Kaip galima atšaukti pervedimą eurais?

Pervedimą galima atšaukti:
 
1) Prisijungus prie interneto banko. Pasirinkus „Mokėjimai“, paspausk „Pervedimų būklė ir pasirašymas“, susirask mokėjimą, kurį nori atšaukti. Jei mokėjimas nėra su statusu „Įvykdytas“, tuomet pažymėk mokėjimą ir pasirink „Atšaukti / Pašalinti pažymėtus“. Jei mokėjimo statusas yra  „Įvykdytas“ reikia užpildyti prašymą. Pasirinkus „Paraiškos“, paspausk „Nauja paraiška“, pasirink dokumentų grupę „Kitos paslaugos“ ir susirask prašymą „Prašymas atšaukti/patikslinti pervedimą“. Patvirtink prašymą kodų generatoriaus kodu arba m. parašu. 
2) Atvykus į artimiausią banko skyrių ir pateikus prašymą.
3) Paskambinus telefonu +370 5 239 3444
 
Jei pervedimo lėšos jau įskaitytos gavėjui arba išsiųstos iš banko, pervedimo atšaukti negalėsi.

Kas yra IBAN?

IBAN – tai tarptautinis banko sąskaitos numerio standartas (angl. International Bank Account Number), privalomas Europos Sąjungos valstybėse. Šis formatas palengvina atsiskaitymus tarp partnerių įvairiose šalyse, turinčiose skirtingas bankų atpažinimo ir sąskaitų numeravimo sistemas, todėl atsiskaitydamas eurais su Europos ekonominės erdvės šalių bankų klientais, gavėjo sąskaitos laukelyje būtinai nurodyk sąskaitos numerį IBAN formatu. Jei nenurodysi IBAN, mokėjimo negalėsi pateikti kaip pervedimo eurais, padidės tavo ir gavėjo bankų mokesčiai ir viskas užtruks ilgiau, nes mokėjimas bus vykdomas kaip pervedimas kita valiuta.
Šalys, kuriose IBAN naudojimas yra privalomas ar primygtinai rekomenduojamas

Kokius rekvizitus turiu nurodyti, kad bankas tinkamai įvykdytų pervedimą eurais?

Vykdydami mokėjimo nurodymą, perduodame gavėjo bankui mokėjimo nurodyme pateiktą informaciją. Užpildyk visus pervedimo laukus, kurie pažymėti žvaigždute, kad pervedimas būtų įvykdytas tinkamai. Nepriklausomai nuo privalomos pateikti informacijos, mokėjimo nurodymai bus vykdomi ar įskaitomi į gavėjo sąskaitą, remiantis unikaliais rekvizitais netikrinant atitikimo su kita pateikta informacija (pavyzdžiui, gavėjo vardu, pavarde ar įmonės pavadinimu).

SVARBU: Atidžiai patikrink, ar teisingai nurodei sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal tavo nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

Unikalūs pervedimo eurais banko viduje ir į kitą Lietuvos banką rekvizitai:

  • mokėtojo sąskaita;
  • gavėjo sąskaita;
  • gavėjo asmens ar įmonės kodas (jei to prašome).

Atlikdamas lėšų pervedimą, mokėtojo ir gavėjo sąskaitas būtinai nurodyk IBAN formatu.

Kokį mokesčių tipą galiu rinktis, vykdydamas mokėjimo pervedimą Europos ekonominėje zonoje esantiems mokėjimo paslaugų teikėjams?

Remiantis ES ir LR įstatymais, pervedimai eurais į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus, registruotus Lietuvoje, kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse, Šveicarijoje ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse – Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine vykdomi tik su SHA mokesčių tipu.
Mokesčius už tokio mokėjimo nurodymo vykdymą turi teisę taikyti tik mokėtojo ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjai.

Kaip atlikti pervedimą į Valstybinės mokesčių inspekcijos, „Sodros“ ar Muitinės sąskaitas?
Kokius mokėjimo rekvizitus turiu nurodyti užsienio verslo partneriui, norėdamas gauti lėšas į savo sąskaitą Luminor?

  •  Savo vardą ir pavardę.
  •  Savo IBAN (20 simbolių) sąskaitos numerį mūsų banke.
  •  Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo (banko) pavadinimą (Luminor Bank AS Lietuvos skyrius) ir SWIFT kodą (AGBLLT2X).

Kyla klausimų apie kitus mūsų produktus?