Ar gali banko sąskaitą atidaryti įgaliotasis asmuo?

Taip, gali. Jei banko sąskaitą atidaro ir banko sąskaitos sutartį pasirašo tavo įgaliotas asmuo, mūsų konsultantui jis privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta, kad įgaliotasis asmuo turi teisę tavo vardu atidaryti banko sąskaitą. Operacijas vykdome tik pagal Lietuvos Respublikos notarų patvirtintus ar jiems prilygintus įgaliojimus. Įgaliotas asmuo šalia įgaliojimo taip pat turi pateikti atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notariškai patvirtintą jo kopiją.

Kaip atidaryti sąskaitą nepilnamečio (iki 14 m.) vardu?

Jei pageidauji atidaryti banko sąskaitą nepilnamečio (iki 14 m.) vardu, turėtum kreiptis į bet kurį mūsų skyrių ir konsultantui pateikti nepilnamečio bei abiejų jo tėvų, įtėvių ar globėjų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Nepilnamečio asmenybę tikrinsime pagal jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą, pasą ir kt.).
Nepilnamečio vardu atidaryti sąskaitą turi teisę tik jo tėvai, įtėviai ar globėjai.
Sąskaitą atidaryti gali ir jų įgaliotas asmuo, mums pateikęs notaro patvirtintą įgaliojimą (jei įgaliojime nenurodyti nepilnamečio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, mums turi pateikti šio dokumento kopiją).

Jei reikia,taip pat pateik:

  • dokumentus, įrodančius, kad asmuo (-ys) yra paskirtas (-i) teisėtu (-ais) nepilnamečio įtėviu (-iais) ar globėju (-ais);
  • teismo sprendimą dėl teisės vienam iš tėvų gyventi su vaiku, kai nepilnamečio tėvai yra išsituokę ar gyvena atskirai.

Kaip atidaryti sąskaitą nepilnamečio (nuo 14 m. iki 18 m.) vardu?

Nepilnametis (nuo 14 m. iki 18 m.) gali atsidaryti sąskaitą savarankiškai, tačiau tokiu atveju jis turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir vieno iš tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų sutikimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos notaro. Sutikimas gali būti pateikiamas ir banko skyriuje dalyvaujant ir vienam iš tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų arba interneto banke sutikimą pateikus vienam iš tėvų. Jei nepilnametis yra susituokęs, jis privalo pateikti ir santuokos liudijimą. Tokiu atveju tėvų, įtėvių globėjų ar rūpintojų sutikimo nereikia.

Ar galiu sąskaitą atidaryti kelių asmenų vardu?

Taip, banko sąskaitą gali valdyti kartu su bendraturčiu. Tai patogu šeimai arba kai klientas negali tvarkyti lėšų pats (pvz., yra išvykęs). Abu bendraturčiai gali turėti mokėjimo korteles pinigams sąskaitoje valdyti, kartu gali peržiūrėti sąskaitos informaciją interneto banke, atlikti pervedimus iš sąskaitos.

Kuo skiriasi sąskaitos Luminor | DNB ir Luminor | Nordea?

Sąskaitos, priklausomai ar jas turi Luminor | DNB ar Luminor | Nordea, gali būti multivaliutinės (Luminor | DNB sąskaitos numeris prasideda LTXX40100) arba nemultivaliutinės (Luminor | Nordea sąskaitos numeris prasideda LTXX21400). Multivaliutinė sąskaita turi tą patį sąskaitos IBAN numerį visoms naudojamoms valiutoms ir priešingai, nemultivaliutinės sąskaitos turi skirtingus sąskaitos IBAN numerius kiekvienai naudojamai valiutai.

Kyla klausimų apie kitus mūsų produktus?