Kaupiamoji sąskaita

Atidarykite kaupiamąją sąskaitą besisteigiančios įmonės įstatiniam kapitalui sukaupti banko skyriuje arba steikite įmonę elektroniniu būdu. Ūkio subjektui įsisteigus, ši sąskaita performinama į banko sąskaitą.

Kodėl verta atsidaryti kaupiamąją sąskaitą?

Skambinkite 1608

Nepamirškite dokumentų

  • Juridinio asmens anketos
  • Steigimo sutarties / akto ar jo nuorašo (jei įmonė steigiama elektroniniu būdu, banko darbuotojas turi galimybę steigimo aktą peržiūrėti internete)
  • Įgaliojimo atidaryti kaupiamąją sąskaitą, jei tai nenumatyta steigimo sutartyje/akte

Naudingos nuorodos

Kainynas
Verslo krepšelis VITAMINAI STARTUI
Juridinio asmens anketa
Banko paslaugų teikimo bendrosios sąlygos
Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
Registrų centro klientų savitarna

Tvarkykite verslo finansus lengvai

Dokumentų nuorašus, pateikiamus bankui, turi patvirtinti Lietuvos Respublikos notaras. Jei dėl juridinio asmens sąskaitos atidarymo į banką kreipiatės kaip įgaliotasis asmuo, tačiau juridinio asmens vadovo parašo pavyzdys banke dar nėra patvirtintas, turite pateikti notaro patvirtintą juridinio asmens vadovo pasirašytą įgaliojimą.
Pateikti dokumentai užsienio kalbomis turi būti legalizuoti arba apostilizuoti, arba patvirtinti atitinkamo pareigūno / institucijos, priklausomai nuo sudarytų tarptautinių sutarčių, su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą.