Luminor pensija 2 plius

Valiuta
 • Vieneto vertė
  1.7837
 • Grynųjų aktyvų vertė
  130 997 289
 • Pradinė vieneto vertė
  1.0000
 • Veiklos pradžia
  2004-10-26
 • Vieneto vertė
  0.5166
 • Grynųjų aktyvų vertė
  37 939 437
 • Pradinė vieneto vertė
  0.2896
 • Veiklos pradžia
  2004-10-26

Vieneto vertės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): 11.4804%

Vieneto vertės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): 11.4804%

Investiciniai fondai

Vieneto vertės pokytis (%)

Per 3 mėn. Per 6 mėn. Per metus
3.8183 4.0693 1.4533

Luminor pensija 2 plius yra vidutinės rizikos fondas, kurio iki 50 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose. Akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilesnis, palyginti su sektoriniu ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu. Likusi dalis (ne mažiau 50 proc.) daugiausia investuojama į investicinio reitingo euro zonos vyriausybių ir įmonių obligacijas, arba obligacijų fondus. Sukurtas dalyviams, siekiantiems subalansuoto pajamingumo ir rizikos. Daugiau tinkamas vidutinio ir jaunesnio amžiaus kaupiantiesiems.

Pensijos fondo depozitoriumas – Luminor Bank AS, juridinio asmens kodas 11315936, registracijos adresas Liivalaia tn 45, Talinas 10145, Estijos Respublika, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 304870069, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21A, 03601, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Fondo pagrindinė informacija

Nuo 2017 m. birželio mėn. 1 d.:

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 28 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
 • 12 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 60 % Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Indeksas.

Nuo 2013 m. birželio mėn. 1 d.:

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 28 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
 • 12 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 60 % EFFAS Bond Indices Euro Govt 3-5 Yr indeksas.

Iki 2013 m. gegužės mėn. 31 d.:

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 20 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
 • 20 % Europos akcijos (MSCI Europe index);
 • 10 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 50 % EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-3 Yr indeksas.

Fondų lyginamąjį indeksą sudarantys indeksai ir jų svoriai parinkti pagal taisyklėse nustatytas fondų investavimo strategijas.

DOKUMENTAI

III pakopos pensijų fondų kainynas (nuo 2019 m. spalio 1 d.)

ATASKAITOS

II pakopos pensijų fondų kainynas
III pakopos pensijų fondų kainynas

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kristi, ir kilti. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.