Kokius dokumentus reikia pateikti kreipiantis dėl lizingo?

Užpildykite lizingo paraišką mūsų interneto svetainėje arba interneto banke („Paraiškos“ → „Lizingas“).
Kartu su paraiška jums reikės pateikti:

  • automobilio komercinį pasiūlymą;
  • praėjusių metų finansines ataskaitas ir veiklos rezultatus (balansas ir pelno nuostolio ataskaita su nuorašais);
  • jeigu reikėtų papildomų dokumentų, mes apie tai pranešime.

Lizingo rūšys. Kurią rūšį pasirinkti?

Kurią lizingo rūšį pasirinkti priklauso nuo to, ar norite tapti turto savininku, ar ne.
Finansinė nuoma – per lizingo sutarties laikotarpį sumokėsite visą turto įsigijimo kainą, palūkanas ir pasibaigus lizingo laikotarpiui, tapsite turto savininku.
Veiklos nuoma – per nuomos laikotarpį mokėsite automobilio nuomos įmokas. Pasibaigus nuomos laikotarpiui grąžinsite automobilį atpirkėjui.

Koks maksimalus lizinguojamo automobilio amžius?

Lizingo sutarties pabaigoje automobilio amžius negali viršyti 10 metų.

Koks maksimalus lizingo sutarties terminas?

Maksimalus lizingo sutarties terminas 5 metai.

Ar galima turtą išpirkti anksčiau laiko – kai dar nėra pasibaigęs lizingo sutarties terminas?

Taip, galima. Jei norite anksčiau laiko padengti lizingą, jums reikės užpildyti „Prašymą išpirkti turtą“, kurį rasite čia. Užpildytą prašymą atsiųskite mums el. paštu – lizingas@luminor.lt. Gavę jūsų prašymą, atsiųsime jums išpirkimo detales. Pilnai atsiskaičius, lizingo pabaiga įforminama turto perdavimo lizingo gavėjo nuosavybėn aktu. Jį išsiųsime el. paštu, su juo galėsite atlikti automobilio deklaravimą ir registravimą savo vardu Regitroje.

Atkreipkite dėmesį, kad yra numatytas turto išpirkimo mokestis apibrėžtas sutarties bendrosiose sąlygose, kurias rasite čia.

Ar galima pateikti prašymą dėl dalinio lizingo dengimo?

Taip, jums reikia užpildyti prašymą „Prašymas sumokėti papildomą įmoką“, kurį rasite čia ir užpildytą atsiųskite mums el. paštu – lizingas@luminor.lt.

Atkreipkite dėmesį, kad yra numatytas turto išpirkimo mokestis apibrėžtas sutarties bendrosiose sąlygose, kurias rasite čia.

Ar po sudarytos lizingo sutarties galėsiu keisti sutarties sąlygas?

Taip, sudarytą lizingo sutartį galima keisti raštišku šalių susitarimu. Tokiu atveju kreipkitės el. paštu – lizingas@luminor.lt.

Atkreipkite dėmesį, kad sutarties pakeitimas yra mokamas, mokestis nurodytas kainyne.

Ar Kasko draudimas yra būtinas, pasirašant sutartį dėl automobilio lizingo?

Taip, visu lizingo sutarties laikotarpiu būtinas Kasko draudimas, kuriame neatšaukiamas naudos gavėjas – Luminor Lizingas UAB , 111667277.

Detalesni draudimo reikalavimai pateikti čia.

Ar galiu draudimu pasirūpinti pats?

Taip, tokiu atveju sudarytų draudimo polisų kopijas prašome siųsti suderinimui el. paštu luminor.lt@greco.services

Atkreipkite dėmesį, kad neatšaukiamas draudimo naudos gavėjas turi būti – Luminor Lizingas UAB, 111667277.

Detalesni draudimo reikalavimai pateikti čia.

Kur kreiptis, jei įvyktų draudiminis įvykis?

Jei nutiktų draudiminis įvykis, nedelsdami praneškite atitinkamoms tarnyboms (policijai, priešgaisrinės apsaugos tarnybai ir pan.) ir savo draudimo bendrovei.

Kaip gauti reikalingas sąskaitas faktūras už trūkstamą laikotarpį?

Reikia kreiptis el. paštu – lizingas@luminor.lt.

Atkreipkite dėmesį, kad papildomų dokumentų išdavimas yra mokamas, mokestis nurodytas kainyne.

Ar reikalingas leidimas / įgaliojimas keisti valstybinius numerius vykstant į užsienį? Ar turiu gauti naują registracijos pažymėjimą?

Taip, dėl leidimų / įgaliojimų reikia kreiptis el. paštu – lizingas@luminor.lt. Užpildykite „Prašymą išduoti įgaliojimą“ ir atsiųskite jį el. paštu.

Atkreipkite dėmesį, kad papildomų dokumentų išdavimas yra mokamas, mokestis nurodytas kainyne.

Ar galiu perleisti turimą lizingo sutartį kitam juridiniam asmeniui?

Taip, tokiu atveju jums reikia užpildyti prašymą „Prašymas dėl įsipareigojimų perkėlimo“, kurį rasite čia. Užpildykite jį ir atsiųskite jį mums el. paštu - lizingas@luminor.lt. Gavę prašymą, apsvarstysime jūsų sutarties įsipareigojimų perkėlimo galimybes ir sąlygas (naujos sutarties sąlygos gali skirtis nuo dabartinių sutarties sąlygų).

Atkreipkite dėmesį, kad lizingo įsipareigojimų perkėlimas yra mokamas, mokestis nurodytas kainyne.

Kyla klausimų apie kitus mūsų produktus?