Kaupiu

Nekaupiu

Nežinai, kur kaupi šiuo metu? Tai gali išsiaiškinti prisijungęs prie Sodros sąskaitos

Kaupiu maksimaliai (prisidedu savo lėšomis)

Kaupiu maksimaliai (prisidedu savo lėšomis)

Sveikiname, tavo sprendimas jau padarytas,
jau esi pasirūpinęs savo ateitimi – nieko daryti nereikia.

 
Nuo 2019 m. kaupi pagal formulę 3+1,5%
(3% įmoka nuo atlyginimo „ant popieriaus“ + 1,5% valstybės įmoka, skaičiuojama nuo užpraeitų metų vidutinio atlyginimo Lietuvoje).
Tai reiškia, kad vien 2019 metais tavo pensijų fondo sąskaita padidės beveik 200 eurų iš valstybės biudžeto.

Dėl mokesčių reformos, nuo 2019 metų ir toliau kaupiant pensijai, atlyginimas „į rankas“ dažnu atveju padidės arba liks nepakitęs.

Senatvės pensija II pakopos dalyviams nuo 2019 metų
proporcingai nebemažinama.

Nuosekliai kaupiant tokiu būdu galima tikėtis apie 20-30%
priedo prie Sodros pensijos.

Nori pensijoje gauti 70-80% dabartinio atlyginimo?
Pasidomėk III pakopos savanoriško kaupimo pensijos fondais

Kaupiu minimaliai (neprisidedu savo lėšomis)

Kaupiu minimaliai (neprisidedu savo lėšomis)

Tu jau esi teisingame kelyje. Tačiau norėdamas sukaupti daugiau ir pilnai išnaudoti valstybės teikiamas paskatas, pasirink maksimalų kaupimą iš karto.

Iki liepos 31 d. dar gali spėti pasirinkti maksimalų kaupimą 3+1,5%
(3% įmoka nuo atlyginimo „ant popieriaus“ + 1,5% valstybės įmoka, skaičiuojama nuo už praeitų metų vidutinio atlyginimo Lietuvoje).
Tai reiškia, kad vien 2019 metais tavo pensijų fondo sąskaita padidės beveik 200 eurų iš valstybės biudžeto.

Nepasirinkus maksimalaus kaupimo nuo 2019 m. kaupi pagal formulę 1,8+0,3%. (1,8% – įmoka nuo atlyginimo „ant popieriaus“ + 0,3% valstybės paskata, skaičiuojama nuo už praeitų metų vidutinio atlyginimo Lietuvoje). Vėliau kasmet įmokos automatiškai didės tokia tvarka: 2019 m. – 1,80% + 0,30%; 2020 m. – 2,10% + 0,60%; 2021 m. – 2,40% + 0,90%; 2022 m. – 2,70% +1,20%; 2023 m. – 3% + 1,50%.

Nuo 2019 metų net maksimaliai kaupiant pensijai pagal 3+1,5% sistemą, dėl mažėjančio bendro mokesčių tarifo,
atlyginimas „į rankas“ dažnu atveju padidės arba liks nepakitęs. Pasidomėk

Nuosekliai kaupiant tokiu būdu galima tikėtis apie 20-30%
priedo prie Sodros pensijos.

Pasirink maksimalų kaupimą (3+1,5%)
atvykęs į artimiausią Luminor banko skyrių arba pateik prašymą interneto banke

Nekaupiu ir esu jaunesnis (-ė) nei 40 metų

Nekaupiu ir esu jaunesnis (-ė) nei 40 metų

Tau atsitiktine tvarka buvo parinkta pensijų kaupimo bendrovė. Nuo 2019 m. liepos 1 d. tu toje bendrovėje pradėjai kaupti pensijai. Jeigu tau netinka automatiškai parinkta bendrovė, sudaryti sutartį su bendrove Luminor gali bet kada nuo 2019 m. rugsėjo.

Iki liepos 31 d. dar gali spėti pasirinkti maksimalų kaupimą 3+1,5%. Tai reiškia, kad vien 2019 metais tavo pensijų fondo sąskaita padidės beveik 200 eurų iš valstybės biudžeto.

Nuo 2019 metų net maksimaliai kaupiant pensijai pagal 3+1,5% sistemą, dėl mažėjančio bendro mokesčių tarifo, atlyginimas „į rankas“ dažnu atveju padidės arba liks nepakitęs. Pasidomėk

3+1,5% sistema susideda iš: 3% įmoka nuo atlyginimo „ant popieriaus“ + 1,5% valstybės įmoka, skaičiuojama nuo už praeitų metų vidutinio atlyginimo Lietuvoje.

Nuosekliai kaupiant tokiu būdu galima tikėtis apie 20-30% priedo prie Sodros pensijos.

Pasirink maksimalų kaupimą (3+1,5%) atvykęs į artimiausią Luminor banko skyrių arba pateik prašymą interneto banke

Nieko nedarydamas nuo 2019 m. liepos 1 d. pradedi kaupti pagal formulę 1,8+0,3%. (1,8% - dalyvio įmoka nuo atlyginimo „ant popieriaus“ + 0,3% valstybės paskata, skaičiuojama nuo už praeitų metų valstybės vidutinio darbo užmokesčio). Vėliau kasmet įmokos automatiškai didės tokia tvarka:
2019 m. – 1,80% + 0,30%; 2020 m. – 2,10% + 0,60%; 2021 m. – 2,40% + 0,90%; 2022 m. – 2,70% +1,20%; 2023 m. – 3% + 1,50%.

Iki 2019 m. birželio 30 d. atsisakius kaupti pasiūlyta tvarka ir vis dar esant iki 40 metų amžiaus, įtraukimas į kaupimo sistemą būtų kartojamas kas 3 metus. Atsisakius pakartotinai, po 3 metų būsite vėl pakviestas dalyvauti kaupimo sistemoje.

Nekaupiu ir esu vyresnis (-ė) nei 40 metų

Nekaupiu ir esu vyresnis (-ė) nei 40 metų

Jei dirbi ir esi vyresnis negu 40 metų, į kaupimo sistemą automatiškai nesi įtraukiamas, tačiau sudaryti II pakopos pensijų sutartį savarankiškai gali bet kada.

Šiandien vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, sudaro apie 330 eurų per mėnesį. Norint išlaikyti panašų į esamą pragyvenimo lygį, pensijoje reiktų gauti bent 70-80% dabartinių pajamų.

Nuo 2019 metų net maksimaliai kaupiant pensijai pagal 3+1,5% sistemą, dėl mažėjančio bendro mokesčių tarifo,
atlyginimas „į rankas“ dažnu atveju padidės arba liks nepakitęs. Pasidomėk

Nuosekliai kaupiant tokiu būdu galima tikėtis apie 20-30%
priedo prie Sodros pensijos.

Senatvės pensija II pakopos dalyviams nuo 2019 metų proporcingai nebemažinama.

Jei nuspręsi pradėti kaupti, sutartį gali pasirašyti bet kuriame Luminor banko skyriuje arba interneto banke.
Taip pat gali registruotis į Luminor konsultaciją telefonu 1608.

Svarbu: II pakopos pensiju kaupimo sistemos dalyviams, dalyvavusiems II pakopos pensijų kaupime iki 2018 m. gruodžio 31, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija proporcingai mažinama Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyta tvarka. Kaupdamas pensijų fonduose, patiri investavimo riziką, o tai reiškia, kad investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, gali atgauti mažiau negu investavai. Jei į finansines priemones investuojama užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Luminor investicijų valdymas investicijų grąžos, pensijų fondų pelningumo ar išmokamų anuiteto dydžių negarantuoja. Pensijų fondų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Prieš priimdami sprendimą kaupti papildomą pensiją Luminor pensijų fonduose susipažinkite su pensijų fondų taisyklėmis, taikomais atskaitymais, investavimo strategija ir rizikos veiksniais.