Užsakymas ir pristatymas
Mokestis
Mėnesinis mokestis20 Eur
Atidarymas, atnaujinimas, uždarymasNemokamai
Kortelės pristatymas:
- paštu adresu LietuvojeNemokamai
- paštu užsienyje arba banko padalinyje 10 Eur
Pakeitimo mokestis:
- kai kortelė keičiama iki galiojimo pasibaigimo5 Eur
- papildomas mokestis už išdavimą skubos tvarka25 Eur
Mokėjimai ir grynieji pinigai
Mokestis
Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne eurais3% nuo sumos
Grynųjų pinigų išmokėjimas:
- Luminor bankomatuoseIki 1000 Eur per mėn. nemokamai, viršijus 2% nuo sumos
- kitų bankų bankomatuoseIki 1000 Eur per mėn. nemokamai, viršijus 2% nuo sumos (min. 3,50 Eur)
- banko partnerių tinkle per elektroninį kortelių skaitytuvą0,40% nuo sumos (min. 0,80 Eur)
Grynųjų pinigų įnešimas:
- Luminor bankomatuoseIki 1000 Eur per mėn. nemokamai, viršijus 2% nuo sumos (min. 3,50 Eur)
- kitų bankų bankomatuose0,30 Eur
Balanso užklausimas:
- Luminor bankomatuoseNemokamai
- kitų bankų bankomatuose0,50 Eur
Kreditas
Mokestis
Metinės palūkanos už kredito limitą13% per metus
Kredito limito keitimasNemokamai
Pervedimas iš kortelės sąsakaitos su kredito limituPagal mokėjimų kainyną
Palūkanos už neleistiną debeto balansą 18% per metus
Kredito padengimo terminasIki kito mėnesio 20d.
Kitos paslaugos
Mokestis
Priority Pass poilsio salių apsilankymai:*
- trys atskiri apsilankymai per metusNemokamai
- nuo ketvirto apsilankymo28 Eur
Mokestis už paslaugą "Saugi kortelė" 0,55 Eur
Standartinių grynųjų pinigų išėmimo ar atsiskaitymo limitų keitimas fiziniuose ar nuotoliniuose klientų aptarnavimo centruose10 Eur
Mokestis už nepagrįstą pretenziją dėl operacijos jei kortelės turėtojas Bankui pateikė neteisingą informaciją, kurią nepatvirtino trečioji šalis25 Eur
Dokumento kopijos apie įvykdytą operaciją Lietuvoje arba užsienyje išdavimas kliento prašymu25 Eur

*Kortelės turėtojas kiekvieną kartą gali atsivesti su savimi į poilsio salę papildomų svečių. Svečių apsilankymai skaičiuojami kaip atskiri apsilankymai.