Kredito davėjas

Luminor Bank AS, registracijos kodas 11315936, adresas:  Liivalaia 45, 10145, Talinas, Estija, duomenys apie juridinį asmenį saugomi Estijos komerciniame registre, Lietuvos Respublikoje veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, įmonės kodas 304870069, registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva
Telefono Nr.: +370 5 239 3444
info@luminor.lt 
luminor.lt

Kokiems tikslams gali būti naudojama būsto paskola?

  • Būstui įsigyti – paskola jau pastatytam ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotam nekilnojamajam turtui pirkti (įsigyti);
  • Būstui įsigyti ir įrengti – paskola dar nebaigtos statybos būstui įsigyti (pirkti), taip pat Nekilnojamojo turto registre įregistruotam būstui įrengti;
  • Būstui statyti – tai paskola nekilnojamajam turtui statyti;
  • Būstui rekonstruoti – tai paskola jau baigtam nekilnojamajam turtui rekonstruoti;
  • Būstui renovuoti – tai paskola jau baigtam nekilnojamajam turtui renovuoti;
  • Paskola kitos finansų įstaigos suteiktai Būsto paskolai refinansuoti.

Kokiems tikslams gali būti naudojama paskola idėjoms?

Išlaidoms padengti arba asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms, tačiau ne verslo ar profesiniams poreikiams tenkinti. Paskola idėjoms gali būti skirta konkrečiai paskirčiai arba vartojimo reikmėms.

Ar būsto paskolos ir paskolos idėjoms grąžinimas užtikrinamas turto hipoteka?

Taip, įsipareigojimų pagal paskolos sutartį įvykdymas bus užtikrinamas nekilnojamojo turto hipoteka, įkeičiant Bankui priimtiną, Lietuvoje esantį, nuosavybės teise priklausantį ar įsigyjamą, įrengiamą, statomą, rekonstruojamą, renovuojamą nekilnojamą turtą. 

Kitose valstybėse esantis nekilnojamas turtas nėra tinkama paskolos užtikrinimo priemonė.

Įkeitus turtą ir nevykdant paskolos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, atsiranda rizika prarasti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą.

Ar įkeičiant nekilnojamą turtą turi būti pateiktas turto vertinimas?

Taip, jūs turėsite pateikti bankui įkeičiamo nekilnojamo turto vertinimo ataskaitą. Nekilnojamo turto vertinimą turi atlikti nepriklausomas (išorės) nekilnojamojo turto vertintojas. Banko rekomenduojamų turto vertinimo įmonių sąrašas yra pateiktas čia, bet jūs turite teisę pasirinkti ir kitą nepriklausomą (išorės) nekilnojamojo turto vertintoją. Jūs turėsite padengti su turto vertinimu susijusias išlaidas. 

Tais atvejais, kai naujos statybos nekilnojamas turtas įsigyjamas iš banko partnerių sąrašo ir nekilnojamo turto kaina atitinka banko nustatytas kainų ribas, turto vertinimas nereikalaujamas. Daugiau informacijos suteiksime konsultacijos metu.

Ar įkeičiamas nekilnojamas turtas turi būti apdraustas?

Taip, įkeičiamas nekilnojamas turtas turi būti apdraustas sudarant draudimo sutartį. Bankui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas ir gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto draudimo reikalavimai yra pateikti čia. Jūs taip pat turite teisę sudaryti turto draudimo sutartį su kita draudimo bendrove, jei draudimo sutartimi suteikiama draudimo apsauga yra lygiavertė draudimo apsaugai, kurią suteiktų bankui priimtinos draudimo bendrovės turto draudimo sutartis. Tokiu atveju bankas pasilieka teisę atlikti papildomą pateiktos draudimo sutarties vertinimą, siekiant nustatyti, ar suteikiama draudimo apsauga atitinka banko reikalavimus.

Kurias palūkanas pasirinkti?

Galite pasirinkti terminuotai nekintančias arba kintamas palūkanas.

Terminuotai nekintančias palūkanas patrauklu pasirinkti, jei norite išvengti galimų palūkanų normos svyravimų ir pasirinktą laikotarpį tiksliai žinoti, kokia bus paskolos įmoka kiekvieną mėnesį. Terminuotai nekintančių palūkanų normą nustatoma šalių sutarimu 5 metams. Paskolos sutartyje aptariamos sąlygos, kurios bus taikomos pasibaigus terminuotai nekintančių palūkanų normos laikotarpiui. Jei paskolos laikotarpis yra ilgesnis už laikotarpį, kai palūkanų norma nekinta, suėjus nustatytos palūkanų normos galiojimo terminui, šiai paskolai įsigalios kintama palūkanų norma arba galėsime susitarti dėl naujos terminuotai nekintančių palūkanų normos. 

Kintama palūkanų norma yra sudaryta iš dviejų sudedamųjų – kintamosios ir fiksuotos dalies (maržos). Marža fiksuojama visam paskolos sutarties laikotarpiui. Kintamų palūkanų normai apskaičiuoti naudojame Euro tarpbankinės rinkos palūkanų normą Euribor, skelbiamą EMMI (angl. European Money Markets Institute). Kintama palūkanų norma gali keistis priklausomai nuo situacijos rinkoje (perskaičiuojama kas 6 mėnesius), t.y. dėl Euribor pokyčių palūkanos gali tiek mažėti, tiek didėti. Daugiau informacijos apie Euribor.

Daugiau informacijos apie palūkanas rasite Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito teikimo taisyklėse.   

Koks kintamos palūkanų dalies dydis taikomas esamoms paskoloms?

1. Paskoloms su Euribor kintama palūkanų dalimi
2. Paskoloms su EBIFIN kintama palūkanų dalimi (nuo 2017 11 01 naujiems sandoriams nebetaikomas)
 

Koks galėtų būti maksimalus paskolos terminas?

Maksimalus būsto paskolos laikotarpis – iki 30 metų, paskolos idėjoms - iki 20 metų.

Maksimalus būsto paskolos terminas nustatomas individualiai, atsižvelgiant ir įvertinant visas aplinkybes. 

Svarbu pasirinkti tinkamą paskolos laikotarpį: grąžinant paskolą per trumpesnį laiką, galima sutaupyti, tačiau svarbu nepamiršti, kad paskolos įmoka turi atitikti jūsų finansinę situaciją ir liekančių lėšų turi pakakti kitiems jūsų (šeimos) poreikiams.

Ar yra galimybė gauti paskolą užsienio valiuta?

Ne, būsto paskolos ir paskolos idėjoms užsienio valiuta neteikiame.

Tačiau jei jūsų gaunamos pajamos yra JAV doleriai (USD), Norvegijos kronos (NOK), Švedijos kronos (SEK), Danijos kronos (DKK), Šveicarijos frankai (CHF) ar Didžiosios Britanijos svarai sterlingų (GBP), jums galime pasiūlyti vartojimo paskolą.

Kas yra Bendros paskolos kainos metinė norma?

Bendros paskolos kainos metinė norma apskaičiuota remiantis šiomis prielaidomis:
- paskolos sutartis galios ir bus vykdoma iki galutinio paskolos grąžinimo termino pabaigos;
- Bankas bei Jūs vykdysite savo įsipareigojimus pagal paskolos sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus;
- metų palūkanų norma ir kitos išlaidos, naudojamos bendros paskolos kainos skaičiavimui, išliks tokios pat kaip paskolos sutarties sudarymo metu ir bus taikomos iki paskolos sutarties pabaigos.
- visa paskolos suma išmokama paskolos sutarties įsigaliojimo dieną.

Kokios galimos su paskolos sutarties sudarymu susijusios išlaidos nėra įtrauktos į bendrą paskolos kainą?

Mokesčiai notarui, turto vertinimo ir draudimo išlaidos bankui nėra žinomos, todėl neįtrauktos į bendros paskolos kainos metinę normą.
Informacija apie atlyginimą notarui už turto įkeitimo patvirtinimą galite rasti Lietuvos notarų rūmų tinklapyje.

Rekomenduojamų turto vertinimo įmonių sąrašas su nurodytais kontaktais ir Bankui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas yra pateikti čia, rekomenduojame susisiekti ir pasiteirauti apie paslaugų įkainius bei darbų atlikimo laiką.

Kredito gavėjas taip pat privalo turėti mokėjimo sąskaitą Banke nuo sutarties įsigaliojimo iki visiško prievolių pagal sutartį įvykdymo. Už mokėjimo sąskaitą taikomas komisinis atlyginimas skelbiamas Banko kainyne ir nėra įtrauktas į bendrą paskolos kainą. Kredito gavėjas turi galimybę atsidaryti Banke ir nemokamą sąskaitą, naudojamą tik paskolos grąžinimui skirtų lėšų kaupimui ir nurašymui.

Bendro pobūdžio įspėjimas

Sudarydami paskolos sutartį jūs prisiimate finansinius įsipareigojimus, dėl kurių nevykdymo ar netinkamo vykdymo:
- Bankas gali atsisakyti išmokėti paskolą ar jos dalį;
- taikyti delspinigius už mokėjimo įsipareigojimų nevykdymą;
- padidinti palūkanas už kitų įsipareigojimų nevykdymą, jei pažeidimas yra esminis;
- nutraukti paskolos sutartį, jei pažeidimas yra esminis bei pasinaudoti kitomis paskolos sutartyje ir Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito teikimo taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

Atkreipiame dėmesį, kad netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas ar netinkamas vykdymas gali pabloginti jūsų kredito istoriją, gali pabrangti skolinimasis ir galite prarasti nuosavybės teisę į įkeistą nekilnojamąjį turtą, kuris gali būti realizuotas priverstine tvarka.

Jeigu jums kiltų sunkumų mokant mėnesines įmokas, nedelsdami su mumis susisiekite, kad ieškotume galimų sprendimų.

Koks galėtų būti paskolos grąžinimo būdas?

Paskolą galite grąžinti pasirinktu būdu: linijiniu arba anuiteto.

Jei pasirinksite linijinį būdą, mėnesio įmokos bus nevienodos – paskolos mokėjimai per visą paskolos laikotarpį bus paskirstyti taip, kad paskolos termino pradžioje įmokos būtų didesnės, o paskui, grąžinant paskolą, palaipsniui mažės. Įmokas sudarys grąžinamos paskolos dalis ir nuo negrąžintos paskolos dalies apskaičiuotų palūkanų dalis. Grąžinant paskolą šiuo būdu, per visą paskolos laikotarpį sumokėsite mažiau palūkanų, tačiau paskolos įmokos pradžioje bus didesnės.

Jei pasirinksite anuiteto būdą, mėnesio įmokos bus vienodos per visą paskolos laikotarpį. Įmokas sudarys grąžinamos paskolos dalis ir apskaičiuotų palūkanų dalis. Grąžinant paskolą šiuo būdu, pradžioje palūkanos sudarys didesnę paskolos įmokos dalį, kuri palaipsniui mažės, o paskolos dalis didės, tačiau paskolos įmokos dydis nesikeis.

Paskolos įmokų atidėjimas

Jūs turėsite galimybę iki 3 mėnesių atidėti paskolos įmokų, išskyrus palūkanas, mokėjimą, jei nebetenkinate kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo reikalavimų, ir esant bent vienam iš šių gyvenimo įvykių:
- nutrūksta kredito gavėjo santuoka;
- miršta kredito gavėjo sutuoktinis;
- kredito gavėjas ar jo sutuoktinis tampa bedarbiu arba netenka ne mažiau kaip trečdalio pajamų;
- kredito gavėjas pripažįstamas nedarbingu arba iš dalies darbingu Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyta tvarka.

Atliekant nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Jūs turėsite galimybę atidėti paskolos įmokų mokėjimą, o palūkanų mokėjimo tvarką galite pasirinkti:
- mokėti palūkanas už kreditą taip, kaip nurodyta paskolos sutartyje; 
- atidėti palūkanų už paskolą mokėjimą ir visą atidėtą palūkanų sumą sumokėti iš karto pasibaigus privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiui;
- atidėti palūkanų už paskolą mokėjimą ir visas atidėtas palūkanas sumokėti pasibaigus privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiui pagal iš  naujo sudarytą palūkanų mokėjimo grafiką.

COVID-19 pandemijos laikotarpiu klientams, kurie susiduria su finansiniais sunkumais norėdami sumokėti  paskolos įmoką, siūlome galimybę atidėti paskolos įmokų, išskyrus palūkanas, grąžinimą iki 12 mėn. 

Už paskolų įmokų atidėjimą mokestis netaikomas.

Jei pasirinksite bendros paskolos sumos grąžinimo atidėjimą, paskolos sutarties sąlygų vykdymas neužtikrins, kad bus grąžinta bendra paskolos suma pagal paskolos sutartį, nes paskolos sumos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu mokėsite tik palūkanas, o paskolos grafikas bus perskaičiuotas proporcingai padidinant likusias įmokas ir nekeičiant galutinio paskolos grąžinimo termino.

Ar galimas išankstinis paskolos grąžinimas

Kredito įmokos mokamos kas mėnesį pagal paskolos sutartyje nurodytą grafiką, tačiau visą paskolą ar jos dalį galima grąžinti anksčiau nei paskolos sutartyje numatytais terminais. 

Norėdamas grąžinti paskolą ar jos dalį anksčiau termino, turite pateikti Bankui prašymą ir sukaupti paskolos sutartyje nurodytoje sąskaitoje pakankamai lėšų, kad bankas galėtų padengti grąžinamą paskolos dalį, išankstinio kredito grąžinimo mokestį, jei taikomas, ir mokėjimus, kurių terminas pagal sutartį jau yra suėjęs.

Sugrąžinus paskolos dalį anksčiau termino, proporcingai yra mažinamos visos kitos grąžintinos paskolos dalys. Jeigu paskola yra suteikta dalimis, tai pirmiausia bus dengiama seniausiai suteikta paskolos dalis, o atskirų paskolos dalių terminui sutampant – dalis, už kurią nustatytos didesnės palūkanos, nebent jūsų prašyme nurodyta kitaip.

Už išankstinį paskolos su kintama palūkanų norma grąžinimą mokestis netaikomas. 

Paskolos su fiksuota palūkanų norma mokestis apskaičiuojamas individualiai, naudojantis formule pateikta Banko tinklalapyje. Išankstinio paskolos grąžinimo mokestis netaikomas, jei paskola ar jos dalis grąžinama palūkanų keitimo dieną.

Būtinos paskolos sutarties sudarymo sąlygos

Norėdami sudaryti paskolos sutartį jūs turėsite:

  • Banke atsidaryti mokėjimo sąskaitą arba Riboto naudojimo sąskaitą;
  • užsakyti ir Bankui pateikti įkeičiamo nekilnojamo turto vertinimo ataskaitą; 
  • pagal Banko nustatytus reikalavimus apdrausti arba užtikrinti, kad įkeičiamo turto savininkas apdraustų Bankui įkeičiamą nekilnojamąjį turtą, neatšaukiamu naudos gavėju nurodant Banką.

Būsto paskolos tipinis pavyzdys:

Paskolos suma: 60 000 Eur
Sutarties trukmė: 30 metų
Kintama metinė palūkanų norma: 2,4 %
Mėnesio įmoka: 233,96 Eur
Sutarties mokestis: 300 Eur
Hipotekos įregistravimo mokestis valstybės įmonei „Registrų centras”: 31,28 Eur
Bendra paskolos gavėjo mokama suma: 84 558,62 Eur
Įmokų skaičius: 360
įmokos mokamos kas mėnesį
Bendros paskolos kainos metinė norma: 2,47 %

Svarbu:
Įkeistas turtas turi būti apdraustas. Notaro mokesčiai, turto vertinimo ir draudimo išlaidos bankui nėra žinomos, todėl neįtrauktos į bendros paskolos kainos metinę normą.
Įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymas bus užtikrinamas nekilnojamojo turto hipoteka. Įkeitęs turtą ir nevykdydamas kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, galite prarasti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą.

Paskolos idėjoms tipinis pavyzdys

Paskolos suma: 60 000 Eur
Sutarties trukmė: 20 metų
Kintama metinė palūkanų norma: 3,4 %
Mėnesio įmoka: 344,90 Eur
Sutarties mokestis: 300 Eur
Hipotekos įregistravimo mokestis valstybės įmonei „Registrų centras”: 31,28 Eur
Bendra paskolos gavėjo mokama suma: 83 107,42 Eur
Įmokų skaičius: 240
įmokos mokamos kas mėnesį
Bendros paskolos kainos metinė norma: 3,52 %

Svarbu:
Įkeistas turtas turi būti apdraustas. Notaro mokesčiai, turto vertinimo ir draudimo išlaidos bankui nėra žinomos, todėl neįtrauktos į bendros paskolos kainos metinę normą.
Įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymas bus užtikrinamas nekilnojamojo turto hipoteka. Įkeitęs turtą ir nevykdydamas kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, galite prarasti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą.