Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas

Valiuta
 • Apskaitos vieneto vertė (EUR)
  4.1496
 • Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
  289 817 593
 • Pradinė vieneto vertė (EUR)
  3.4528
 • Veiklos pradžia
  2019-01-02
 • Apskaitos vieneto vertė (EUR)
  1.2018
 • Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
  83 936 977
 • Pradinė vieneto vertė (EUR)
  1.0000
 • Veiklos pradžia
  2019-01-02

Vieneto reikšmės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): 8.1242%

Vieneto reikšmės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): 8.1242%

Investiciniai fondai

Vieneto vertės pokytis (%)

Per dieną Per 3 mėn. Nuo metų pradžios
0.2753 -0.0333 2.4640

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kristi, ir kilti. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.

Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas – šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kuriems iki pensijos yra likę 8-14 metų. Fondo pensijų turto investavimo tikslas yra pasiekti kuo didesnio jo vertės prieaugio viso kaupimo laikotarpiu. Labiausiai tikėtina investicijų į akcijas dalis fondo veiklos pradžioje siekia 60% ir yra mažinama po 5 procentinius punktus kasmet kol pasiekia 10%. Atitinkamai didinama investicijų dalis į investicinio reitingo Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, besivystančių šalių ir neinvesticinio reitingo įmonių skolos vertybinius popierius, indėlius.

Pensijos fondo depozitoriumas – Luminor Bank AS, juridinio asmens kodas 11315936, registracijos adresas Liivalaia tn 45, Talinas 10145, Estijos Respublika, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 304870069, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21A, 03601, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Nuo 2023-04-01

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis

 • 34.0 % pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return EUR)
 • 6.0 % besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return EUR)

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 18.0 % Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Value Unhedged EUR indeksas
 • 24.0 % Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged EUR indeksas
 • 12.0 % Bloomberg EM USD Sov + Quasi-Sov Total Return Value Hedged EUR indeksas
 • 6.0 % Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas

Iki 2023-03-31

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 28.0 % pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)
 • 12.0 % besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 36.0 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas
 • 18.0 % Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi SovereignTotal Return Value Unhedged EUR indeksas
 • 6.0 % Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas

Iki 2022 gruodžio 31 d.

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 31.5 % pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)
 • 13.5 % besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 33.0 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas
 • 16.5 % Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi SovereignTotal Return Value Unhedged EUR indeksas
 • 5.5 % Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas

Iki 2021 gruodžio 31 d.

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 35.0 % pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)
 • 15.0 % besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 30.0 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas
 • 15.0 % Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi SovereignTotal Return Value Unhedged EUR indeksas
 • 5.0 % Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas

Iki 2020 gruodžio 31 d.

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 38.5 % pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)
 • 16.5 % besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 27.0 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas
 • 13.5 % Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi SovereignTotal Return Value Unhedged EUR indeksas
 • 4.5 % Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas

Iki 2019 gruodžio 31 d.

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 42 % pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)
 • 18 % besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 24 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas
 • 12 % Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi SovereignTotal Return Value Unhedged EUR indeksas
 • 4 % Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas

Lyginamojo indekso sudėtis ir svoriai parenkami siekiant atspindėti tikslines turto klases ir geografinę jų sudėtį, taip pat rizikos ir grąžos ypatybes, kurios nurodytos fondo investavimo strategijoje.

Vadovaujantis su MSCI Inc. sudaryta sutartimi, esame įpareigoti pateikti šią informaciją:
The blended returns are calculated by Luminor Investiciju valdymas UAB using end of day index level values licensed from MSCI (“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty or liability and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics or other materials or information.

Papildoma pensijų įmoka – pasirinkto dydžio pensijų įmoka, kurią galite mokėti jūs arba jūsų darbdavys. Šią įmoką mokėkite į savo pensijų kaupimo sąskaitą ir pasirūpinkite savo ateitimi dabar.

Kaip sumokėti papildomą pensijų įmoką?

 • atlikite pavedimą į pensijų fondo, kuriame asmuo kaupia pensiją, banko sąskaitą. Kiekvienas pensijų fondas turi skirtingą banko sąskaitą;
 • gavėjo lauke nurodykite pensijų fondo pavadinimą;
 • mokėjimo paskirtyje nurodykite asmens, už kurį atliekate įmoką pensijų kaupimo sutarties numerį arba asmens kodą.
 • jeigu įmoką moka darbdavys, mokėtojo identifikavimo lauke pasirinkite „įmonės kodas“ ir jį nurodykite. 

SVARBU! Tik teisingai nurodžius informaciją ir atlikus pavedimą į teisingą pensijų fondo banko sąskaitą, papildomas pensijų įmokas galėsime laiku priskirti kaupiančiajam. Jei mes negalėsime identifikuoti sumokėtos papildomos pensijų įmokos, ją grąžinsime mokėtojui.

Pensijų fondų banko sąskaitos

II pakopos pensijų fondų apžvalgos
III pakopos pensijų fondų apžvalgos
„Luminor“ pensijų fondų ataskaitos, archyvas