Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga
Kasdienis krepšelis su pagrindine mokėjimo sąskaita
1,50 Eur per mėn.*
Debeto kortelė+
Sąskaitų banke tvarkymas+
Neriboti pervedimai eurais internetu į EEE šalis+
Prisijungimo prie interneto banko priemonė**+
Neriboti pervedimai eurais banko viduje internetu+
Neriboti pervedimai kita valiuta banko viduje internetu***+
Neriboti lėšų įskaitymai eurais iš EEE šalių+
Neriboti pervedimai už paslaugas internetu+
Neriboti apsipirkimai el. parduotuvėse+
Neriboti e. sąskaitų apmokėjimai+
Neribotos grynųjų įnešimo operacijos „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje+
Išgryninimas nurodytuose bankomatuose be mokesčio****iki 550 Eur per mėn.
Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą0,40% sumos (min. 0,40 Eur)

Sąskaitų banke tvarkymas apima tų sąskaitų tvarkymą, kurių numeris prasideda vienodai - LTXX40100 arba LTXX21400.

Krepšelio su pagrindine mokėjimo sąskaita mokesčiui taikoma 50 % nuolaida nepasiturintiems gyventojams, gaunantiems piniginę socialinę paramą.

Krepšelio mokestis ir mokestis, kuris taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą, nurašomi iki kito mėnesio 6 d.

Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas Luminor Bank AB SWIFT (BIC) kodas (kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.... , BIC yra AGBLLT2X, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400..., BIC yra NDEALT2X) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.

Mokėjimo kortelė be atsiėmimo mokesčio, ją užsakius gauti paštu. Kortelę atsiimant banko skyriuje taikomas mokestis. Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs bankui, kad kortelę atsiims banko skyriuje, tačiau prašo persiųsti ją paštu.

Krepšelio mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos, todėl rekomenduojame paslaugų krepšelį užsisakyti mėnesio pradžioje.

Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100:
*Per kalendorinį mėnesį atlikus bent 15 atsiskaitymų su krepšeliu susieta mokėjimo kortele, nuo krepšelio įsigaliojimo dienos, taikomas 1 Eur per mėn. mokestis.
**Prisijungimo prie interneto Banko priemonės: PIN, TAN kodai.
***Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX21400, taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.
****Nurodyta išgryninimo suma taikoma gryninant „Luminor“ ir SEB bankomatuose Lietuvoje, o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse.

Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400:
*Per kalendorinį mėnesį atlikus bent 15 atsiskaitymų su krepšeliu susieta mokėjimo kortele, nuo krepšelio įsigaliojimo dienos, sekantį mėnesį, t.y. suskaičiavus už per praeitą mėnesį atliktas atsiskaitymo operacijas mokėjimo kortele, taikomas 1 Eur per mėn. mokestis.
Klientams, priskirtiems Auksinių klientų grupei ir užsisakiusiems pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą iki 2018-02-01, iki 2018.12.01 taikomas 1 Eur per mėn. mokestis.
**Prisijungimo prie interneto banko priemonė „Nordea Codes“ programėlė.
***Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX40100, taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.
****Nurodyta išgryninimo suma taikoma gryninant „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje, o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse.