Terminuotieji indėliai (sudarant sutartį Banko skyriuje ir interneto banke)
MėnesiaiDienosEURUSDNOKGBP
1–230–890,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
3–590–1790,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
6–8180–2690,00 %0,60 %0,60 %0,00 %
9–11270–3590,00 %0,70 %0,70 %0,00 %
12–23360–7190,10 %0,90 %0,90 %0,70 %
24–35720–1 0790,40 %1,00 %1,00 %0,80 %
36–591 080–1 8000,50 %1,20 %1,10 %0,90 %
60–731 801–2 1920,70 %1,40 %1,20 %1,00 %

Palūkanų normos galioja nuo 2017-11-14.

Palūkanų normos galioja indėliams, kurių bendra suma ne didesnė nei 100 000 Eur ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis pagal sutarties sudarymo dienos kursą. Jei indėlių bendra suma yra didesnė negu 100 000 Eur ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis, palūkanų normos negalioja ir derinamos atskiru susitarimu.

Palūkanų normos negalioja finansų įstaigų indėliams.

Indėliai iki 100 000 Eur yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.

Taupomasis indėlis
Suma ir valiutaMetinės palūkanų normos
iki 19 999,99 Eur0,05 %
nuo 20 000 Eur iki 99 999,99 Eur0,20 %
daugiau nei 100 000 Eur0,02 %
iki 22 499,99 USD0,35 %
nuo 22 500 USD iki 109 999,99 USD0,65 %
daugiau nei 110 000 USD0,15 %

Palūkanų normos galioja nuo 2016-05-06.
Paslauga teikiama, kai Banko sąskaitos numeris prasideda LTXX21400.
Taupomojo indėlio suma, skaičiuojant sukauptas palūkanas, skaidoma į 3 dalis ir kiekvienai sumos daliai atskirai taikomos skirtingos palūkanos. Pavyzdžiui, jei taupomojo indėlio likutis yra 50 000 Eur, sumai iki 19 999,99 Eur bus taikomos pirmojo lygio palūkanos (0,25 proc.), o likusiai sumos daliai bus taikomos antrojo lygio palūkanos (pvz.: 50 000 – 19 999,99 = 30 000,01 Eur, šiai sumai bus taikomos 0,40 proc. palūkanos). Jei taupomojo indėlio likutis viršija du lygius, palūkanos bus skaičiuojamos trimis lygiais; viršijus paskutinį lygį, bus taikomos paskutinio lygio palūkanos.
Bankas turi teisę vienašališkai keisti palūkanas ir sumos dydžio kategorijas be išankstinio įspėjimo.