Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas

 • Apskaitos vieneto vertė (EUR)
  1.0905
 • Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
  33 277 853
 • Pradinė vieneto vertė (EUR)
  1.0000
 • Veiklos pradžia
  2019-01-02

Vieneto reikšmės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): 9.05%

Vieneto reikšmės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): 9.05%

Vieneto vertės pokytis (%)

Per dieną Per 3 mėn. Nuo metų pradžios
0.10% 4.53% -0.30%

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kristi, ir kilti. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.

Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas – šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kuriems iki pensijos yra likę 1-7 metai. Fondo pensijų turto investavimo tikslas yra pasiekti kuo didesnio jo vertės prieaugio viso kaupimo laikotarpiu. Labiausiai tikėtina investicijų į akcijas dalis fondo veiklos pradžioje siekia 25% ir yra mažinama po 5 procentinius punktus kasmet kol pasiekia 10%. Atitinkamai didinama investicijų dalis į investicinio reitingo Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, besivystančių šalių ir neinvesticinio reitingo įmonių skolos vertybinius popierius, indėlius.

Pensijos fondo depozitoriumas – Luminor Bank AS, juridinio asmens kodas 11315936, registracijos adresas Liivalaia tn 45, Talinas 10145, Estijos Respublika, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 304870069, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21A, 03601, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Nuo 2020 sausio 1 d.

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 14.0% pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)
 • 6.0% besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 48.0% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas
 • 24.0% Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi SovereignTotal Return Value Unhedged EUR indeksas
 • 8.0% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas

Iki 2019 gruodžio 31 d.

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 17,5% pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)
 • 7.5% besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 45% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas
 • 22.5% Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi SovereignTotal Return Value Unhedged EUR indeksas
 • 7.5% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total Return Value Unhedged EUR indeksas

Fondų lyginamąjį indeksą sudarantys indeksai ir jų svoriai parinkti pagal taisyklėse nustatytas fondų investavimo strategijas.

Vadovaujantis su MSCI Inc. sudaryta sutartimi, esame įpareigoti pateikti šią informaciją:
Luminor investicijų valdymas, UAB skaičiuoja sudėtinio lyginamojo indekso grąžą naudodama dienos pabaigos lyginamųjų indeksų vertes, gautas iš MSCI (MSCI duomenys). Kad būtų išvengta abejonių, MSCI nėra standartinis sudėtinio lyginamojo indekso „administratorius“ arba „prisidedantysis prie teikimo“, „sudarytojas“ ar „prižiūrimas teikėjas“ ir MSCI duomenys nelaikomi „pateikimu“ ar „teikimu“ kalbant apie sudėtinio lyginamojo indekso grąžą, kaip šios sąvokos gali būti apibrėžtos bet kokiose taisyklėse, įstatymuose, reglamentuose, teisės aktuose ar tarptautiniuose standartuose. MSCI duomenys pateikiami „tokie kaip yra“, nesuteikiant jokių garantijų ar neprisiimant jokių įsipareigojimų bei neleidžiant jų kopijuoti ir platinti. MSCI nepateikia jokių pareiškimų dėl jokio investavimo ar strategijos tikslingumo ir neremia, neplatina, neskelbia, neparduota ir kitais būdais nerekomenduoja bei nereklamuoja jokios investavimo strategijos, įskaitant finansinius produktus ar strategijas, kurie yra pagrįsti MSCI duomenimis, modeliais, analitine ir kita medžiaga ar informacija arba kuriuose MSCI duomenys modeliai, analitinė ir kita medžiaga ar informacija yra stebimi ar kitaip naudojami. 

 Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondo 2020 m. II ketvirčio apžvalga
 Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondo 2020 m. I ketvirčio apžvalga
Archyvas