Šiuo metu galite kreiptis dėl naujos paskolos suteikimo arba esamų paskolų mokėjimų atidėjimo

Naujos paskolos ir esamų paskolų mokėjimų atidėjimas pagal priemonę „Portfelinė garantija paskoloms 2“ yra skirti su lėšų trūkumu dėl COVID-19 protrūkio susidūrusioms smulkioms, vidutinėms ir didelėms įmonėms. Ja siekiama padidinti paskolų prieinamumą įmonių likvidumui pagerinti.
 
Naujos paskolos (esamų paskolų mokėjimų atidėjimas) gali būti teikiamos įmonėms, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomos sunkumų patiriančiomis, tačiau sunkumų patyrė 2020 m. dėl COVID‑19 protrūkio ir kurių:

Naujos paskolos (esamų paskolų mokėjimų atidėjimas)  negali būti teikiamos įmonėms, kurios tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose; užsiima azartinių lošimų organizavimu bei vykdo finansinę veiklą, išskyrus atvejus, kai paskolos gavėjas vysto finansines technologijas.

Pagrindinės priemonės sąlygos:

 • Paskolos terminas – iki 6 metų
 • Didžiausia paskolos suma – 5 000 000 eurų*
 • Paskolos tipas – kreditas arba kredito linija
 • Paskolų teikimo terminas – iki 2020 12 31
 • Naujų paskolų paskirtis – likvidumui palaikyti
 • Metinis Garantijos mokesčio procentinis dydis:
Paskolos gavėjo statusas Paskolos trukmė iki 12 mėn. (imtinai) Paskolų, kurių trukmė nuo 13 iki 36 mėn. (imtinai) Paskolų, kurių  trukmė nuo 37 iki 60 mėn. (imtinai) Paskolų, kurių  trukmė nuo 61 iki 72 mėn. (imtinai)
SVV subjektas 0,2 proc. 0,3 proc. 0,8 proc. 0,9 proc.
0,4 proc. 0,6  proc. 1,6 proc. 1,8 proc.

*Paskolos dydis priklauso nuo įmonės darbuotojams per metus priskaitytų atlyginimų sumos ar įmonės apyvartos ar investicinių ir kitų įsipareigojimų, o taip pat nuo turimų kitų paskolų pagal COVID‑19 priemones.

Nepamirškite dokumentų:

 • Užpildytos paraiškos
 • SVV statuso deklaracijos
 • Deklaracijos apie gautas paskolas pagal nuo COVID-19 nukentėjusiems skirtas pagalbos priemones
 • Dviejų pastarųjų metų finansinių ataskaitų: balanso, pelno ir nuostolių ataskaitos bei pinigų srautų ataskaitos
 • Tam tikrais atvejais gali prireikti papildomos informacijos ir (arba) kitų dokumentų
 • Daugiau informacijos galite rasti Invegos puslapyje

Naudingos nuorodos

 Paraiška
 SVV statuso deklaracija
​ Deklaracija apie gautas paskolas pagal nuo COVID-19 nukentėjusiems skirtas pagalbos priemones
Kainynas
Draudimo reikalavimai
Turto vertintojai