Klientas supranta, kad šios paslaugos teikimas yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu, kurį atlieka Bankas ir duomenų tvarkytojai, dalyvaujantys teikiant pasirinktą(-as) paslaugą(-as). Klientas patvirtina, kad jis yra informuotas apie bendras asmens duomenų tvarkymo sąlygas, numatytas Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje, apie duomenų tvarkymo tikslus bei teisinį pagrindą, taip pat apie asmens duomenų tvarkytojus, asmens duomenų gavėjus ir naudojimąsi duomenų subjekto teisėmis bei atitinkamas sąlygas ir sąvokas. Luminor Duomenų saugojimo politikoje yra apibrėžtas terminas, kurį bus saugomi kliento asmens duomenys. Šio dokumento pagrindu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Luminor Bank AB, įmonės kodas 112029270, adresas Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva. Pateikus prašymą el. paštu dataprotectionLT@luminorgroup.com, Banko Duomenų apsaugos pareigūnas suteiks papildomos informacijos apie Kliento asmens duomenų tvarkymą ir padės apginti Kliento teises.

  Luminor Investor demo versija galioja 30 dienų.