Mūsų verslo klientai sąskaitas ir valdytojų teises į jas gali tvarkyti greitai ir paprastai.

Tereikia nurodyti asmenį, kuriam bus paskirtos Sąskaitų valdytojų teisių administratoriaus teisės, ir galėsite koreguoti sąskaitų valdymą, priskirti naujus sąskaitų valdytojus interneto banke bei atlikti kitus jums svarbius pakeitimus su sąskaitų valdytojais. Norėdami naudotis šiuo funkcionalumu atlikite kelis veiksmus:

Svarbu: prašymą turi užpildyti ir pateikti ūkio subjekto vadovas (ar įgaliotas asmuo, turintis teisę teikti tokius prašymus). Asmuo, kuriam suteikiamos Sąskaitų valdytojų teisių administratoriaus teisės, turi turėti pirmo parašo teisę bet kuriai vienai sąskaitai. 

Kai jau turėsite įjungtą šį funkcionalumą, sąskaitų valdymo teises galėsite bet kada koreguoti interneto banke: Nustatymai >> Sąskaitų ir teisių į jas valdymas.

Sąskaitų ir teisių į jas valdymo lange galite atlikti šiuos veiksmus:

  • suteikti/ panaikinti bet kurio lygio parašo teisę valdyti vieną, kelias arba visas sąskaitas interneto banke esamiems ir naujai priskirtiems Sąskaitų valdytojams;
  • suteikti/ panaikinti mokėjimo nurodymų formavimo, sąskaitų likučių ir išrašų peržiūros teises į sąskaitas interneto banke esamiems ir naujai priskirtiems sąskaitų valdytojams;
  • suteikti/ panaikinti teisę sudaryti sutartis interneto banke esamiems ir naujai priskirtiems sąskaitų valdytojams;
  • nustatyti mokėjimo operacijų sumų limitus sąskaitų valdytojams ir visoms sąskaitoms banko nustatytose ribose.

Prireikus prie ūkio subjekto interneto banko prijungti naują sąskaitų valdytoją, paskirtas administratorius skiltyje „Paraiškos“ turėtų užpildyti Prašymą priskirti naują asmenį prie interneto banko ir/ ar suteikti prisijungimo priemonę. Įvykdžius prašymą, naujas sąskaitų valdytojas atsiras ūkio subjekto sąskaitų valdytojų sąraše, tačiau administratorius turėtų nepamiršti priskirti jam atitinkamas teises į sąskaitas.

Svarbu: nauji, dar neregistruoti sąskaitų valdytojai turės apsilankyti artimiausiame banko klientų konsultavimo centre ir pateikti asmens duomenis bei, jei reikia, atsiimti prisijungimo priemonę.

Plačiau apie tai, kaip įsijungti šį funkcionalumą, valdyti sąskaitas ir teises į jas, galite skaityti Sąskaitų ir teisių į jas valdymo instrukcijoje.