Metinis valdymo mokestis

Luminor pensija darbuotojui 1 plius, Luminor pensija darbuotojui 2 plius – 0,8 %
Luminor pensija 1 plius – 0,65 %
Luminor pensija 2 plius – 0,8 %
Luminor pensija 3 plius – 1 %
Luminor tvari ateitis Index – 0,4 %

Kiti mokesčiai

Depozitoriumo mokestis – 0,07 %
Perėjimas į kitą „Luminor investicijų valdymas" pensijų fondą – nemokamai
Perėjimas į kitos bendrovės valdomą pensijų fondą – nemokamai
Išstojimas iš pensijų fondo nesulaukus pensinio amžiaus  – 1 % nuo sumos
Išstojimas iš pensijų fondo sulaukus pensinio amžiaus – nemokamai

Iš pensijų turto dengiamos kitos išlaidos – tai iš fondo lėšų apmokamos pensijų fondo sąskaita bei interesais sudaromų sandorių faktinės išlaidos pagal sutartis tarpininkams, išlaidos už bankines paslaugas, pensijų fondo audito išlaidos. Bendras maksimalus išvardintų išlaidų dydis negali viršyti 0,5% per vienerius finansinius metus nuo pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės.