Pasitelk vėją – būk pokyčių dalimi!

Pasitelk vėją – būk pokyčių dalimi!

Atrask modernesnius pasirinkimus kaupti III pakopos pensiją

 

 • Investuok į III pakopos pensijų fondus dabar
 • Susigrąžink iki 20% GPM mokesčio lengvatą kasmet
 • Naujiena! Tvarus pensijų kaupimo fondas Luminor tvari ateitis index

20 % GPM lengvata nuo per metus sumokėtų įmokų*

Esame lyderiai papildomos pensijos kaupimo srityje – 41 % visų kaupiančiųjų renkasi tai daryti „Luminor“**

Sukauptas turtas yra paveldimas

Solidūs ilgalaikiai investavimo rezultatai – pavyzdžiui, „Luminor pensija 3 plius“ per pastaruosius 10 metų vidutiniškai generavo 7,33 % grąžą***

Rinkitės tvaresnį būdą pensijų kaupimui

Pasirink sau tinkamiausią pensijų kaupimo strategiją

Jūsų amžius Akcijų dalis fonde* Pensijų fondas**
18-49 metai Iki 100% Luminor tvari ateitis index
18-49 metai Iki 100 % Luminor pensija 3 plius
50-59 metai Iki 50 % Luminor pensija 2 plius
Daugiau nei 60 metų Į akcijas neinvestuojama Luminor pensija 1 plius

* Akcijų dalis – kiek maksimaliai galima investuoti fondo lėšų į akcijas – įmonių akcijas ir kitas panašias investavimo rūšis.
** Jūs galite pasirinkti mokėti įmokas į vieną ar kelis pensijų fondus.

Informuojame, kad „Luminor pensija darbuotojui 1 plius“ ir „Luminor pensija darbuotojui 2 plius“ papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondai nuo 2022 m. lapkričio 25 dienos bus prijungti prie „Luminor pensija 2 plius“ papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondo. Siekiant veiksmingai užbaigti jungimą, laikotarpiu nuo 2022 m. lapkričio 18 d. – 2022 m. lapkričio 25 d. (imtinai), į po jungimo veiklą baigsiančių „Luminor pensija darbuotojui 1 plius“ ir „Luminor pensija darbuotojui 2 plius“ dalyvių sąskaitas bei iš šių sąskaitų nebus daromi jokie piniginiai įskaitymai (vienetų išleidimas ir (arba) išpirkimas (konvertavimas)). Taip pat nebus atliekamos pensijų fondų keitimo bendrovės viduje ar pereinant iš / į kitą pensijų fondų valdymo bendrovę operacijos, naujų sutarčių sudarymas, pensijų išmokos sutarčių dėl pensijų išmokų mokėjimo būdo ir terminų sudarymas, ar nutraukimas bei vienkartinių ar periodinių pensijų išmokų paveldėtojams išmokėjimas. Daugiau informacijos apie fondų jungimą rasite čia.

Pasirink pensijų fondą:

Luminor pensija 1 plius

 • Į akcijas neinvestuojama
 • Mažos rizikos fondas, 
 • Tinkamas kaupiantiesiems, vyresniems nei 60 metų

Sukurtas dalyviams, kurie nori maksimaliai išsaugoti savo turto vertę, tačiau su potencialiai žemesniu pelningumu.

Luminor pensija 2 plius

 • iki 50 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose  
 • vidutinės rizikos fondas,
 • tinkamas 50-59 metų kaupiantiesiems

Sukurtas dalyviams, siekiantiems subalansuoto pajamingumo ir rizikos.

Luminor pensija 3 plius

 • iki 100 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose
 • didelės rizikos fondas
 • tinkamas 18-49 metų kaupiantiesiems

Sukurtas dalyviams, siekiantiems potencialiai aukštesnės grąžos ilgu laikotarpiu ir prisiimantiems didelius vertės svyravimus.

Luminor tvari ateitis Index

 • didelės rizikos fondas, iki 100 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose
 • akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilesnis, palyginti su sektoriniu ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu
 • tinkamas 18-49 metų kaupiantiesiems, siekiantiems aukštų ESG* standartų kaupiant pensiją

Sukurtas dalyviams, siekiantiems potencialiai aukštesnės grąžos ilgu laikotarpiu ir prisiimantiems didelius vertės svyravimus.

* Pensijų fondas investuoja turtą tik į akcijų indeksus sekančius fondus, kurie investicijoms renkasi įmones, kurios turi aukštesnį nei vidutinį ESG (Environmental, Social and Governance) reitingo įvertinimą, neįtraukiant įmonių, turinčių sąsajų su veiklomis, asocijuojamomis su neigiamu poveikiu aplinkai ar visuomenei. Taip pat, investicijos į iškastinio kuro sektorių ir įmones įsitraukusias į prieštaringas veiklas yra neįtraukiamos visai arba reikšmingai sumažinta jų dalis. Pritaikant išskyrimo kriterijus ir investuojant tik į įmones, turinčias aukštus ESG reitingus, pensijų fondo investicijos sudaro tik 25% geriausių visoje rinkoje atsižvelgiant į ESG rezultatą. ESG reitingai yra sukurti pamatuoti kompanijos atsparumą ilgalaikėms pramoninėms ESG rizikoms. Taisyklėmis paremta metodologija yra naudojama identifikuoti pramonės lyderius ir atsiliekančius pagal jų ESG rizikų poveikį bei kaip jie gali suvaldyti šias rizikas palyginti su konkurentais (šaltinis: msci.com).

„Luminor“ pensijų fondai

Kodėl kaupti III pakopos pensijų fonduose? Aktuali informacija apie finansų rinkas

Kokia yra dabartinių rinkų svyravimų priežastis ir kokios prognozės?

Rusijos invazija į Ukrainą atnešė neįsivaizduojamus nuostolius ukrainiečiams ir gerokai padidino geopolitinį neapibrėžtumą visam pasauliui. Tai taip pat atsiliepė ir ekonomikai. Finansų rinkos visame pasaulyje į tai reagavo neigiamai – akcijų rinkose dominavo išsipardavimas, o naftos kainos augo. Vakarų šalys baudžia Rusiją už jos karinius veiksmus įvesdamos sankcijas ir prekybos apribojimus. Karui tęsiantis, prekių ir paslaugų kainos toliau kyla, o centriniai bankai jau yra priversti kelti palūkanų normas.

Didelė infliacija ir su tuo susijęs centrinių bankų palūkanų normų kėlimas kelia nerimą dėl galimo ekonomikos augimo sulėtėjimo, tai prisidėjo prie dar didesnių svyravimų tiek akcijų, tiek obligacijų rinkose. Kiek truks šie svyravimai, labiausia priklausys nuo artimiausių mėnesių infliacijos ir ekonomikos augimo rodiklių, nes finansų rinkos dalyviai tikisi infliacijos augimo posūkio. Pasiekus aukščiausią infliacijos tašką, galėtume drąsiau numatyti numatomą palūkanų normų kilimą ir jo įtaką ekonomikos augimo prognozėms. Mažėjant neapibrėžtumui, finansų rinkos dalyviams tampa lengviau įvertinti tikrąją turto vertę, o finansų rinkų svyravimai linkę mažėti.

Kokia yra „Luminor“ pozicija dėl situacijos finansų rinkose?

Investicijos į „Luminor“ pensijų fondus yra plačiai diversifikuotos pagal regionus ir pramonės šakas. Pagrindinis „Luminor“ pensijų fondų investavimo strategijos tikslas – ilgalaikė tvari grąža, tačiau trumpalaikiai svyravimai ir periodiniai rinkų kritimai yra natūrali ir neatsiejama investavimo proceso dalis.

„Luminor Investicijų valdymas UAB“ nuo metų pradžios mažino investicinio portfelio riziką. Tai buvo padaryta daugiausia siekiant išvengti neigiamo poveikio, kuris gali įvykti dėl griežtesnės pinigų politikos. Dėl to mūsų bendros investicijos į akcijų turto klasę buvo šiek tiek mažesnės, nei reikalaujama pagal numatytas strategijas, dalį investicijų į akcijas perkėlėme į stabilesnes pramonės šakas, kurios visuomet veikia santykinai stabiliau.

Toliau stebėsime konfliktą, vertinsime galimas ekonomines pasekmes ir atitinkamai koreguosime portfelius. Tuo tarpu mes tikimės taikos atkūrimo Ukrainoje netolimoje ateityje.

Kodėl verta dabar pradėti kaupti 3 pakopos pensijų fonduose?

Turime nenustoti galvoti apie savo ateitį ir gerovę išėjus į pensiją. Kaupimas III pakopos pensijų fonduose yra ilgalaikis procesas ir turi būti grindžiamas ilgalaike vizija.
Ilgalaikis taupymas atliekant reguliarius mokėjimus tiek finansų rinkų nuosmukio, tiek pakilimo metu yra investavimo būdas, mažinantis finansų rinkų svyravimų įtaką. Tai yra tipinė pensijų kaupimo praktika, nes tai lemia sukaupto kapitalo augimą neutralizuojant trumpalaikius svyravimus. Norint užtikrinti teigiamą kaupimo rezultatą, svarbu pastovumas – išlaikyti mokėjimų dažnumą ir dydį.

Nuosmukis finansų rinkose ilgalaikėms investicijoms su reguliariomis įmokomis taip pat yra palankus, kadangi įsigyjama pigesnių pensijų fondų investicinių vienetų.

Ir, žinoma, nereikia pamiršti ir Valstybės teikiamos paskatos pensijų kaupimui III pakopos pensijų fondų dalyviai gali pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti iki 20 % nuo įmokų atliktų per kalendorinius metus į III pakopos pensijų fondą, jei jos neviršija 25 % metinio darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 1500 eurų.

Kodėl verta tęsti mokėjimus į pensijų kaupimą vertės kritimo metu?

„Nuostolis“ yra patiriamas tik tuo metu, kai sukauptos lėšos yra išimamos (parduodami pensijų fondo vienetai ir nutraukiama sutartis). Siekiant geresnio  ilgalaikio rezultato, atliekant įmokas svarbu išlaikyti jų dažnumą ir dydį (ar net padidinti) finansų rinkų nuosmukio metu, kai pensijų fondų investicinių vienetų kainos yra nukritę. Finansų rinkos, kaip ir ekonomika, veikia cikliškai: po nuosmukio seka pakilimas, o ilgalaikis ekonomikos augimas yra teigiamas. Finansų rinkos iš esmės atspindi pasaulio ekonomikos augimą ir, kaip rodo istoriniai duomenys, ilgalaikių investicijų grąža yra teigiama.

Jei šiuo metu man yra netoli pensijinis amžius, ar saugiau yra nustoti mokėti įmokas ir atsiimti sukauptas lėšas?

Pirmiausia reikėtų įsivertinti, ar šių lėšų jums prireiks artimiausiu metu. Jeigu yra galimybė toliau tęsti pensijų kaupimą, neapsiribojant konkrečiu terminu, tai šiuo metu būtų palankus sprendimas.

Trumpalaikiai neigiami turto vertės svyravimai yra natūrali ir neatsiejama investavimo proceso dalis, nes pasaulio ekonomikos augimas taip pat yra cikliškas – pakilimo ir nuosmukio periodai keičia vienas kitą, tačiau ilguoju laikotarpiu ekonomikos augimas yra teigiamas. „Luminor“ pensijų fondų valdytojai ir toliau stebi situaciją, vertina galimas ekonomines pasekmes ir atitinkamai koreguoja pensijų fondų investavimo portfelius.

Kokia strategija dabar yra tinkamiausia - ar geriau rinktis konservatyvesnį pensijų fondą?

Nepriklausomai nuo situacijos finansų rinkose, labai svarbu, kad pensijų investavimo strategija atitiktų planuojamą III pensijų pakopos kaupimo laikotarpį:

 • Jeigu iki senatvės pensijos amžiaus  yra likę dar bent 15 metų – pensijų fondo turto vertė turi pakankamai laiko atsigauti po nuosmukių ir sukurti teigiamą kaupiamojo kapitalo grąžą. Tinkamiausi pensijų šiuo atveju būtų „Luminor tvari ateitis index“, kuriame iki 100% turto investuojama į indekso fondus, investuojančius į įmones, atitinkančias aukštus tvarumo (ESG) standartus, arba „Luminor pensija 3 plius", kur iki 100 % turto inestuojama į akcijų fondus.
 • Jeigu laikotarpis iki senatvės pensijos amžiaus yra trumpesnis nei 15 metų – verta pagalvoti apie investavimo strategijos keitimą į mažiau rizikingą – rinkitės fondus su mažesne investicijų į akcijų turto klasę dalimi. Pavyzdžiui, „Luminor pensija 2 plius“, kuris yra vidutinės rizikos, arba „Luminor pensija 1 plius“, jei iki pensijinio amžiaus yra likę 5 metai ar mažiau. Svarbu atsiminti, kad mažesnės rizikos pensijų fonduose augimas yra lėtesnis, bet saugesnis trumpuoju laikotarpiu.

Renkantis tinkamiausią investavimo strategiją, reikia atidžiai apsvarstyti visus veiksnius. Rekomenduojamos investavimo strategijos „Luminor“ pensijų fondams priklausomai nuo investavimo laikotarpio.

Ar galima atsiimti lėšas iš III pakopos pensijų fondo anksčiau nei sulaukiama pensinio amžiaus?

Taip, galima, tačiau labai svarbu susipažinti su išstojimo iš pensijų fondo įkainiais, bei kitomis apmokestinimo sąlygomis. Lėšos atsiimamos iš III pakopos pensijų fondo nebus apmokestinamos pajamų mokesčiu, jei yra tenkinamos visos sąlygos:

 • Dalyvis yra sulaukęs minimalaus pensinio amžiaus* (5 metais mažesnio nei senatvės pensijos amžius),
  IR
 • Pensijų fondo sutarties galiojimo laikotarpis yra ne trumpesnis nei 5 metai nuo pirmosios įmokos.

Daugiau informacijos GPMI 17 str.

*Taip pat, kuomet sutartis buvo sudaryta iki 2012 12 31 ir asmuo yra sulaukęs 55 metų, arba, kai yra nustatytas 0‑25 proc. ar 30‑40 proc. darbingumo lygis.

Pradėk taupyti savo geriausiems metams

Svarbu! Kaupdamas pensijų fonduose, patiri investavimo riziką, o tai reiškia, kad investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, gali atgauti mažiau negu investavai. Jei į finansines priemones investuojama užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. „Luminor“ investicijų valdymas investicijų grąžos, pensijų fondų pelningumo ar išmokamų anuiteto dydžių negarantuoja. Pensijų fondų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Prieš priimdamas sprendimą kaupti papildomą pensiją „Luminor“ pensijų fonduose susipažink su pensijų fondų taisyklėmis, taikomais atskaitymais, investavimo strategija ir rizikos veiksniais. Pensijų fondus valdo UAB “Luminor investicijų valdymas”, įm. k. 226299280.