Nr. ir išorinio duomenų šaltinio pavadinimas

1. Nekilnojamojo turto kadastras ir registras
2. Hipotekos registras
3. Turto arešto aktų registras
4. Paskolų rizikos duomenų bazė
5. Nekredituotinų asmenų sąrašo informacinė sistema
6. UAB "Creditinfo Lietuva"
7. Gyventojų registras
8. Įgaliojimų registras
9. Vedybų sutarčių registras
10. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras
11. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
12. Negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazė
13. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
14. Juridinių asmenų registras
15. Automobilių pardavėjai
16. Draudimo brokeriai
17. Draudimo bendrovės
18. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
19. UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas"
20. ORBIS duomenų bazė
21. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro centrinė duomenų bazė
22. Valstybinis studijų fondas
23. Dow Jones duomenų bazė
24. Accuity Inc.
25. Valstybės įmonė „Regitra“

Kreditavimo pasiūlymams teikti naudojami šaltiniai:

Paskolų rizikos duomenų bazė

Lietuvos Banko administruojama duomenų bazė, į kurią pateikiami duomenys apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas. Duomenis teikia Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai (kartu jie teikia ir savo kontroliuojamų įmonių duomenis), užsienio bankų filialai, Centrinė kredito unija ir kredito unijos, vartojimo kredito davėjai, įrašyti į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriai, įrašyti į Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą.

Įmonės kodas 188607684

Nekredituotinų asmenų sąrašo informacinė sistema

Ši informacinė sistema užtikrina, kad vartojimo kreditai nebus išduodami tiems asmenims, kurie yra įsirašę į Lietuvos Banko prižiūrimą sąrašą.

Įmonės kodas 188607684

UAB „Creditinfo Lietuva“

Tai yra informacijos bankas, į kurį duomenis teikia ir gauna finansų, telekomunikacijų, elektros tiekimo ir kitos įmonės. Jis užima svarbią vietą finansų sistemoje, nes finansų įstaigoms padeda skolinti atsakingai, o patikimam verslui ir patikimiems vartotojams sudaro sąlygas gauti palankesnes kreditavimosi sąlygas.

Įmonės kodas 111689163

Gyventojų registras

Registras užtikrina teisėtą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir visišką apsaugą, taip pat tvarko Gyventojų registro duomenų centrinę bazę bei teikiamų duomenų apskaitą.

Įmonės kodas 124110246

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

Sodros valdyba yra socialinio draudimo fondą administruojanti centrinė institucija, kuri koordinuoja, metodiškai vadovauja ir užtikrina jai pavaldžių teritorinių skyrių ir įstaigų efektyvų ir kokybišką darbą bei juos kontroliuoja.

Įmonės kodas 191630223