Kiek reikėtų turėti nuosavų lėšų ir kiek galėčiau pasiskolinti?

Galime finansuoti iki 85 proc. įsigyjamo būsto vertės ar kainos. Taigi tau reikia sukaupti pradinį įnašą, kuris siektų nuo 15 proc. perkamo būsto vertės. Būsto paskolos dydis priklausys ne tik nuo įsigyjamo turto kainos (vertės), bet ir nuo tavo finansinės situacijos bei jau turimų įsipareigojimų.

Kuriam laikotarpiui galėsiu pasiskolinti?

Maksimalus būsto paskolos laikotarpis – 30 metų. Svarbu, kad pasirinktum tinkamą būsto paskolos laikotarpį: grąžindamas paskolą per trumpesnį laiką, gali sutaupyti, bet nepamiršk, kad būsto paskolos įmoka turi atitikti tavo finansinę situaciją ir tavo likusių lėšų turi pakakti kitiems tavo ar tavo šeimos poreikiams.

Kurias palūkanas pasirinkti?

Gali pasirinkti terminuotai nekintančias arba kintamas palūkanas.

Terminuotai nekintančios palūkanos nustatomos 2 arba 5 metams. Jas patrauklu pasirinkti, jei nori „apsidrausti“ nuo galimų palūkanų normos svyravimų ir pasirinktą laikotarpį tiksliai žinoti, kokia bus būsto paskolos įmoka kiekvieną mėnesį. Terminuotai nekintančių palūkanų normą nustatome suteikdami būsto paskolą ir jos nekeičiame visą sutartą laikotarpį. Būsto paskolos sutartyje aptariame ir sąlygas, kurias taikysime pasibaigus terminuotai nekintančių palūkanų normos laikotarpiui. Jei paskolos laikotarpis yra ilgesnis už laikotarpį, kai palūkanų norma nekinta, suėjus nustatytos palūkanų normos galiojimo terminui, šiai paskolai įsigalios kintama palūkanų norma arba galėsime susitarti dėl naujo terminuotai nekintančių palūkanų normos galiojimo laikotarpio.

Kintamų palūkanų normą sudaro dvi dalys – kintama ir pastovi (marža). Maržą fiksuojame visam sutarties laikotarpiui, o kintama palūkanų normos dalis priklauso nuo rinkos sąlygų ir gali tiek didėti, tiek mažėti. Gali pasirinkti, kokiu periodiškumu bus keičiama kintamoji palūkanų normos dalis, – kas 3, 6 ar 12 mėnesių. Kintamų palūkanų normai apskaičiuoti naudojame Euro tarpbankinės rinkos palūkanų normą Euribor.

Išsami informacija, kaip apskaičiuojama Euribor.

Kokį paskolos grąžinimo būdą galiu rinktis?

Paskolą gali grąžinti pasirinktu būdu: linijiniu arba anuiteto.

Jei pasirinksi linijinį būdą, mėnesio įmokos bus nevienodos – paskolos mokėjimai per visą laikotarpį bus paskirstyti taip, kad paskolos termino pradžioje įmokos būtų didesnės, o paskui, grąžinant paskolą, palaipsniui mažėtų. Grąžindamas paskolą šiuo būdu, per visą paskolos laikotarpį sumokėsi mažiau palūkanų.

Jei pasirinksi anuiteto būdą, kiekvieną mėnesį mokėsi vienodas paskolos įmokas. Taigi grąžinimo laikotarpio pradžioje tavo mėnesio įmokos bus mažesnės nei įmokos paskolą grąžinant linijiniu būdu.

Kokiomis išskirtinėmis grąžinimo sąlygomis galėsiu naudotis?

Paskolą galėsi grąžinti anksčiau sutarto termino be papildomų mokesčių.
Jei pasirinkai kintamas palūkanas, visą paskolą ar jos dalį galėsi grąžinti prieš laiką, nepatirdamas jokių papildomų mokesčių.  
 
Paskolą galėsi pradėti grąžinti tada, kai įsirengsi būstą.
Įsikurk naujuose namuose patogiai – užbaik įrengimo ar remonto darbus – ir tik tada pradėk grąžinti paskolą. Gali atidėti paskolos grąžinimą iki 1 metų.
Atidėjimo laikotarpiu mokėsi tik palūkanas. 

Turėsi galimybę atidėti paskolos grąžinimą 1, 2 ar 3 mėnesiams.
Jausiesi saugiau, nes, iškilus nenumatytiems gyvenimo atvejams, galėsi padaryti 1, 2 ar 3 mėn. paskolos grąžinimo pertrauką. Tai atliksi paprastai ir be jokių papildomų mokesčių. Paskolos „atostogų“ laikotarpiu mokėsi tik palūkanas.

Kaip galėsiu apsaugoti įsigytą turtą?

Aptarsime tavo poreikius ir palankiomis sąlygomis pasiūlysime net kelis būsto draudimo variantus.

Koks kintamos palūkanų dalies dydis taikomas esamoms paskoloms?