Luminor papildoma pensija

Jei kuo ir gali pasitikėti, tai savimi

Jei kuo ir gali pasitikėti, tai savimi

 • Priimk sprendimą savo ateičiai – pradėk kaupti pensiją III pakopos fonduose
 • Susigrąžink iki 20 % GPM mokesčio lengvatą kasmet. Daugiau vmi.lt
 • Į tvarumą orientuotas pensijų kaupimo fondas Luminor tvari ateitis index

20 % GPM lengvata nuo per metus sumokėtų įmokų*

Sukauptas turtas yra paveldimas

Solidūs ilgalaikiai investavimo rezultatai – pavyzdžiui, „Luminor ateitis 16–50“ per pastaruosius 10 metų vidutiniškai generavo 8,09 % grąžą**

Rinkitės tvaresnį būdą pensijų kaupimui

Informuojame, kad 2023 m. gegužės 18 d. pakeitėme Luminor papildomo savanoriško pensijų kaupimo (III pakopos) fondų pavadinimus. Pensijų fondų pavadinimuose nurodėme klientų amžių, pagal kurį rekomenduojama rinktis konkretų pensijų fondą ar atlikti jo keitimą:
 • Luminor pensija 1 plius tampa Luminor ateitis 58+
 • Luminor pensija 2 plius tampa Luminor ateitis 50–58
 • Luminor pensija 3 plius tampa Luminor ateitis 16–50
Pakeitimų tikslas – palengvinti klientų sprendimą pasirinkti papildomo savanoriško pensijų kaupimo (III pakopos) fondą, galintį geriausiai atitikti klientų lūkesčius bei prisiimti tinkamą rizikos lygį, leidžiantį išnaudoti visą jų investicijų potencialą. Fondų investavimo strategijos, įkainiai bei kitos detalės išlieka nepakitę.

Pasirink sau tinkamiausią pensijų kaupimo strategiją

Jūsų amžius Akcijų dalis fonde* Pensijų fondas**
16-50 metų Iki 100% Luminor tvari ateitis index
16-50 metų Iki 100 % Luminor ateitis 16–50
50-58 metai Iki 50 % Luminor ateitis 50–58
Daugiau nei 58 metai Į akcijas neinvestuojama Luminor ateitis 58+

* Akcijų dalis – kiek maksimaliai galima investuoti fondo lėšų į akcijas – įmonių akcijas ir kitas panašias investavimo rūšis.
** Jūs galite pasirinkti mokėti įmokas į vieną ar kelis pensijų fondus.

Pasirink pensijų fondą:

Luminor tvari ateitis Index

 • didelės rizikos fondas, iki 100 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose
 • akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilesnis, palyginti su sektoriniu ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu
 • tinkamas 16–50 metų kaupiantiesiems, siekiantiems aukštų ESG* standartų kaupiant pensiją

Sukurtas dalyviams, siekiantiems potencialiai aukštesnės grąžos ilgu laikotarpiu ir prisiimantiems didelius vertės svyravimus.

Sužinok daugiau

* Pensijų fondas investuoja turtą tik į akcijų indeksus sekančius fondus, kurie investicijoms renkasi įmones, kurios turi aukštesnį nei vidutinį ESG (Environmental, Social and Governance) reitingo įvertinimą, neįtraukiant įmonių, turinčių sąsajų su veiklomis, asocijuojamomis su neigiamu poveikiu aplinkai ar visuomenei. Taip pat, investicijos į iškastinio kuro sektorių ir įmones įsitraukusias į prieštaringas veiklas yra neįtraukiamos visai arba reikšmingai sumažinta jų dalis. Pritaikant išskyrimo kriterijus ir investuojant tik į įmones, turinčias aukštus ESG reitingus, pensijų fondo investicijos sudaro tik 25% geriausių visoje rinkoje atsižvelgiant į ESG rezultatą. ESG reitingai yra sukurti pamatuoti kompanijos atsparumą ilgalaikėms pramoninėms ESG rizikoms. Taisyklėmis paremta metodologija yra naudojama identifikuoti pramonės lyderius ir atsiliekančius pagal jų ESG rizikų poveikį bei kaip jie gali suvaldyti šias rizikas palyginti su konkurentais (šaltinis: msci.com).

Luminor ateitis 16–50

 • iki 100 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose
 • didelės rizikos fondas
 • tinkamas 16–50 metų kaupiantiesiems

Luminor ateitis 50–58

Sukurtas dalyviams, siekiantiems potencialiai aukštesnės grąžos ilgu laikotarpiu ir prisiimantiems didelius vertės svyravimus.

 • iki 50 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose  
 • vidutinės rizikos fondas,
 • tinkamas 50–58 metų kaupiantiesiems

Sukurtas dalyviams, siekiantiems subalansuoto pajamingumo ir rizikos.

Luminor ateitis 58+

 • Į akcijas neinvestuojama
 • Mažos rizikos fondas, 
 • Tinkamas kaupiantiesiems, vyresniems nei 58 metų

Sukurtas dalyviams, kurie nori maksimaliai išsaugoti savo turto vertę, tačiau su potencialiai žemesniu pelningumu.

„Luminor“ pensijų fondai

Kodėl kaupti III pakopos pensijų fonduose? Dažniausiai užduodami klausimai

Kodėl verta dabar pradėti kaupti 3 pakopos pensijų fonduose?

Turime nenustoti galvoti apie savo ateitį ir gerovę išėjus į pensiją. Kaupimas III pakopos pensijų fonduose yra ilgalaikis procesas ir turi būti grindžiamas ilgalaike vizija.
Ilgalaikis taupymas atliekant reguliarius mokėjimus tiek finansų rinkų nuosmukio, tiek pakilimo metu yra investavimo būdas, mažinantis finansų rinkų svyravimų įtaką. Tai yra tipinė pensijų kaupimo praktika, nes tai lemia sukaupto kapitalo augimą neutralizuojant trumpalaikius svyravimus. Norint užtikrinti teigiamą kaupimo rezultatą, svarbu pastovumas – išlaikyti mokėjimų dažnumą ir dydį.

Nuosmukis finansų rinkose ilgalaikėms investicijoms su reguliariomis įmokomis taip pat yra palankus, kadangi įsigyjama pigesnių pensijų fondų investicinių vienetų.

Ir, žinoma, nereikia pamiršti ir Valstybės teikiamos paskatos pensijų kaupimui III pakopos pensijų fondų dalyviai gali pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti iki 20 % nuo įmokų atliktų per kalendorinius metus į III pakopos pensijų fondą, jei jos neviršija 25 % metinio darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 1500 eurų.

Kodėl verta tęsti mokėjimus į pensijų kaupimą vertės kritimo metu?

„Nuostolis“ yra patiriamas tik tuo metu, kai sukauptos lėšos yra išimamos (parduodami pensijų fondo vienetai ir nutraukiama sutartis). Siekiant geresnio  ilgalaikio rezultato, atliekant įmokas svarbu išlaikyti jų dažnumą ir dydį (ar net padidinti) finansų rinkų nuosmukio metu, kai pensijų fondų investicinių vienetų kainos yra nukritę. Finansų rinkos, kaip ir ekonomika, veikia cikliškai: po nuosmukio seka pakilimas, o ilgalaikis ekonomikos augimas yra teigiamas. Finansų rinkos iš esmės atspindi pasaulio ekonomikos augimą ir, kaip rodo istoriniai duomenys, ilgalaikių investicijų grąža yra teigiama.

Jei šiuo metu man yra netoli pensijinis amžius, ar saugiau yra nustoti mokėti įmokas ir atsiimti sukauptas lėšas?

Pirmiausia reikėtų įsivertinti, ar šių lėšų jums prireiks artimiausiu metu. Jeigu yra galimybė toliau tęsti pensijų kaupimą, neapsiribojant konkrečiu terminu, tai šiuo metu būtų palankus sprendimas.

Trumpalaikiai neigiami turto vertės svyravimai yra natūrali ir neatsiejama investavimo proceso dalis, nes pasaulio ekonomikos augimas taip pat yra cikliškas – pakilimo ir nuosmukio periodai keičia vienas kitą, tačiau ilguoju laikotarpiu ekonomikos augimas yra teigiamas. „Luminor“ pensijų fondų valdytojai ir toliau stebi situaciją, vertina galimas ekonomines pasekmes ir atitinkamai koreguoja pensijų fondų investavimo portfelius.

Kokia strategija dabar yra tinkamiausia - ar geriau rinktis konservatyvesnį pensijų fondą?

Nepriklausomai nuo situacijos finansų rinkose, labai svarbu, kad pensijų investavimo strategija atitiktų planuojamą III pensijų pakopos kaupimo laikotarpį:

 • Jeigu iki senatvės pensijos amžiaus  yra likę dar bent 15 metų, t. y., nesate sulaukę 50 metų amžiaus– pensijų fondo turto vertė turi pakankamai laiko atsigauti po nuosmukių ir sukurti teigiamą kaupiamojo kapitalo grąžą. Tinkamiausi pensijų šiuo atveju būtų „Luminor tvari ateitis index“, kuriame iki 100% turto investuojama į indekso fondus, investuojančius į įmones, atitinkančias aukštus tvarumo (ESG) standartus, arba „Luminor ateitis 16–50", kur iki 100 % turto inestuojama į akcijų fondus.
 • Jeigu laikotarpis iki senatvės pensijos amžiaus yra trumpesnis nei 15 metų ir esate vyresni nei 50 metų – verta pagalvoti apie investavimo strategijos keitimą į mažiau rizikingą – rinkitės fondus su mažesne investicijų į akcijų turto klasę dalimi. Pavyzdžiui, „Luminor ateitis 50–58“, kuris yra vidutinės rizikos, arba „Luminor ateitis 58+“, jei iki pensijinio amžiaus yra likę 7 metai ar mažiau. Svarbu atsiminti, kad mažesnės rizikos pensijų fonduose augimas yra lėtesnis, bet saugesnis trumpuoju laikotarpiu.

Renkantis tinkamiausią investavimo strategiją, reikia atidžiai apsvarstyti visus veiksnius. Rekomenduojamos investavimo strategijos „Luminor“ pensijų fondams priklausomai nuo investavimo laikotarpio.

Ar galima atsiimti lėšas iš III pakopos pensijų fondo anksčiau nei sulaukiama pensinio amžiaus?

Taip, galima, tačiau labai svarbu susipažinti su išstojimo iš pensijų fondo įkainiais, bei kitomis apmokestinimo sąlygomis. Lėšos atsiimamos iš III pakopos pensijų fondo nebus apmokestinamos pajamų mokesčiu, jei yra tenkinamos visos sąlygos:

 • Dalyvis yra sulaukęs minimalaus pensinio amžiaus* (5 metais mažesnio nei senatvės pensijos amžius),
  IR
 • Pensijų fondo sutarties galiojimo laikotarpis yra ne trumpesnis nei 5 metai nuo pirmosios įmokos.

Daugiau informacijos GPMI 17 str.

*Taip pat, kuomet sutartis buvo sudaryta iki 2012 12 31 ir asmuo yra sulaukęs 55 metų, arba, kai yra nustatytas 0‑25 proc. ar 30‑40 proc. darbingumo lygis.

Ką reiškia pensijų fondų pavadinimuose nurodyti skaičiai?

Skaičiai nurodo, kokio amžiaus asmenų lūkesčius pensijų fondas gali geriausiai atitikti, atsižvelgiant į asmens gyvenimo ciklą. Pensijų fondo tinkamumas nustatomas atsižvelgiant į pensijų fondo rizikos lygį (įskaitant rizikingesnių ir mažiau rizikingų finansinių priemonių santykį pensijų fondo portfelyje) bei dalyvio amžių (kartu laikotarpį iki pensinio amžiaus arba kito amžiaus, kuris suteikia teisę gauti pensijų išmoką iš trečios pakopos pensijų fondo).

Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti asmeninę kaupimo trečiosios pakopos pensijų fondo strategiją, atsižvelgiant į pensijų fondo rizikos lygį, Jūsų amžių ir investicinės grąžos lūkesčius. Artėjant pensiniam amžiui rekomenduojama apsvarstyti fondo keitimo galimybę į konservatyvesnį (su mažiau rizikingų finansinių priemonių, tokių kaip vyriausybių ir įmonių obligacijos, obligacijų investiciniai fondai, indėliai ar kitos pinigų rinkos priemonės), siekiant sumažinti galimą investavimo riziką.

Kodėl svarbu pasirinkti savo amžiui tinkamą pensijų kaupimo fondą?

Kaupiant pensijai svarbu pasirinkti investavimo strategiją, kuri atitiktų jūsų poreikius. Pasirinkta strategija lemia jūsų tikėtiną investicijos grąžą.

Kodėl jaunesni asmenys turėtų rinktis fondus su didesne akcijų dalimi?

Pagrindinė ilgalaikės investavimo strategijos pasirinkimo taisyklė yra ta, kad siekiant gauti didesnę investicijų grąžą, jaunesniems asmenims rekomenduojama rinktis trečios pakopos pensijų fondus, kurių investicijų dalis į akcijas proporcingai didesnė nei į mažiau rizikingas finansines priemones. Pensijų fondai investuojantys į rizikingesnes finansines priemones (pvz.: akcijas) turi didesnę sukaupto kapitalo vertės svyravimo tikimybę ir dydį, kuriuos lemia pokyčiai finansų rinkose bei įvairūs ekonominiai veiksniai. Todėl tikėtina, jog gali patirti tiek didesnius nuostolius tiek uždirbti didesnę investicinę grąžą.

Kada turėčiau pakeisti savo pensijų fondo strategiją?

Rekomenduojame pakeisti pensijų fondą, kai artėjate link pensinio amžiaus. Siekiant apsaugoti sukauptas lėšas nuo reikšmingų rinkos svyravimų, akcijų dalis trečios pakopos pensijų fonde (ir sumažinta potenciali rizika susijusi su didesnio pajamingumo finansinėmis priemonėmis) turėtų būti palaipsniui mažinama, o obligacijų ir kitų mažiau rizikingų finansinių priemonių (indėlių, pinigų) dalis, kurių jautrumas finansų rinkos svyravimams yra mažesnis, didinama.

Pradėk taupyti savo geriausiems metams

Svarbu! Šiame puslapyje pateikiama informacija yra reklaminio pobūdžio. Ši informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti traktuojama kaip individuali potencialaus ar esamo pensijų fondo dalyvio konsultacija, ar personalizuotas arba konkrečiai grupei asmenų teikiamas siūlymas investuoti į pensijų fondus. „Luminor investicijų valdymas“ statistinei informacijai pateikti naudoja visuotinai pripažintus ir patikimus šaltinius, tačiau jokiomis aplinkybėmis negalime būti laikomi atsakingais už šiuose šaltiniuose atsiradusius netikslumus ar pasikeitimus, jeigu tokių būtų.
 
Kaupdamas pensijų fonduose, patiri investavimo riziką, o tai reiškia, kad investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, gali atgauti mažiau negu investavai. Investavimo rizikos lygis priklauso nuo pasirenkamo pensijų fondo. Išsamesnė informacija apie kiekvieno pensijų fondo prisiimamos investavimo rizikos lygį pateikiama kiekvieno pensijų fondo aprašyme. Jei į finansines priemones investuojama užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. UAB „Luminor investicijų valdymas“ investicijų grąžos, pensijų fondų pelningumo ar išmokamų anuiteto dydžių negarantuoja. Pensijų fondų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Prieš priimdamas(-a) sprendimą kaupti papildomą pensiją UAB „Luminor investicijų valdymas“ pensijų fonduose, susipažink su pensijų fondų taisyklėmis, taikomais atskaitymais, investavimo strategija ir rizikos veiksniais.
 
Pensijų fondus valdo UAB „Luminor investicijų valdymas”, įm. k. 226299280.