Pasitelk vėją – būk pokyčių dalimi!

Pasitelk vėją – būk pokyčių dalimi!

Atrask modernesnius pasirinkimus kaupti III pakopos pensiją

 

 • Investuok į III pakopos pensijų fondus dabar
 • Susigrąžink iki 20% GPM mokesčio lengvatą kasmet
 • Naujiena! Tvarus pensijų kaupimo fondas Luminor tvari ateitis index

20 % GPM lengvata nuo per metus sumokėtų įmokų*

Esame lyderiai papildomos pensijos kaupimo srityje – 48 % visų kaupiančiųjų renkasi tai daryti Luminor**

Sukauptas turtas yra paveldimas

Solidūs ilgalaikiai investavimo rezultatai – pavyzdžiui, Luminor pensija 3 plius per pastaruosius 10 metų vidutiniškai generavo 9,99 % grąžą***

Rinkitės tvaresnį būdą pensijų kaupimui

Pasirink sau tinkamiausią pensijų kaupimo strategiją

Jūsų amžius Akcijų dalis fonde* Pensijų fondas**
18-49 metai Iki 100% Luminor tvari ateitis index
18-49 metai Iki 100 % Luminor pensija 3 plius
50-59 metai Iki 50 % Luminor pensija 2 plius
Daugiau nei 60 metų Į akcijas neinvestuojama Luminor pensija 1 plius

* Akcijų dalis – kiek maksimaliai galima investuoti fondo lėšų į akcijas – įmonių akcijas ir kitas panašias investavimo rūšis.
** Jūs galite pasirinkti mokėti įmokas į vieną ar kelis pensijų fondus. 

Pasirink pensijų fondą:

Luminor pensija 1 plius

 • Į akcijas neinvestuojama
 • Mažos rizikos fondas, 
 • Tinkamas kaupiantiesiems, vyresniems nei 60 metų

Sukurtas dalyviams, kurie nori maksimaliai išsaugoti savo turto vertę, tačiau su potencialiai žemesniu pelningumu.

Luminor pensija 2 plius

 • iki 50 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose  
 • vidutinės rizikos fondas,
 • tinkamas 50-59 metų kaupiantiesiems

Sukurtas dalyviams, siekiantiems subalansuoto pajamingumo ir rizikos.

Luminor pensija 3 plius

 • iki 100 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose
 • didelės rizikos fondas
 • tinkamas 18-49 metų kaupiantiesiems

Sukurtas dalyviams, siekiantiems potencialiai aukštesnės grąžos ilgu laikotarpiu ir prisiimantiems didelius vertės svyravimus.

Luminor tvari ateitis Index

 • didelės rizikos fondas, iki 100 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose
 • akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilesnis, palyginti su sektoriniu ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu
 • tinkamas 18-49 metų kaupiantiesiems, siekiantiems aukštų ESG* standartų kaupiant pensiją

Sukurtas dalyviams, siekiantiems potencialiai aukštesnės grąžos ilgu laikotarpiu ir prisiimantiems didelius vertės svyravimus.

* Pensijų fondas investuoja turtą tik į akcijų indeksus sekančius fondus, kurie investicijoms renkasi įmones, kurios turi aukštesnį nei vidutinį ESG (Environmental, Social and Governance) reitingo įvertinimą, neįtraukiant įmonių, turinčių sąsajų su veiklomis, asocijuojamomis su neigiamu poveikiu aplinkai ar visuomenei. Taip pat, investicijos į iškastinio kuro sektorių ir įmones įsitraukusias į prieštaringas veiklas yra neįtraukiamos visai arba reikšmingai sumažinta jų dalis. Pritaikant išskyrimo kriterijus ir investuojant tik į įmones, turinčias aukštus ESG reitingus, pensijų fondo investicijos sudaro tik 25% geriausių visoje rinkoje atsižvelgiant į ESG rezultatą. ESG reitingai yra sukurti pamatuoti kompanijos atsparumą ilgalaikėms pramoninėms ESG rizikoms. Taisyklėmis paremta metodologija yra naudojama identifikuoti pramonės lyderius ir atsiliekančius pagal jų ESG rizikų poveikį bei kaip jie gali suvaldyti šias rizikas palyginti su konkurentais (šaltinis: msci.com).

Luminor pensijų fondai

Naudingos nuorodos

Konsultacija dėl pensijų kaupimo
Pensijų skaičiuoklė
Kainynas
Kaupimo papildomai pensijai pavyzdžiai
Darbdavio įmoka tavo papildomai pensijai
Rinkis pensijų fondą
III pakopos pensijų fondų apžvalgos
Svarbi informacija atliekantiems fondo keitimą bendrovės viduje

Gal pravers ir: Investavimas, II pakopos pensijų fondai, Terminuotasis indėlis

Svarbu
Kaupdamas pensijų fonduose, patiri investavimo riziką, o tai reiškia, kad investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, gali atgauti mažiau negu investavai. Jei į finansines priemones investuojama užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Luminor investicijų valdymas investicijų grąžos, pensijų fondų pelningumo ar išmokamų anuiteto dydžių negarantuoja. Pensijų fondų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Prieš priimdamas sprendimą kaupti papildomą pensiją Luminor pensijų fonduose susipažink su pensijų fondų taisyklėmis, taikomais atskaitymais, investavimo strategija ir rizikos veiksniais. Pensijų fondus valdo UAB “Luminor investicijų valdymas”, įm. k. 226299280.

Pradėk taupyti savo geriausiems metams