Nuo 2019 m. spalio 1 d.

 Kainynas pdf formatu

Fondo pavadinimas Pradinis valdymo mokestis nuo imokos Metinis valdymo mokestis
Luminor pensija
darbuotojui 1 plius
1 % 0,8 %
Luminor pensija
darbuotojui 2 plius
Luminor pensija 1 plius
1 %
(jei įmoka didesnė kaip 100 Eur)
2 %
(jei įmoka iki 100 Eur)
0,65 %
Luminor pensija 2 plius 1 %
Luminor pensija 3 plius

Kiti mokesčiai

Depozitoriumo mokestis 0,07%
Perėjimas į kitą „Luminor investicijų valdymas" pensijų fondą Nemokamai
Perėjimas į kitos bendrovės valdomą pensijų fondą Nemokamai
Išstojimas iš pensijų fondo (pasiimant lėšas): „Luminor pensija
1 plius“, „Luminor pensija 2 plius“, „Luminor pensija 3 plius“
1 % sumos
Išstojimas iš pensijų fondo sulaukus pensinio amžiaus Nemokamai