1. Nuo 2022 01 01 didėja įmokų tarifas kaupiantiems laipsniškai – nuo naujųjų metų įmoką į II pakopos pensijų kaupimo fondus sudarys:

  • 2,7 % nuo asmens darbo užmokesčio
  • 1,2 % nuo užpraeitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio

2. Visiems kaupiantiesiems didėja valstybės paskata* nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio. Nuo šiol valstybės paskata sudaro 21,59 Eur/mėn, arba beveik 260 Eur per metus. 
*Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkis 2022 metams yra 1.439,63 Eur.

Pvz. Kaip keisis įmokų į antros pakopos pensijų fondus dydžiai, jeigu jūsų alga yra 1000 eurų (iki mokesčių):

Jeigu kaupiate laipsniškai didėjančiomis įmokomis 2021 2022
Jūsų įmoka, EUR 24 (2,4 proc.) 27 (2,7 proc.)
Valstybės paskata, EUR 11,76 (0,9 proc.) 17,28 (1,2 proc.)
Iš viso į fondą pervedama, EUR 35,76 44,28

 

Jeigu kaupiate maksimalaus dydžio įmokomis (3 proc. + 1.5 proc) 2021    2022   
Jūsų įmoka, EUR 30 30
Valstybės paskata, EUR 19,6 21,59
Iš viso į fondą pervedama, EUR 49,6 51,59

3. Automatinis įtraukimas į II pakopos pensijų fondus palies daugiau asmenų grupių:

  • Dirbantys asmenys iki 40 metų amžiaus, nekaupiantys II pakopos pensijų fonduose. Kaip ir kasmet, į pensijų kaupimą įtraukiami gyventojai, kurie sausio 2 dieną buvo jaunesni nei 40 metų amžiaus, tą dieną dirbo samdomą darbą ar vykdė savarankišką veiklą Lietuvoje. Iki 2022 m. birželio 30 d. šie asmenys gali apsispręsti nekaupti II pakopos pensijų fonduose ir apie savo sprendimą pranešti „Sodrai“. Neatsisakę dalyvauti pensijų kaupime, pradės kaupti antroje pakopoje nuo 2022 m. liepos 1 d.
  • Asmenys iki 40 metų amžiaus, atsisakę automatinio įtraukimo į pensijų kaupimą 2019 metais. Kaupti atsisakę asmenys kas trejus metus vėl bus kviečiami prisijungti prie pensijų kaupimo iki jiems sueis 40 metų. 2022 metais į pensijų kaupimą pakartotinai bus įtraukti tie gyventojai, kurie 2019 metais atsisakė kaupimo. Šie asmenys gali priimti sprendimą nedalyvauti pensijų kaupime iki 2022 m. birželio 30 d. Neatsisakę dalyvauti pensijų kaupime, pradės kaupti antroje pakopoje nuo 2022 m. liepos 1 d.
  • Asmenys 2019 m. neterminuotai sustabdę kaupimą II pakopos pensijų fonduose. Šiems asmenims, nepriklausomai nuo jų amžiaus, nuo 2022 m. liepos mėnesio bus automatiškai atnaujinamas įmokų pervedimas. Nepageidaujantys atnaujinti kaupimo iki 2022 m. birželio 30 d. turi pateikti atsisakymą raštu „Sodrai“. 

Daugiau informacijos apie pokyčius bei kaip atsisakyti automatinio įtraukimo/atnaujinimo į kaupimą rasite Dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje žemiau.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra pakartotinis įtraukimas į II pakopos pensijų kaupimo sistemą?

Pagal galiojančius teisės aktus, kiekvienų metų pradžioje į pensijų kaupimą įtraukiami tie gyventojai, kurie tų metų sausio 2 d. buvo jaunesni nei 40 metų amžiaus, tą dieną dirbo samdomą darbą ar vykdė savarankišką veiklą Lietuvoje (turėjo galiojantį verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, buvo individualios įmonės savininkai ar mažosios bendrijos nariai).

Gavusieji tokį pranešimą gali apsispręsti nieko nedaryti ir nuo liepos 1 d. tapti pensijų kaupimo dalyviais „Sodros“ parinktoje bendrovėje bei pradėti mokėti pensijų kaupimo įmokas, sudaryti sutartį su savo pasirinkta kaupimo bendrove, arba iki birželio 30 d. pateikti prašymą asmeninėje paskyroje gyventojai.sodra.lt bei atsisakyti dalyvauti kaupime.

Pensijų kaupimo dalyviams, kurie 2013 ir 2019 metais neterminuotai sustabdė pensijų kaupimo įmokų pervedimą, nuo 2022 m. liepos mėnesio pensijų įmokų pervedimas bus automatiškai atnaujinamas. Tai reiškia, kad nuo 2022 m. liepos, draudėjai iš draudžiamųjų pajamų privalės išskaičiuoti dalyvio lėšomis mokamas pensijų įmokas, kurias „Sodra“ perves į jų pasirinktą pensijų fondą.

Pensijų kaupimo dalyviai, kurie nepageidauja, kad jų pensijų įmokų pervedimas būtų atnaujintas automatiškai, iki 2022 m. birželio 30 d. turi pateikti „Sodrai“ atsisakymą raštu. Tai galima padaryti prisijungus prie asmeninės paskyros gyventojai.sodra.lt arba atvykus į „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių.

Tie kaupimo dalyviai, kurie 2019 metais neterminuotai sustabdė įmokų pervedimą, bet kuriuo metu gali savo iniciatyva pateikti pensijų kaupimo bendrovei prašymą atnaujinti pensijų kaupimo įmokų pervedimą.

Kaip sužinoti, ar nuo liepos 1 d. būsiu pakartotinai įtrauktas į dalyvavimą pensijų kaupime?

Pasitikrinti, ar esate įtraukti į II pakopos pensijų kaupimo sistemą galite prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojai.sodra.lt. Informaciją apie įtraukimą į dalyvavimą pensijų kaupime bus pateikta nuo sausio 11 d.

Ar yra skaičiuoklė, kuri man padėtų įsivertinti, ar man verta dalyvauti kaupime? Kur galiu ją rasti?

Jei nesate apsisprendę dėl papildomo kaupimo pensijai ar jo atnaujinimo, prognozuojamą senatvės pensiją galite pasitikrinti „Sodros“ skaičiuoklėje. Čia galėsite pamatyti, kokią įtaką jai gali turėti papildomas kaupimas II pensijų pakopoje.
 

Ar manimi senatvėje nepasirūpins valstybė?

Neabejokite, valstybė neužmirš savo pareigos ir senatvės pensiją mokės, tačiau dažnu atveju to nepakanka oriam gyvenimui užtikrinti. Mūsų bendras gyvenimo amžius ilgėja, kaip visuomenė sparčiai senstame, vieną pensininką išlaikančių dirbančiųjų skaičius laikui bėgant tik mažės. 90 proc. Lietuvos biudžeto sudaro mokesčių pajamos, todėl visuomenės senėjimas, galimybės dalyvauti darbo rinkoje ir vartojimo pajėgumas biudžeto dydžiui turi išties didelę įtaką.

Papildomas kaupimas pensijai yra savotiškas apsidraudimas. Kad ir kokia susiklostytų situacija po poros dešimtmečių, Jūs turėsite papildomų pajamų šaltinį, tad kodėl jis neturėtų būti kuo didesnis?

Kokią dalį atlyginimo reikėtų paskirti papildomam pensijos kaupimui?

II pakopa yra standartizuota sistema, kurioje finansines paskatas teikia ir valstybė, todėl dalyvių įmokos į pensijų fondus vėl būtų nurašomos automatiškai, patiems pervedimų daryti nereikia. Tai reiškia, kad 2022 metais būsimai pensijai taupytumėt 2,7 proc. nuo savo darbo pajamų, o 2023-aisiais ir vėliau – 3 proc. Valstybė prisidėtų atitinkamai 0,9 proc., 1,2 proc. ir 1,5 proc. nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio vidurkio.

Ar II pensijų pakopa yra patikima?

Nuo paskutinės 2019 m. įvykusios reformos esmė nepasikeitė. Nors II pakopos pensijų fondus, o kartu ir Lietuvos būsimųjų pensininkų turtą valdo privatūs valdytojai, II pakopa yra integrali šalies pensijų sistemos dalis, papildanti valstybinę „Sodrą“. 

II pakopos pensijų valdymo įmones prižiūri Lietuvos bankas, jos turi atitikti griežtus finansinio patikimumo, kompetencijos reikalavimus. Pensijų fondų valdytojai priimama sprendimus, į ką investuoti, ką nupirkti ir ką parduoti, siekdami maksimalios investicijų grąžos kaupiantiesiems.

Su pensijai kaupiančių gyventojų lėšomis elgtis netausiai ir neatsakingai – neįmanoma, kaip ir neįmanoma jų „pavogti“. Jūsų pensijai kaupiamas turtas yra saugomas specialioje finansų sistemos grandyje – depozitoriume. Išsiimti, išsigryninti ar kitaip pasisavinti klientų pinigų iš depozitoriumo yra tiesiog neįmanoma, o turto vertės svyravimus lemia išskirtinai tik pokyčiai finansų rinkose. 

Kodėl yra įtraukiami net anksčiau atsisakę kaupti asmenys?

II pensijų pakopa remiasi masiškumo principu: joje dalyvauja ir ja pasitiki 1,37 mln. mūsų šalies dirbančiųjų. Suprantant, kad papildomą kaupimą apsisprendėte stabdyti dėl įvairių priežasčių, tiesiog primenama, kad tam dabar yra ir galimybė, ir pakankamai laiko. Pakartotinis įtraukimas į kaupimo sistemą pasitelktas kaip veiksminga priemonė, norint paskatinti žmones kaupti. Tačiau tai jokiu būdu nėra prievartinis mechanizmas, nes bet kuris dirbantysis turi teisę atsisakyti kaupti, jeigu to nenori ar turi kitų prioritetų.

Kiek laiko turiu apsispręsti?

Įsivertinti, ar norite kaupti savo pensijai, galite per šešis mėnesius – iki 2022 metų birželio 30 dienos.

Kas nutiks, jei iš „Sodros“ gautą laišką ignoruosiu?

Jei buvote neterminuotai sustabdę pensijų įmokų pervedimą 2013 arba 2019 metais, pensijų įmokų pervedimas bus atnaujintas automatiškai Jei buvote įtrauktas į dalyvavimą pensijų kaupime – nuo 2022 liepos 1d. tapsite pensijų kaupimo dalyviu.

Ar galima pabandyti kaupti, o jei nepatiks ar pasikeis situacija – vėliau atsisakyti?

Savęs ribojimas vardan ateities finansinių tikslų paprastai būna mažiau smagus negu vartojimas šiandien, bet svarbu suprasti, kad tai yra ilgalaikis įsipareigojimas. Nedarbo situacija yra numatyta teisės aktuose, jai įvykus, jokios skolos nesikaups, tiesiog fondų nebepasieks naujos įmokos. Gera žinia – jau pervestos lėšos bus investuojamos ir bus toliau „įdarbinamos“. Be to, pateikus prašymą įmokų mokėjimą galima sustabdyti nuo 1 mėnesio iki 12 mėnesių per visą kaupimą. Vis dėlto, pradėjus kaupti po kurio laiko atsisakyti kaupimo nėra numatyta galimybė, kaupimas pensijai trunka iki pat pensijos.

Jei sudarėte naują pensijų kaupimo sutartį, ją vienašališkai galite nutraukti per 30 dienų.

Kokias lengvatas gaus žmogus, jeigu kaups daugiau nei 3%? Ar prie to gali prisidėti darbdavys?

Jeigu dirbantysis pasirenka kaupti daugiau nei 3 % nuo savo darbo užmokesčio, jis gali pasinaudoti GPM lengvata. Prisidėti prie pensijos kaupimo gali ir jo darbdavys – tokiu atveju jis galės pasinaudoti pelno mokesčio lengvata.

Nuo kada bus nuskaičiuojamos įmokos, jeigu dabar atnaujinsiu savo kaupimą II pakopoje?

Kitąmet savo iniciatyva sudarius pensijų kaupimo sutartį, ji įsigalios nuo trečio mėnesio 1 d., nuo to laiko bus pradėtos skaičiuoti ir įmokos. Pavyzdžiui, jei sutartį sudarysite kovo 5 d., ji įsigalios ir jam įmokos bus pradėtos skaičiuoti nuo gegužės1 d.

Naujai į dalyvavimą pensijų kaupime įtraukti dirbantieji savo pensijai kaupti pradės nuo liepos mėnesio 1 d. 

Žmonėms, kurie neatsisakė automatinio pensijų įmokų pervedimo atnaujinimo, nuo 2022 m. liepos 1 d. bus automatiškai atnaujintas pensijų įmokų pervedimas. Pensijų įmokų pervedimą galima atnaujinti ir savarankiškai: tereikia pateikti prašymą pensijų kaupimo bendrovei.

Ar tai paskutinis kartas, kada „Sodra“ įtraukia į pensijos kaupimo sistemą tuos, kurie yra atsisakę?

Tie, kurie savo pensijai nekaupia, į dalyvavimą pensijų kaupime traukiami kas trejus metus. Pagal šią sistemą nekaupiantis žmogus nuo 18 iki 40 metų, kas trejus metus bus įtraukiamas į dalyvavimą pensijų kaupime. Jei žmogus nenori dalyvauti pensijų kaupime, per įtraukimų metų pirmąjį pusmetį apie tai turi pranešti „Sodrai“. Nepriklausomai nuo asmens amžiaus, automatinio pensijų atnaujinimo procedūra bus taikoma dar du kartus, kas trejus metus.
Tie kaupimo dalyviai, kurie 2019 metais neterminuotai sustabdė įmokas, gali savarankiškai sudaryti pensijų kaupimo sutartį.
 
Šaltinis: LIPFA