas/Kortelės turėtojas neaktyvuoja kortelės per šį laikotarpį, Bankas kortelę sunaikina, o Banko ir kliento santykiai (jeigu tokie buvo susiklostę) dėl kortelės naudoijimo pasibaigia  
Pašalinta Punktas 7.2.19. pašalintas dėl mokėjimo kortelių tinklo pasikeitimų – Mastercard mokėjimo kortelės nebeišduodamos.  7.2.19. Šis punktas taikomas „Mastercard“ kortelėms. Bankas turi teisę apriboti naudojimąsi kortele, kai klientas laiku nevykdo įsipareigojimų pagal kitas sutartis su Banku. Kortelės naudojimosi apribojimas taikomas neribotam laikui iki tol, kol Klientas įvykdys savo įsipareigojimus arba iki sutarties dėl kortelės naudojimo nutraukimo. Kortelės naudojimosi apribojimas nereiškia sutarties dėl kortelės naudojimo nutraukimo, todėl Komisinis atlyginimas, susijęs su kortelės administravimu taikomas toliau. Jei po kortelės naudojimosi apribojimo Klientas įsipareigojimus įvykdo, Bankas apribojimus panaikina. Už apribojimo panaikinimą gali būti taikomas kortelės atblokavimo mokestis, nurodytas Kainyne.  
Pašalinta Punktas 7.2.22. pašalintas dėl mokėjimo kortelių tinklo pasikeitimų – Mastercard mokėjimo kortelės nebeišduodamos.  7.2.22. Šis punktas taikomas „Mastercard“ kortelėms. Mokėjimo kortele, turinčia grynųjų pinigų įnešimo funkciją, įnešus grynuosius pinigus grynųjų pinigų įnešimo automatuose, Bankas suteikia galimybę Kortelės turėtojui iš karto disponuoti įnešta pinigų suma, atsiskaitant už prekes ir paslaugas kortele prekybos ir paslaugų įmonėse, išsiimti grynuosius pinigus grynųjų pinigų išdavimo automatuose. Nurodytu atveju mokėjimo nurodymų vykdymas su kortele susietoje Mokėjimo sąskaitoje Banko skyriuose ar naudojantis Interneto banku vykdomas Kainyne nustatytais terminais. Jeigu kortelė yra „Mastercard“ kredito kortelė, mokėjimo nurodymai iš su tokia kortele susietos mokėjimo sąskaitos Banko skyriuose ar naudojantis Interneto banku nevykdomi.  
Pašalinta Punktas 7.2.25. pašalintas dėl mokėjimo kortelių tinklo pasikeitimų – Mastercard mokėjimo kortelės nebeišduodamos.  7.2.25. Šis punktas taikomas „Mastercard“ kortelėms. Bankas turi teisę iš sąskaitos susietos su kortele (įskaitant ir kredito limito lėšas su kortele susietoje Mokėjimo sąskaitoje, joje nėra kitų lėšų), o jei Sąskaitoje esančių lėšų nepakanka - nuo visų ir bet kurių kliento sąskaitų, atidarytų ir laikomų Banke, visomis valiutomis, atskaičius valiutos keitimo Komisinį atlyginimą (jei taikoma), nurašyti kortele atliktų operacijų sumas, mokesčius ir rinkliavas, taikomas kortelei (-ėms) ir operacijoms kortele (-ėms) bei su jomis susijusį Komisinį atlyginimą, nurodytus Kainyne.    
Redaguota Nurodyti Kortelių mokėjimo operacijų limitai, naudojantis Skaitmenine pinigine: galiojančios versijos 7.2.36. punktas;
naujos versijos 7.2.31. punktas.
7.2.36. Bankas mokėjimo kortelėms taiko standartinius grynųjų pinigų išmokėjimo ir mokėjimo operacijų limitus taip, kaip numatyta Sąlygų 7.2.37. punkte. 7.2.31. Bankas mokėjimo Kortelėms taiko standartinius grynųjų pinigų išėmimo ir mokėjimo operacijų limitus taip, kaip numatyta Sąlygų 7.2.32. punkte. Šie operacijų limitai taikomi ir Kortelėms, kurios naudojamos jas susiejant su Skaitmenine pinigine
Pridėta naują sąlyga Pridėta sąlyga 7.2.35., apibūdinanti Banko sąskaitos sutarties su Kortele nutraukimo aplinkybes.   7.2.35. Priežastys, dėl kurių gali būti uždaroma Kortelė arba su kredito kortele susietas kredito limitas:
- jei Klientas neatlieka operacijų daugiau kaip 1 (vienus) metus;
- jei prie kredito kortelės sąskaitos ilgiau nei 60 dienų nėra aktyvintų kredito kortelių;
- jei Kortelė daugiau nei 60 dienų yra laikinai blokuota;
- jei sąskaitoje 3 mėnesius iš eilės nepakanka lėšų mokėjimo kortelės mėnesio naudojimo mokesčiui nurašyti, klientas gauna registruotą laišką nurodytu korespondencijos adresu (pirmus 3 mėnesius klientas informuojamas apie susidariusią skolą el. paštu bei žinute interneto banke), kuriame nurodoma įsiskolinimo suma bei terminas iki kada skola turi būti apmokėta. Jei per nustatytą terminą skola neapmokama , ketvirto mėnesio 28 d. kortelė bus uždaryta.
- papildoma kortelė baigia galioti kartu su kortelės sąskaitos savininko sudaryta sąskaitos sutartimi
.

8. Mokėjimo paslaugų vartotojui teikiama informacija

Pokyčio tipas Pokyčio santrauka Dabar, galioja iki 2021 09 30 Galioja nuo 2021 10 01
Pridėta naują sąlyga Naujame punkte 8.3. patikslinama, jog Bankas privalo pateikti išsamią informaciją apie mokėjimą (pavyzdžiui, Komisinio atlyginimo už mokėjimo operaciją sumą ir tai, kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma, arba Kliento (mokėtojo) mokamas palūkanas; Banko taikytą valiutos keitimo kursą ir mokėjimo operacijos sumą pakeitus valiutą, jeigu, atliekant mokėjimo operaciją, valiuta buvo keičiama, ir kitą informaciją, numatytą Banko Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų 8.1.2.1. p. ir 8.2.3. p.) Klientui tik tada, kai jis yra vartotojas.     8.3. Bankui netaikomos Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 17 ir 23 straipsnių nuostatos, teikiant informaciją apie mokėjimo operaciją, kai mokėjimo operacija yra atliekama Kliento, kuris nėra vartotojas.

11. Apsaugos ir taisomosios priemonės

Pokyčio tipas Pokyčio santrauka Dabar, galioja iki 2021 09 30 Galioja nuo 2021 10 01
Redaguota Punkte 11.11. papildoma, jog fizinis asmuo, besiverčiantis ūkine ar komercine veikla, taip pat kaip ir Vartotojas gali pateikti prašymą jo vardu ištirti neteisėtas operacijas. 11.11. Jei Klientas yra vartotojas ir neigia autorizavęs mokėjimo operaciją, kuri buvo atlikta, ar teigia, kad mokėjimo operacija buvo atlikta netinkamai, Bankui tenka pareiga įrodyti, kad mokėjimo operacijos autentiškumas buvo patvirtintas, ji buvo tinkamai užregistruota, įrašyta į sąskaitas ir jai neturėjo įtakos techniniai ar kitokie trikdžiai. 11.11. Jei Klientas yra Vartotojas arba fizinis asmuo besiverčiantis ūkine komercine ar profesine veikla, ir neigia autorizavęs mokėjimo operaciją, kuri buvo atlikta, ar teigia, kad mokėjimo operacija buvo atlikta netinkamai, Bankui tenka pareiga įrodyti, kad mokėjimo operacijos autentiškumas buvo patvirtintas, ji buvo tinkamai užregistruota, įrašyta į sąskaitas ir jai neturėjo įtakos techniniai ar kitokie trikdžiai.
Redaguota Punkte 11.12. papildoma, jog fizinis asmuo, besiverčiantis ūkine ar komercine veikla,  taip pat kaip ir Klientas, kuris yra Vartotojas, gali pateikti prašymą jų vardu ištirti neteisėtas operacijas. 11.12. Jei Klientas yra vartotojas ir neigia autorizavęs mokėjimo operaciją, kuri yra atlikta, Banko užregistruotas mokėjimo priemonės naudojimas nebūtinai yra pakankamas įrodymas, kad Klientas autorizavo mokėjimo operaciją, veikė nesąžiningai ar tyčia ar dėl didelio neatsargumo neįvykdė vienos ar kelių 11.2–11.3 punktuose nustatytų pareigų. Jei Klientas nėra vartotojas, Banko registruotos mokėjimo priemonės naudojimas yra pakankamas įrodymas, kad Klientas autorizavo mokėjimo operaciją. 11.12. Jei Klientas yra Vartotojas arba fizinis asmuo besiverčiantis ūkine komercine ar profesine veikla, ir neigia autorizavęs mokėjimo operaciją, kuri yra atlikta, Banko užregistruotas mokėjimo priemonės naudojimas nebūtinai yra pakankamas įrodymas, kad Klientas autorizavo mokėjimo operaciją, veikė nesąžiningai ar tyčia ar dėl didelio neatsargumo neįvykdė vienos ar kelių 11.2–11.3 punktuose nustatytų pareigų. Jei Klientas nėra Vartotojas arba fizinis asmuo besiverčiantis ūkine komercine ar profesine veikla, Banko registruotos mokėjimo priemonės naudojimas yra pakankamas įrodymas, kad Klientas autorizavo mokėjimo operaciją.
Redaguota Punkte 11.13 papildoma, jog fizinis asmuo, besiverčiantis ūkine ar komercine veikla, taip pat kaip ir Klientas, kuris yra Vartotojas, gali pateikti prašymą kompensuoti nuostolius iki 50 EUR, atsiradusius dėl neteisėtų operacijų. 11.13. Jei Klientas yra vartotojas, Klientui gali tekti dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 50 eurų, kai šie nuostoliai patirti dėl prarastos ar pavogtos mokėjimo priemonės naudojimo ar neteisėto mokėjimo priemonės pasisavinimo. Jei Klientas nėra vartotojas, jam tenka visi nuostoliai, atsiradę dėl pirmiau nurodytų priežasčių. 11.13. Jei Klientas yra Vartotojas arba fizinis asmuo besiverčiantis ūkine komercine ar profesine veikla, Klientui gali tekti dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 50 eurų, kai šie nuostoliai patirti dėl prarastos ar pavogtos mokėjimo priemonės naudojimo ar neteisėto mokėjimo priemonės pasisavinimo. Jei Klientas nėra Vartotojas arba fizinis asmuo besiverčiantis ūkine komercine ar profesine veikla, jam tenka visi nuostoliai, atsiradę dėl pirmiau nurodytų priežasčių.
Redaguota Punkte 11.15. papildoma, jog fizinis asmuo, besiverčiantis ūkine ar komercine veikla, taip pat kaip ir Klientas, kuris yra Vartotojas, gali pateikti prašymą atlyginti nuostoliams, kurie patirti dėl nesaugios autentifikacijos. 11.15. Po to, kai Klientas pateikia Bankui 11.5 punkte nurodytą pranešimą, Kliento nuostoliai, atsiradę dėl prarastos, pavogtos ar neteisėtai įgytos mokėjimo priemonės, tenka Bankui, išskyrus atvejus, jei Klientas veikė nesąžiningai. Tais atvejais, kai Bankas nereikalauja Saugesnio autentiškumo patvirtinimo ir Klientas yra vartotojas, Klientui dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai tenka tik tuo atveju, jeigu Klientas veikė nesąžiningai 11.15. Po to, kai Klientas pateikia Bankui 11.5 punkte nurodytą pranešimą, Kliento nuostoliai, atsiradę dėl prarastos, pavogtos ar neteisėtai įgytos mokėjimo priemonės, tenka Bankui, išskyrus atvejus, jei Klientas veikė nesąžiningai. Tais atvejais, kai Bankas nereikalauja Saugesnio autentiškumo patvirtinimo ir Klientas yra Vartotojas arba fizinis asmuo besiverčiantis ūkine komercine ar profesine veikla, Klientui dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai tenka tik tuo atveju, jeigu Klientas veikė nesąžiningai.
Redaguota Punkte 11.21. papildomas terminu, per kurį fizinis asmuo, besiverčiantis ūkine ar komercine veikla, gali pateikti prašymą dėl pinigų grąžinimo – anksčiau galiojęs 60 dienų terminas keičiamas į 13 mėnesių. 11.21. Jeigu Klientas yra vartotojas, privalo nedelsdamas raštu pranešti Bankui apie neautorizuotą ar netinkamą lėšų nurašymą iš mokėjimo sąskaitos, bet ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo nurašymo iš mokėjimo sąskaitos datos. Jei Klientas nėra vartotojas, šiame punkte nurodytą pranešimą Klientas privalo pateikti Bankui per 60 kalendorinių dienų nuo lėšų nurašymo datos. 11.21. Jeigu Klientas yra Vartotojas arba fizinis asmuo besiverčiantis ūkine komercine ar profesine veikla, privalo nedelsdamas raštu pranešti Bankui apie neautorizuotą ar netinkamą lėšų nurašymą iš mokėjimo sąskaitos, bet ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo nurašymo iš mokėjimo sąskaitos datos. Jei Klientas nėra Vartotojas arba fizinis asmuo besiverčiantis ūkine komercine ar profesine veikla, šiame punkte nurodytą pranešimą Klientas privalo pateikti Bankui per 60 kalendorinių dienų nuo lėšų nurašymo datos.

12. Sutarčių keitimas

Pokyčio tipas Pokyčio santrauka Dabar, galioja iki 2021 09 30 Galioja nuo 2021 10 01
Redaguota 12.1. punkte papildomai numatoma, kaip Klientas turi būti informuojamas apie Banko paslaugų teikimo sąlygų pokyčius, kurie nepablogina Kliento padėties. 12.1. Bankas turi teisę pakeisti su Klientu sudarytą sutartį, mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas ar kainyną. Apie sutarties, mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų ar kainyno pakeitimą Bankas informuoja Klientą, kuris yra vartotojas, ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, Klientą, kuris nėra vartotojas, ne vėliau kaip likus 30 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, jeigu šalys nesusitaria kitaip. Klientas anksčiau negu siūlomą pakeitimų įsigaliojimo dieną gali sutikti su pakeitimais arba juos atmesti. Minėtas pranešimas apie sutarties ir/ar mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų, ir/ar Kainyno pakeitimą perduodamas Klientui asmeniškai ir skelbiamas viešai. Laikoma, kad Klientas sutinka su šiais pakeitimais ir pakeitimai įsigalioja nurodytą įsigaliojimo dieną, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos mokėjimo paslaugų teikėjui nepraneša, jog su jais nesutinka. Šiuo atveju Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio Komisinio atlyginimo nutraukti bendrąją sutartį iki dienos, kurią įsigalioja pakeitimai. 12.1. Bankas turi teisę pakeisti su Klientu sudarytą sutartį, mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas ar kainyną. Apie sutarties, mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų ar kainyno pakeitimą Bankas informuoja Klientą, kuris yra Vartotojas, ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, Klientą, kuris nėra Vartotojas, ne vėliau kaip likus 30 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, jeigu šalys nesusitaria kitaip. Klientas anksčiau negu siūlomą pakeitimų įsigaliojimo dieną gali sutikti su pakeitimais arba juos atmesti. Minėtas pranešimas apie sutarties ir/ar mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų, ir/ar Kainyno pakeitimą perduodamas Klientui asmeniškai ir skelbiamas viešai. Laikoma, kad Klientas sutinka su šiais pakeitimais ir pakeitimai įsigalioja nurodytą įsigaliojimo dieną, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos mokėjimo paslaugų teikėjui nepraneša, jog su jais nesutinka. Šiuo atveju Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio Komisinio atlyginimo nutraukti bendrąją sutartį iki dienos, kurią įsigalioja pakeitimai. Apie pakeitimus, kurie nesunkina Kliento padėties Bankas turi teisę informuoti Klientą nesilaikydamas aukščiau šiame punkte nustatytų terminų. Komisinio atlyginimo nustatymas už naujas Paslaugas nelaikomas Kliento padėties sunkinimu.

13. Sutarčių galiojimas ir pabaiga

Pokyčio tipas Pokyčio santrauka Dabar, galioja iki 2021 09 30 Galioja nuo 2021 10 01
Redaguota Punktas 13.6. papildomas informacija, kaip Bankas pateikia Komisinių mokesčių ataskaitą nutraukiant bendrąją sutartį su Banku. 13.6. Klientui, kuris yra vartotojas, nutraukiant bendrąją sutartį, Bankas nemokamai pateikia informaciją apie Mokėjimo operacijas, įvykdytas Kliento, kuris yra vartotojas, mokėjimo sąskaitoje per paskutinius 36 mėnesius. Ši informacija neteikiama, jeigu Klientas, kuris yra vartotojas, atsisako tokią informaciją gauti, apie tai informuodamas Banką raštu popieriuje arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną. 13.6. Klientui, kuris yra Vartotojas, nutraukiant bendrąją sutartį, Bankas nemokamai pateikia informaciją apie Mokėjimo operacijas, įvykdytas Kliento, kuris yra Vartotojas, mokėjimo sąskaitoje per paskutinius 36 mėnesius ir Komisinio mokesčio ataskaitą už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki banko sąskaitos sutarties nutraukimo (sąskaitos uždarymo) dienos. Ši informacija neteikiama, jeigu Klientas, kuris yra Vartotojas, atsisako tokią informaciją gauti, apie tai informuodamas Banką raštu popieriuje arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną.

Naują Luminor mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų versiją, įsigaliosiančią nuo 2021 10 01, rasite čia.