Kortelės išdavimas / atnaujinimas
Mokestis
Kortelės išdavimo mokestis*Nemokamai
Kortelės atsiėmimas banko padalinyje**10 Eur
Kortelės siuntimas paštu, siunčiant kortelę LietuvojeNemokamai
Kortelės siuntimas paštu, siunčiant kortelę į užsienį10 Eur
Kortelės administravimo mokestis3,70 Eur per mėn.
Kortelės atnaujinimo*** mokestis (pasibaigus kortelės galiojimui)Nemokamai
Kortelės pakeitimo mokestis****6 Eur
Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)25 Eur

*Nuo 2020 04 28 naujos Visa Gold kortelės neišduodamos.

Kortelės išduodamos, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.

Kortelės galiojimo laikas 3 metai.

**Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs bankui, kad kortelę atsiims banko padalinyje, tačiau prašo persiųsti ją paštu.
***Kortelės atnaujinamos tuo atveju, jeigu per paskutinius penkis mėnesius, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija naudojant kortelę.
****Mokestis taikomas praradus, sugadinus kortelę, kortelei išsimagnetinus, pakeitus kortelės turėtojo vardą ar pavardę, keičiant lotyniškas raides ant jau pagamintos kortelės lietuviškomis arba lietuviškas - lotyniškomis.

Klientams, kuriems kortelės išduotos akcijų metu arba klientams, gaunantiems įplaukas iš juridinio asmens, kuris susitaręs su banku dėl lėšų pervedimo į sąskaitas, susietas su mokėjimo kortelėmis, gali būti taikomi kitokie nei kainyne nurodyti mokėjimo kortelių aptarnavimo mokesčiai ir sąlygos. Su šiais mokesčiais ir sąlygomis klientas gali susipažinti savo darbovietėje, banko padalinyje arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608. Pasibaigus akcijos metu nustatytoms sąlygoms arba 3 mėnesius iš eilės negaunant įplaukų iš juridinio asmens bankas pradeda taikyti kainyne nustatytus mokėjimo kortelės mokesčius ir sąlygas.

Grynųjų pinigų išmokėjimo mokesčiai nurašomi kiekvieną dieną, mėnesio mokesčiai nurašomi priešpaskutinę mėnesio darbo dieną.

Už naudojimąsi su mokėjimo kortele susieta sąskaita ir joje vykdomas operacijas nesinaudojant mokėjimo kortele, taikomi atskiri kainyne nustatyti sąskaitos ir operacijų joje mokesčiai.

Bankas turi teisę vienašališkai keisti kainyną, mokėjimo kortelių aptarnavimo bei paslaugų teikimo sąlygas, mokesčius, palūkanas ir/ar jų skaičiavimo bei mokėjimo tvarką bei kitus banko paslaugų mokesčius banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse ir banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka apie pasikeitimus informuodamas Klientą, kuris yra vartotojas, ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. Minėtas pranešimas perduodamas Klientui asmeniškai arba skelbiamas viešai. Viešai paskelbtas pranešimas laikomas tinkamu kliento informavimu apie vienašališką paslaugų teikimo sąlygų ir/ar kainyno pakeitimą. Laikoma, kad klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos bankui nepraneša, jog su jais nesutinka. Šiuo atveju klientas nedelsdamas iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai, turi teisę atsisakyti kortelės ir už tai nemokėti jokio komisinio atlyginimo. Klientui nepasinaudojus teise atsisakyti kortelės iki pakeitimų įsigaliojimo, laikoma, kad klientas sutinka su pakeitimais.

Klientas, su konkrečiai jam taikomais mokesčiais, gali susipažinti banko darbo valandomis visuos banko padaliniuose arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608.

Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys (Auksinė kredito kortelė Visa Gold)


Jei bankas suteiktų 1 500 Eur kreditą mokėjimo kortelės sąskaitoje 36 mėnesių laikotarpiui, tai bendra kredito gavėjo mokama suma būtų 1 685,88 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 24,88 %.

Apskaičiavimai atlikti įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 16 % fiksuotoji metinė palūkanų norma), mokėjimo kortelės administravimo mokestį 3,70 Eur/mėn. ir minimalų paslaugų mokestį 1 Eur/mėn.

Bendra kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad visas Kredito limitas panaudojamas kredito limito suteikimo dieną ir visiškai grąžinamas paskutinę sutarties galiojimo dieną, o palūkanos už naudojimąsi kredito limitu mokamos kiekvieną mėnesį.


Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas
Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse ir SEB bankomatuose Lietuvoje2%
Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose2% sumos (min. 3 Eur)
Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per elektroninį kortelių skaitytuvą0,40% sumos (min. 0,80 Eur)
Įnešimas „Luminor“ bankomatuose LietuvojeNemokamai
Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį kortelių skaitytuvą0,30 Eur

*PERLAS terminaluose pagal interneto puslapyje pateiktą vietų sąrašą čia. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos
Mokestis
Standartinių grynųjų pinigų išėmimo ar atsiskaitymo limitų keitimas fiziniuose ar nuotoliniuose klientų aptarnavimo centruose10 Eur
Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne kortelės sąskaitos valiuta 1,95%
Saugumo paslauga ,,Saugi kortelė" už vieną mokėjimo kortelę0,55 Eur per mėn.
Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos gavimas kliento prašymu atsiskaičius kortele Lietuvoje1,50 Eur
Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos gavimas kliento prašymu atsiskaičius kortele užsienyje6 Eur
Operacijų limitai
Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius (per parą)3000 Eur
Operacijų skaičius išsiimant grynuosiusneribojamas
Bendra limito suma atsiskaitant už prekes/paslaugas (per parą)10000 Eur
Operacijų skaičius atsiskaitant už prekes/paslaugasneribojamas

Įvykdyta pinigų išėmimo arba atsiskaitymo operacija išimama iš panaudoto paros operacijų limito ne anksčiau nei po 25 val. nuo jos įvykdymo.