Fondo pavadinimas Pradinis valdymo mokestis nuo įmokos Metinis valdymo mokestis
Luminor pensija
darbuotojui 1 plius
1 % 0,8 %
Luminor pensija
darbuotojui 2 plius
Luminor pensija 1 plius
1 %
(jei įmoka didesnė kaip 100 Eur)
2 %
(jei įmoka iki 100 Eur)
0,65 %
Luminor pensija 2 plius 1 %
Luminor pensija 3 plius

Kiti mokesčiai

Depozitoriumo mokestis 0,07%
Perėjimas į kitą „Luminor investicijų valdymas" pensijų fondą Nemokamai
Perėjimas į kitos bendrovės valdomą pensijų fondą Nemokamai
Išstojimas iš pensijų fondo (pasiimant lėšas): „Luminor pensija
1 plius“, „Luminor pensija 2 plius“, „Luminor pensija 3 plius“
1 % sumos
Išstojimas iš pensijų fondo sulaukus pensinio amžiaus Nemokamai
Iš pensijų turto dengiamos kitos išlaidos – tai iš fondo lėšų apmokamos pensijų fondo sąskaita bei interesais sudaromų sandorių faktinės išlaidos pagal sutartis tarpininkams, išlaidos už bankines paslaugas, pensijų fondo audito išlaidos. Bendras maksimalus išvardintų išlaidų dydis negali viršyti 0,5% per vienerius finansinius metus nuo pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės.