Kas yra IBAN?

IBAN – tai tarptautinis banko sąskaitos numerio standartas (angl. International Bank Account Number), privalomas Europos Sąjungos valstybėse. Šis formatas palengvina atsiskaitymus tarp partnerių įvairiose šalyse, turinčiose skirtingas bankų atpažinimo ir sąskaitų numeravimo sistemas, todėl atsiskaitydamas eurais su Europos ekonominės erdvės šalių bankų klientais, gavėjo sąskaitos laukelyje būtinai nurodyk sąskaitos numerį IBAN formatu. Jei nenurodysi IBAN, mokėjimo negalėsi pateikti kaip pervedimo eurais, padidės tavo ir gavėjo bankų mokesčiai ir viskas užtruks ilgiau, nes mokėjimas bus vykdomas kaip pervedimas kita valiuta.

IBAN Banko sąskaitos numeriai Lietuvoje sudaromi iš 20 simbolių:

Raidinis šalies kodas LT
2 kontroliniai skaitmenys (automatiškai priskiria bankas) XX
5 skaitmenų banko kodas 40100 (Luminor kodas)
11 skaitmenų XXXXXXXXXXX
Pvz. LT124010012345678901

 
Šalių sąrašas, kuriose IBAN naudojimas yra privalomas ar primygtinai rekomenduojamas.

Ar galiu sąskaitą atsidaryti nuotoliniu būdu?

Taip, jei esi pilnametis, turi galiojantį Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir naudoji kvalifikuotą Smart‑ID arba mobilųjį parašą. Daugiau informacijos čia.

Kas gali kreiptis dėl nuotolinio sąskaitos atidarymo ir kokių dokumentų reikia?

Tapti klientu ir atsidaryti banko sąskaitą nuotoliniu būdu gali tik Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę, taip pat turintys kvalifikuotą Smart‑ID arba mobilų parašą (reikalingi pildant kliento anketą ir pasirašant sutartis). Daugiau informacijos čia.

Kaip atidaryti pirmąją sąskaitą Lietuvos Respublikos piliečiui?

Pirma banko sąskaita Lietuvos Respublikos piliečiui gali būti atidaryta:

  • atvykus į bet kurį klientų aptarnavimo padalinį (būtina išankstinė registracija tel. +370 5 239 3444) ir pateikus pasą arba asmens tapatybės kortelę.
  • nuotoliniu būdu, jei asmuo yra pilnametis ir turi kvalifikuotą Smart‑ID arba mobilų parašą.

Kaip atidaryti pirmąją sąskaitą ne Lietuvos Respublikos piliečiui?

Pirma banko sąskaita ne Lietuvos Respublikos piliečiui gali būti atidaryta atvykus į bet kurį klientų aptarnavimo padalinį (būtina išankstinė registracija tel. +370 5 239 3444). Užsienio piliečiams reikia pateikti vieną iš šių dokumentų:

  • Užsienio valstybės piliečio pasą.
  • Diplomatinį pasą.
  • ES rezidento asmens tapatybės kortelę.
  • Leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje (laikinai arba nuolat) arba Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos VRM išduotą pažymą dėl asmens teisės gyventi Lietuvos Respublikoje (laikinai arba nuolat) (jei turi).
  • Dokumentus, įrodančius bankinių paslaugų poreikį Lietuvoje.*
* Reikalingi, jei užsienio piliečiui būtina gauti prieigas valdyti sąskaitas nuotoliniu būdu ar gauti mokėjimo korteles (pvz., dokumentai, liudijantys gaunamas pastovias pajamas Lietuvos Respublikoje, dokumentai, liudijantys nekilnojamojo turto Lietuvos Respublikoje nuosavybę ir pan.).

Kaip atidaryti sąskaitą nepilnamečio (iki 14 m.) vardu?

Jei pageidaujate atidaryti banko sąskaitą nepilnamečio (iki 14 m.) vardu, atvykite į artimiausią klientų aptarnavimo padalinį (būtina išankstinė registracija tel. +370 5 239 3444) ir konsultantui pateikite nepilnamečio bei abiejų jo tėvų, įtėvių ar globėjų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Nepilnamečio asmenybę tikrinsime pagal jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą, pasą ir kt.).
Nepilnamečio vardu atidaryti sąskaitą turi teisę tik jo tėvai, įtėviai ar globėjai.

Sąskaitą atidaryti gali ir jų įgaliotas asmuo, mums pateikęs notaro patvirtintą įgaliojimą (jei įgaliojime nenurodyti nepilnamečio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, mums turi pateikti šio dokumento kopiją).
 
Jei reikia, taip pat pateikite: 

  • dokumentus, įrodančius, kad asmuo (-ys) yra paskirtas (-i) teisėtu (-ais) nepilnamečio įtėviu (-iais) ar globėju (-ais);
  • teismo sprendimą dėl teisės vienam iš tėvų gyventi su vaiku, kai nepilnamečio tėvai yra išsituokę ar gyvena atskirai.

Kaip atidaryti sąskaitą nepilnamečio (nuo 14 m. iki 18 m.) vardu?

Sąskaitą nepilnametis (nuo 14 m. iki 18 m.) su rūpintojų sutikimu gali atsidaryti pats, atvykęs į artimiausią klientų aptarnavimo padalinį (būtina išankstinė registracija tel. +370 5 239 3444). Nepilnamečio rūpintojai yra tėvai, globėjai ar kiti juridiniai ar fiziniai asmenys. Abu rūpintojai turi pateikti banko nustatytos formos sutikimus banko padalinyje ar interneto banke. Nepilnametis turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir gimimo liudijimą arba gimimo įrašą liudijantį išrašą iš civilinės metrikacijos skyriaus.
 
Jei nepilnametis yra susituokęs, jis privalo pateikti ir santuokos liudijimą. Tokiu atveju tėvų, įtėvių globėjų ar rūpintojų sutikimo nereikia.

Ar gali banko sąskaitą atidaryti įgaliotas asmuo?

Taip, gali. Jei banko sąskaitą atidaro ir banko sąskaitos sutartį pasirašo tavo įgaliotas asmuo, mūsų konsultantui jis privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta, kad įgaliotasis asmuo turi teisę tavo vardu atidaryti banko sąskaitą. Operacijas vykdome tik pagal Lietuvos Respublikos notarų patvirtintus ar jiems prilygintus įgaliojimus. Įgaliotas asmuo šalia įgaliojimo taip pat turi pateikti atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notariškai patvirtintą jo kopiją.

Kaip galėčiau gauti banko sąskaitos išrašą?

Banko sąskaitos išrašą galima susiformuoti interneto banko (Sąskaitos/Kortelės → Išrašai).

Jei interneto banku nesinaudojate, sąskaitos išrašą galima gauti artimiausiame klientų aptarnavimo padalinyje (būtina išankstinė registracija tel. +370 5 239 3444). Už sąskaitos išrašo pateikimą taikomas mokestis, nurodytas Kainyne.

Kiek gali užtrukti sąskaitos atidarymas naujam klientui?

Sąskaitos atidarymas banko padalinyje užtrunka apie 45 min. Jei klientas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, duomenų patikrinimas ir sąskaitos atidarymas gali užtrukti ilgiau.

Pokalbis dėl sąskaitos atidarymo nuotoliniu būdu trunka apie 10 min.

Ar sąskaitos atidarymui užteks turėti vairuotojo pažymėjimą?

Ne. Atidarant sąskaitą ir identifikuojant asmenį, naudojami asmens tapatybės dokumentai, kuriuose nurodoma asmens pilietybė.

Kaip užsidaryti nepaskutinę banko sąskaitą?

Uždaryti ne paskutinę banko sąskaitą galima prisijungus prie interneto banko ir užpildžius paraišką (Paraiškos → Nauja paraiška → Sąskaitos → Sąskaitos(-ų) uždarymo paraiška → Pildyti), paskambinus tel. +370 5 239 3444 ar atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo padalinį (būtina išankstinė registracija tel. +370 5 239 3444).

Kaip užsidaryti paskutinę banko sąskaitą?

Uždaryti paskutinę banko sąskaitą galima prisijungus prie interneto banko ir užpildžius paraišką (Paraiškos → Nauja paraiška → Sąskaitos → Sąskaitos(-ų) uždarymo paraiška → Pildyti), paskambinus tel. +370 5 239 3444 ar atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo padalinį (būtina išankstinė registracija tel. +370 5 239 3444).

Kiek kainuoja sąskaitos uždarymas?

Sąskaitos uždarymo mokestis netaikomas.

Ar pasikeis mano sąskaitos numeris atsinaujinus/užsisakius naują mokėjimo kortelę?

Atnaujinus/užsisakius naują mokėjimo kortelę, sąskaitos numeris išlieka tas pats.

Kyla klausimų apie kitus mūsų produktus?