• 2020 metai buvo kupini iššūkių, kadangi per trumpą laiko tarpą įsigyvendino tiek teigiami, tiek neigiami scenarijai
  • COVID-19 vakcinacijos tempai, politinės kovos JAV bei įmonių rezultatai bus vieni svarbiausių veiksnių, kurie leis geriau prognozuoti 2021 m. įvykius 

Prieš vienerius metus bandydami nuspėti, kas rinkose laukia 2020 metais, manėme, jog yra įmanomi tiek itin optimistiški, tiek ir pesimistiški scenarijai. Tuo metu ekonomikos augimas buvo gana tvarus, centriniai bankai buvo linkę skatinti ekonomikas, o nuo 2019 m. prasidėjusi investuotojų euforija pasiekė ekstremalų lygį ir akcijos galėjo pasižymėti itin sparčiu parabolės tipo augimu net be tvirto ekonominio pagrindo. Nepaisant to, taip pat įžvelgėme ir daug veiksnių, kurie galėjo lemti ir akcijų griūtį.

Pirmą praėjusių metų ketvirtį išties išvydome ekstremalius judesius rinkose, tačiau nebuvo įmanoma įsivaizduoti, jog rinkose per kelis mėnesius išvysime tiek ekstremaliai neigiamą, tiek neįprastai teigiamą scenarijų. Kovo mėnesį finansų rinkose susidūrėme su staigiu kainų kritimu, išaugus tikimybei pasaulio ekonomikai patirti didžiausią recesiją nuo Didžiosios depresijos 1929 m. laikų. Dėl COVID-19 viruso tokie sektoriai, kaip oro linijos ar viešbučių operatoriai, tapo paralyžiuoti, daugelis įmonių buvo priverstos atleisti darbuotojus ir susidūrė su išaugusio bankroto rizika.  

Praėjusių metų pavasarį centriniai bankai ėmėsi koordinuotų veiksmų sumažinti dėl COVID-19 įvestų karantino apribojimų įtaką, tačiau viruso smūgis ekonomikoms buvo didžiulis ir buvo akivaizdu, jog prireiks daug laiko, kad verslo aktyvumas atsigautų iki prieš krizę buvusio lygio. Įprastai krizių metu, kai dauguma žmonių susiduria su dideliais finansiniais sunkumais, akcijų rinkose nebūna pernelyg didelio investuotojų optimizmo ar spekuliacinių manijų. Dėl to buvo maža tikimybė, jog finansinių priemonių kainos artimuoju metu gali sparčiai kilti.

2020 metais įvykiai klostėsi kitaip nei tikėjomės. Po vieno sparčiausių akcijų kainų kritimų, jau kovo pabaigoje, kainos pradėjo itin sparčiai kilti ir per mažiau nei šešis mėnesius kai kurie akcijų indeksai pakilo iki naujų aukštumų. Dėl šios priežasties mūsų atsargumas leido tik dalinai pasinaudoti finansinių instrumentų kainų kilimu.

Akcijų indeksų pokytis 2020 metais (eurais)

Šaltinis: Bloomberg

Įmonių sektorių indeksų pokyčiai 2020 metais (eurais)

Šaltinis: Bloomberg

Šiuo metu visų dėmesys sutelktas į 2021 metus. Nors norėtųsi pasakyti, jog po tokių audringų praėjusių metų galima tikėtis ramesnių laikų ir mažesnių svyravimų rinkose, tačiau realybė gali būti visai kitokia. Išsamiau panagrinėkime kelis tikėtinus scenarijus.

Jeigu COVID-19 vakcinacija vyks sklandžiai ir virusas taps istorijos dalis, o vyriausybės bei centriniai bankai ir toliau bus linkę skatinti, ekonomikos atsigaus ir įmonės sugebės pademonstruoti tvarų pelnų augimą. Infliacijos prognozės pradės kilti, nors palūkanos išliks žemos dėl įgyvendinamos monetarinės politikos. Tuo tarpu bedarbiai bei smulkūs verslai ir toliau gaus finansinę paramą iš valstybės. Yra didelė tikimybė, jog vis daugiau žmonių, ieškodami lengvų bei greitų būdų uždirbti ir bijodami infliacijos, pasirinks investuoti į kriptovaliutas ar tokias populiarias įmones kaip Tesla. Tokia situacija paskatintų investicinių „burbulų“ formavimąsi. Manome, jog tokio scenarijaus metu galime išvysti didesnį nei 50% akcijų indeksų augimą.

Centrinių bankų aktyvai (mlrd. USD) ir Pasaulio akcijų indeksas

Šaltinis: Bloomberg

Taip pat turime įvertinti ir kitą scenarijų, jeigu verslai ir toliau bus prislėgti dėl COVID-19 įvestų karantino priemonių, o tai savo ruožtu paskatintų nedarbo augimą. Bankai ir toliau nenoriai skolins, o naujos ekonomikos skatinimo programos susidurs su politiniais trikdžiais. Gyventojų pajamos pradės mažėti, defliacijos rizika išaugs, įmonės nesugebės pasiekti iki prieš koronavirusą pasiektų pelningumo rodiklių. Tuo tarpu akcijų indeksams mušant rekordus vis daugiau investuotojų supras, jog tikroji įmonių vertė yra gerokai mažesnė. Tokiu atveju galima tikėtis panašios korekcijos kaip praėjusių metų kovą. Manome, jog be papildomo vyriausybių skatinimo toks scenarijus būtų įsigyvendinęs dar praėjusiais metais.

S&P 500 indekso P/E ir P/S santykiniai rodikliai

Šaltinis: Bloomberg

Net jeigu nei vienas iš minėtų scenarijų netaps realybe, investuotojai turėtų būti jiems pasiruošę. Tikimės, kad sausio mėnesio įvykiai suteiks geresnį vaizdą dėl visų 2021 metų.

Visų pirma, galėsime geriau įvertinti vakcinacijos pradžią bei jos eigą ir geriausiu atveju išvysime mažėjantį mirčių nuo COVID-19 skaičių bei aiškesnę karantino apribojimų mažinimo perspektyvą. 

Visų antra, prezidento rinkimus JAV laimėjęs demokratų kandidatas Joe Bidenas bus inauguruotas sausio 20 dieną. Tuo tarpu sausio 5 dieną demokratams laimėjus rinkimus Džordžijos valstijoje, ši partija įgavo tiek aukštųjų tiek žemųjų parlamento rūmų kontrolę ir galės lengviau įgyvendinti savo planus. Iki sausio mėnesio pabaigos turėtume aiškiau suprasti tolimesnius Joe Bideno administracijos ir demokratų partijos planus (dėl mokesčių didinimo, ekonomikos skatinimo ir t.t.) ir jų įtaką finansų rinkoms.

Visų trečia, prasidėjo 2020 m. ketvirto ketvirčio įmonių rezultatų skelbimo sezonas, kuris leis geriau suprasti įmonių padėtį ir įvestų karantino priemonių poveikį. Taip pat tikimės išvysti 900 mlrd. USD vertės skatinimo paketo bei 600 USD išmokų, kurios pasiekė gyventojus gruodžio pabaigoje, įtaką JAV makroekonominiams rodikliams. Ši informacija leis geriau įvertinti, ar prireiks papildomų skatinimo priemonių, kad būtų išvengta recesijos.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai

  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.