Pervedimai eurais banko viduje

Lėšos banko viduje:
Kai mokėtojo ir gavėjo sąskaitos nr. prasideda LTXX40100:
Pagal mokėjimo nurodymą, pateiktą banko padalinyje arba interneto banke kasdien iki 21.45 val. į gavėjo sąskaitą įskaitomos nedelsiant, po nustatytų valandų – kitą kalendorinę dieną ne anksčiau nei nuo 7.00 val.
Kai mokėtojo ir gavėjo sąskaitos nr. prasideda LTXX21400:
Pagal mokėjimo nurodymą, pateiktą banko padalinyje arba interneto banke darbo dienomis iki 19.00 val. į gavėjo sąskaitą įskaitomos nedelsiant, po nustatytų valandų – kitą kalendorinę dieną. Savaitgaliais ir šventinėmis dienomis – visą parą.

Pervedimai eurais į Europos ekonominės erdvės šalis

Mokėjimo pervedimas į bankus, registruotus Lietuvoje, kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse, Šveicarijoje ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse – Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine, pateiktas banko skyriuje arba interneto banke darbo dienomis iki 16.00 val., atliekamas tą pačią banko darbo dieną, po nustatytų valandų – artimiausią banko darbo dieną.

Tarp nurodytų šalių bankų pervedimo eurais mokestis taikomas tik tuo atveju, kai:

  1. Nurodytas tikslus gavėjo banko BIC kodas;
  2. Nurodyta gavėjo sąskaita IBAN formatu;
  3. Pervedimo mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA).

Pervedimams eurais, kurie neatitinka šių reikalavimų, taikomi pervedimų eurais į ne EEE šalis mokesčiai.

Mokėjimo nurodymą pateikiant Interneto banke galima 10 minučių paklaida.

Mokėjimo nurodymo pateikimo laikas Apytikslis lėšų gavimo laikas*
08:46 - 11:15 14:30
11:16 - 13:45 16:30
13:46 - 16:00 18:30
16:01 - 20:30 09:30 (kitą darbo dieną)
20:31 - 08:45 12:00 (kitą darbo dieną)

*Lėšų įskaitymo į gavėjo sąskaitą laikas priklauso nuo gavėjo banko, todėl gali būti ankstesnis arba vėlesnis nei nurodytas.

Kai mokėtojo sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100:
Labai skubūs pervedimai eurais, pateikti interneto banke banko darbo dieną iki 16.00 val., išsiunčiami gavėjo bankui nedelsiant, tačiau įskaitymo laikas priklauso nuo gavėjo banko ir kai kuriais atvejais gali užtrukti. 

Prieš švenčių dienas nurodytas laikas yra trumpesnis 1 val.

Šventinės dienos – tai Lietuvos ir tarptautinės šventės (nedarbo dienos): Sausio 1 d., Vasario 16 d., Kovo 11 d., Didysis Velykų penktadienis, antroji Velykų diena, gegužės 1d., birželio 24 d., liepos 6 d., rugpjūčio 15 d., lapkričio 1 d. ir 2 d., gruodžio 24 d., 25 d. ir 26 d.

Kai mokėtojo sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400:
Labai skubūs pervedimai eurais, pateikti interneto banke banko darbo dieną iki 17.15 val., išsiunčiami gavėjo bankui nedelsiant, tačiau įskaitymo laikas priklauso nuo gavėjo banko ir kai kuriais atvejais gali užtrukti.

Pervedimai eurais į ne Europos ekonominės erdvės šalis

Kai mokėtojo sąskaitos nr. prasideda LTXX40100:
Jei vykdomi paprasti pervedimai, kurie pateikti interneto banke banko darbo dieną iki 16.00 val., lėšos iš banko korespondentinės sąskaitos nurašomos po 2 banko darbo dienų.
Jei vykdomi skubūs pervedimai, kurie pateikti interneto banke banko darbo dieną iki 16.00 val., lėšos iš banko korespondentinės sąskaitos nurašomos artimiausią banko darbo dieną.
Jei vykdomi labai skubūs pervedimai, kurie pateikti interneto banko darbo dieną iki 16.00 val., lėšos iš banko korespondentinės sąskaitos nurašomos tą pačią dieną.
Prieš švenčių dienas nurodytas laikas yra trumpesnis 1 val.
Jei pervedimai pateikti po nurodytų valandų arba ne banko darbo dieną, lėšos nurašomos viena banko darbo diena vėliau.
Pervedimus pateikiant interneto banke, galima 10 minučių paklaida.

Kai mokėtojo sąskaitos nr. prasideda LTXX21400:
Jei vykdomi paprasti pervedimai, kurie pateikti interneto banke banko darbo dieną iki 17.00 val., lėšos į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomos po 2 banko darbo dienų.
Jei vykdomi skubūs pervedimai, kurie pateikti interneto banke banko darbo dieną iki 15.00 val., lėšos į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomos po 1 banko darbo dienos.
Jei vykdomi labai skubūs pervedimai, kurie pateikti interneto banke banko darbo dieną iki 16.00 val., lėšos į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomos tą pačią dieną.
Jei pervedimai pateikti po nurodytų valandų arba ne banko darbo dieną, lėšos pervedimai įvykdomi viena banko darbo diena vėliau.