• Europos Centrinis Bankas (ECB) ir vėl pakėlė palūkanų normas
  • Energetikos krizė Europoje atslūgo, ekonomika išlieka atspari iššūkiams
  • Optimistiški skaičiai iš JAV darbo rinkos, nerimas dėl ateities

Po išskirtinai džiaugsmingo metų starto sausį, finansų rinkos kiek leidosi vasario mėnesį. Bene pagrindinės šį mėnesį investuotojų vertintos tendencijos išliko iššūkiams kol kas palygini atspari ekonomika, lėtėjanti infliacija ir išliekantis griežtas pasaulio centrinių bankų tonas. Išsivysčiusių šalių įmonių akcijų indeksas MSCI World per vasario mėnesį leidosi 2,5 %, tuo tarpu besivystančių šalių įmonių akcijų indeksas MSCI Emerging Markets nukentėjo kiek stipriau ir patyrė 6,5 % kritimą.

ECB ir toliau griežtas

Vasario mėnesio pradžioje, Europos Centrinis Bankas nusprendė ir vėl pakelti palūkanų normas 0,50 % iki 2,50 %, tokiu būdu pratęsdamas įspūdingą palūkanų kėlimo seriją, pradėtą dar 2022‑aisiais. Nepaisant rekordinio palūkanų kėlimo greičio, ECB Valdančioji Taryba pareiškime patvirtino, kad „planuoja“ pakelti palūkanų normas dar 0,50 % kovą vyksiančiame susitikime prieš vertindami savo tolimesnius žingsnius monetarinėje politikoje. Christine Lagarde, ECB prezidentė, ir vėl pakartojo savo jau įprastą griežtą toną palūkanų kėlimo klausimu teigdama, kad „nereikėtų abejoti mūsų ryžtu pasiekti 2 % infliaciją vidutiniu laikotarpiu“. 

Energetikos krizė Europoje slūgsta

Energetikos kainos Europoje tikrai prisideda prie ECB ambicijos pasiekti mažesnę infliaciją, mat pastaruoju metu kainos leidosi. Vienas geriausiai šį virsmą iliustruojančių veiksnių išlieka gamtinių dujų kaina Europoje, kuri šiuo metu yra žemesnė nei 2021‑ųjų antroje pusėje ir lyginant su 2022 m. rugpjūčio mėnesį fiksuotomis aukštumomis, jau nusileidusi daugiau nei 3 kartus. Žinoma, kainų šoktelėjimo rizika išlieka, tačiau neįprastai šiltas žiemos sezonas, beprecedentė sparta statant suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalus bei sumažėjusi paklausa gerokai apramino aistras energetikos rinkoje. 

Gamtinių dujų kaina Europoje, JAV doleriai/mln. Btu

Šaltinis: Bloomberg L.P.

Europos atsigavimo ženklai

Kaip dar vienas Europos ekonomikos atsigavimo šauklys pasirodė S&P Global įmonės skaičiuojamas jungtinis Euro zonos pirkimo vadybininkų indeksas (PVI), vertinantis ekonominės veiklos apimtis paslaugų ir gamybos sektoriuose. Indekso reikšmė šoktelėjo iki 52,3 vasarį (reikšmė sausį – 50,3) ir pralenkė analitikų prognozuotą 50,6 lygį. Tokie skaičiai iš esmės liudija ekonominę veiklą Euro zonoje didinant apsukas (t.y. indekso reikšmė viršija 50) jau antrą mėnesį iš eilės dėl spartos neprarandančio paslaugų sektoriaus ir atsigaunančios gamybinės veiklos.

JAV ekonomika kryžkelėje

Tuo tarpu JAV ekonomika vasario mėnesį investuotojus glumino dviprasmiškomis naujienomis. Rinkos dalyviai išties nustebo išvydę itin didelį JAV ekonomikoje sukurtų darbo vietų skaičių sausio mėnesį – net 517 000 palyginti su analitikų lauktu 187 000 skaičiumi ir palyginti su 260 000 darbo vietų, kurias didžiausia pasaulio ekonomika sukūrė gruodį. Tokios džiugios naujienos dar kartą įpūtė optimizmo laukiantiems vadinamojo „minkštojo nusileidimo” – viso labo nedidelio ekonomikos sulėtėjimo mąžtant infliacijai. Kita vertus, investuotojus į realybę kiek grąžino mažmeninės prekybos milžinų – Walmart (prekybos centrai) bei Home Depot (namų apyvokos parduotuvės) – prognozės, kad 2023‑ieji prekybai gali būti sunkesni dėl taupesnių klientų užmojų šiemet.

„Luminor“ investicijų komandos požiūris – „House view“

Dviprasmiškos pasaulio ekonomikos naujienos nulėmė mūsų sprendimą ir toliau išlaikyti neutralią rizikų alokaciją. Ekonominiams rodikliams ir rinkos lūkesčiams tolydžio gerėjant, nuosekliai mažinome investicijas į vadinamąsias „gynybines” ekonomikos šakas, nors šiuo metu dar neskubame didinti investicijų “augimo” sektoriuose, kuriems palankesnė sparti ekonomikos plėtra. 

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai

  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.