• Optimistiškai nusiteikę investuotojai ir toliau buvo linkę pirkti populiariausias akcijas ir rugpjūtį JAV S&P 500 indeksas pasiekė rekordines aukštumas. 
  • Kitų regionų akcijų indeksai demonstruoja prastesnius rezultatus ir geriau atspindi tikrąją ekonomikos padėtį.
  • Ilgojo laikotarpio investiciniai tikslai skatina mus būti atsargesniems ir nesivaikyti trumpalaikės spekuliacinės grąžos. 

Rugpjūtį akcijų indeksai augo, rinkos dalyviams ir toliau skubant įsigyti pačias populiariausias akcijas JAV rinkoje. Tuo tarpu, JAV centrinis bankas paskelbė, jog nuo šiol gali leisti infliacijai išaugti. Be to, JAV naujų COVID-19 atvejų skaičius pradėjo mažėti, kai Europoje koronavirusas plito sparčiau. Dėl tokių pokyčių atotrūkis tarp JAV ir likusio pasaulio akcijų rinkų išaugo dar labiau. 

Investuotojų noras įsigyti FANMAG  ir Tesla akcijas pasiekė ekstremalų lygį ir matome, jog į kainą yra įskaičiuojamos pernelyg optimistiškos įmonių augimo prognozės. Be to, kai 250 mlrd. USD įmonė be reikšmingų naujienų per tris savaites išauga daugiau nei 80%, o didžiausios pasaulio įmonės akcijų kaina nuo liepos pabaigos išaugo 40% ir pasiekė 2.2 trln. USD  rinkos vertę, net neprofesionalūs investuotojai supranta, jog tokie judesiai rinkose nėra paremti racionaliu investiciniu procesu, o yra euforijos rinkose ženklas.

Tesla ir Apple akcijų kainos


Šaltinis: Bloomberg

Toks neracionalus elgesys rinkose stebimas gana retai. Pavyzdžiui,  2017 m. pabaigoje kriptovaliutos „Bitcoin“ kaina itin sparčiai kilo, kai daugelis bandė greitai ir lengvai pasipelnyti, tačiau po pasiektos viršūnės kaina smuko itin sparčiai. Žvelgiant ilguoju laikotarpiu, dalyvauti tokiuose „burbuluose“ neverta, nes kainos pokytis nėra paremtas racionaliais sprendimais ir nuspėti jo pabaigą yra itin sudėtinga. Nors dauguma dalyvių viliasi, kad gali pasipelnyti iš tokių investicijų, dauguma jų patiria didelių nuostolių, kadangi sprogus kainos „burbului“ kainos krenta itin sparčiai.

FANMAG ir Europos bei Kanados indeksų rinkos kapitalizacijos


Šaltinis: Bloomberg

Apple ir JAV mažos kap. įmonių rinkos kapitalizacijos


Šaltinis: Bloomberg

Koronaviruso atvejų skaičius JAV pastaruoju metu mažėjo, sustiprinant prognozes, jog antroji viruso banga artėja link pabaigos ir neprireiks įvesti griežtesnių karantino priemonių. Tikimasi, jog blogiausia jau praeityje ir įmonės nebus priverstos stabdyti savo veiklą. Be to, rugpjūčio pabaigoje JAV centrinio banko vadovas Jerome Powell pareiškė, jog atsisakys iki tol oficialiai skelbto 2% infliacijos šalyje tikslo. Tikimasi, kad  toks sprendimas padės sukurti daugiau darbo vietų ir paskatins BVP augimą. Nors ši žinia nekeičia monetarinės politikos krypties, rinkos dalyviai tikisi, jog prireikus bankas imsis papildomo skatinimo.  

Nauji COVID-19 atvejai (7 d. vidurkis)


Šaltinis: Bloomberg

Svarbu pabrėžti, jog dėl skirtingų vietinių valiutų yra didelis skirtumas tarp JAV ir Europos investuotojų. Kiekybinio skatinimo programos, dėl kurių didžiąja dalimi JAV indeksai pasiekė rekordines aukštumas, turi ir kitą pusę – JAV doleris euro atžvilgiu gerokai susilpnėjo. Nuo gegužės vidurio dolerio vertė euro atžvilgiu sumenko daugiau nei 10%. JAV investuotojui šis pokytis nėra toks reikšmingas, tačiau investuotojui iš Europos, kuris perka paslaugas ir produktus eurais, o investuoja JAV doleriais, yra gerokai svarbesnis.

MSCI indeksų pokytis nuo metų pradžios


Šaltinis: Bloomberg

Pasaulio ekonomikose situacija išlieka sudėtinga. Nors dauguma makroekonominių rodiklių kilo, lyginant jų reikšmes su praėjusio mėnesio duomenimis, tačiau vertinant rodiklių reikšmes su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu, beveik visi rodikliai yra nukritę. Vis dar nėra aišku, kaip COVID-19 antroji banga Europoje paveiks regiono ekonomiką. Taip pat nėra aišku, kokį poveikį makroekonominiams rodikliams turės sužlugusios respublikonų ir demokratų derybos dėl papildomų ekonomikos skatinimo programų. Jau dabar matomi pirmieji sumenkusio vartojimo ženklai – vartotojų pasitikėjimo indeksas rugpjūtį mažėjo. Įprastai, lėtėjantis vartojimas prognozuoja prastus rezultatus ir akcijų rinkose.
  
JAV S&P-500 indeksas ir vartotojų pasitikėjimas


Šaltinis: Bloomberg

Žemų palūkanų laikais akcijos vis dar siūlo potencialiai didesnę rizikos premiją nei obligacijos, kadangi prognozuojama, kad įmonių pelnai laipsniškai atsities, kai tuo tarpu obligacijų pajamingumas svyruojama apie nulį. Įmonių akcijų santykiniai rodikliai siekia devyniasdešimtųjų aukštumas, kai tuo pačiu metu ekonomika bando įveikti COVID-19 sukeltą recesiją. 

JAV S&P 500 indeksas ir jį sudarančių įmonių  pelnų prognozės bei kainos santykis


Šaltinis: Bloomberg

Verta atkreipti dėmesį į tai, jog po 2000 metų viršūnės JAV indeksai naujas aukštumas pasiekė tik po  13 metų, o dauguma Europos indeksų iki šiol taip ir nesugebėjo pranokti 2000-aisias pasiektų viršūnių. Dėl manome, jog verta išlikti konservatyviems ir nesivaikyti trumpalaikės grąžos. Nors trumpuoju laikotarpiu tai gali reikšti mažesnį portfelio augimą, tačiau verta išlikti ramiems didelių svyravimų rinkose metu ir sutelkti dėmesį į ilgalaikius tikslus.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.