Ar galiu uždirbtas terminuotojo indėlio palūkanas gauti anksčiau, nei pasibaigs sutarties galiojimo terminas?

Kai mokėtojo sąskaitos nr. prasideda LTXX40100:
Taip, palūkanos už banko indėlius indėlininko pageidavimu gali būti išmokamos kas mėnesį.

Kai mokėtojo sąskaitos nr. prasideda LTXX21400:
Pasirinkus terminuotą indėlį, palūkanos yra mokamos pasibaigus indėlio sutarties terminui. Pasirinkus terminuotą indėlį su periodinėmis palūkanomis, gali būti išmokamos kas mėnesį, ketvirtį, pusmetį, nelaukiant indėlio termino pabaigos.

Kaip galiu nutraukti indėlį?

Indėlius galima nutraukti banko skyriuje ir interneto banke.
Jei nori nutraukti indėlį interneto banke, tai:
Kai mokėtojo sąskaitos nr. prasideda LTXX40100:
„Taupymas ir investavimas“ -> „Mano indėliai“, pasirink norimą nutraukti sandorį ir spauski “Nutraukti”. Daugiau informacijos rasi paspaudęs čia
Kai mokėtojo sąskaitos nr. prasideda LTXX21400: 
„Taupymas ir investavimas”-> „Indėliai”, pasirink norimą nutraukti sandorį ir spausk “Uždaryti indėlį”. Daugiau informacijos rasi paspaudęs čia

Kaip galiu nutraukti automatinį indėlio pratęsimą?

Jei nori, kad pasibaigus indėlio terminui, jis automatiškai neprasitęstų: 
Kai mokėtojo sąskaitos nr. prasideda LTXX40100: 
Prisijunk  prie interneto banko ir pasirink: „Naujas laiškas“ -> „Laisvos formos prašymas“. Pasirašomajame laiške nurodyk: indėlio sandorio numerį ir paprašyk pakeisti automatinio pratęsimo požymį. Laišką patvirtink generatoriaus pateiktu kodu ar mobiliuoju parašu ir išsiųsk. 
Kai mokėtojo sąskaitos nr. prasideda LTXX21400: 
Per interneto banką pasirink “Taupymas ir investavimas”-> “Indėliai” ->”Pakeisti”. 

Kokios palūkanos taikomos automatiškai pratęsiamiems indėliams?

Automatiškai pratęsiamiems indėliams taikysime pratęsimo dieną galiojančią indėlių palūkanų normą.

Kada galiu sudaryti indėlio sutartį interneto banke?

Sudaryti ir papildyti indėlio sutartį „Luminor“ interneto banke gali kiekvieną dieną nuo 00.01 iki 22.00.

Į ką turėčiau kreiptis, jei pervedu didelę indėlio sumą ir noriu geresnių palūkanų?

Jei indėlių bendra suma yra didesnė negu 100 000 Eur ;ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis, palūkanų normos negalioja ir derinamos atskiru susitarimu. +370 5 239 3444 ir tave sujungs su atsakingu konsultantu.

Ar banke indėliai apdrausti?

Taip, indėliai iki 100 000 eurų vertės yra apdrausti „Tagatisfond“ Estijos garantijų fonde Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Draudimo sąlygos

Kas atsitinka su palūkanomis, jeigu terminuotąjį indėlį nutrauksiu anksčiau laiko?

Jei terminuotą indėlį atsiimsi anksčiau sutartyje nustatyto termino, už faktinį terminuotojo indėlio laikymo terminą palūkanos mokamos nebus. 
Jei indėlio buvimo banke laikotarpiu indėlininkui buvo išmokėta dalis už indėlį priskaičiuotų palūkanų, grąžinamo indėlio suma sumažinama jau išmokėtų palūkanų suma. 

Kyla klausimų apie kitus mūsų produktus?