Sąskaitos perkėlimo paslauga – tai kliento pageidavimu naujojo ir senojo mokėjimo paslaugų teikėjų suteikiama pagalba, perkeliant su kliento sąskaita susietus periodinius pervedimus, periodiškai gaunamus kredito pervedimus ir e. sąskaitas iš senojo naujajam mokėjimo paslaugų teikėjui.

Pageidauji pasinaudoti paslauga?

Užsuk į bet kurį mūsų banko skyrių ir užpildyk prašymą suteikti sąskaitos perkėlimo paslaugą. Prašomos paslaugos bus atliktos ne anksčiau kaip po 13 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Detalesnė informacija apie sąskaitos perkėlimo procesą Sąskaitos perkėlimo paslaugos tarp mokėjimo paslaugų teikėjų taisyklėse.

Primename, kad mūsų banke laikomus indėlius ir investicijas draudžia valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūra aprašyta Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose.