Luminor pensija 2 plius

 • Apskaitos vieneto vertė (EUR)
  0.5107
 • Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
  38 771 599
 • Pradinė vieneto vertė (EUR)
  0.2896
 • Veiklos pradžia
  2004-10-26

Vieneto reikšmės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): 8.75%

Vieneto reikšmės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): 8.75%

Vieneto vertės pokytis (%)

Per 3 mėn. Per 6 mėn. Per metus
2.26% 11.73% 0.29%

Luminor pensija 2 plius yra vidutinės rizikos fondas, kurio iki 50 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose. Akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilesnis, palyginti su sektoriniu ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu. Likusi dalis (ne mažiau 50 proc.) daugiausia investuojama į investicinio reitingo euro zonos vyriausybių ir įmonių obligacijas, arba obligacijų fondus. Sukurtas dalyviams, siekiantiems subalansuoto pajamingumo ir rizikos. Daugiau tinkamas vidutinio ir jaunesnio amžiaus kaupiantiesiems.

Pensijos fondo depozitoriumas – Luminor Bank AS, juridinio asmens kodas 11315936, registracijos adresas Liivalaia tn 45, Talinas 10145, Estijos Respublika, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 304870069, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21A, 03601, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Fondo pagrindinė informacija

Nuo 2017 m. birželio mėn. 1 d.:

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 28 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
 • 12 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 60 % Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Indeksas.

Nuo 2013 m. birželio mėn. 1 d.:

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 28 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
 • 12 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 60 % EFFAS Bond Indices Euro Govt 3-5 Yr indeksas.

Iki 2013 m. gegužės mėn. 31 d.:

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 20 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
 • 20 % Europos akcijos (MSCI Europe index);
 • 10 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 50 % EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-3 Yr indeksas.

Fondų lyginamąjį indeksą sudarantys indeksai ir jų svoriai parinkti pagal taisyklėse nustatytas fondų investavimo strategijas.

Vadovaujantis su MSCI Inc. sudaryta sutartimi, esame įpareigoti pateikti šią informaciją:
Luminor investicijų valdymas, UAB skaičiuoja sudėtinio lyginamojo indekso grąžą naudodama dienos pabaigos lyginamųjų indeksų vertes, gautas iš MSCI (MSCI duomenys). Kad būtų išvengta abejonių, MSCI nėra standartinis sudėtinio lyginamojo indekso „administratorius“ arba „prisidedantysis prie teikimo“, „sudarytojas“ ar „prižiūrimas teikėjas“ ir MSCI duomenys nelaikomi „pateikimu“ ar „teikimu“ kalbant apie sudėtinio lyginamojo indekso grąžą, kaip šios sąvokos gali būti apibrėžtos bet kokiose taisyklėse, įstatymuose, reglamentuose, teisės aktuose ar tarptautiniuose standartuose. MSCI duomenys pateikiami „tokie kaip yra“, nesuteikiant jokių garantijų ar neprisiimant jokių įsipareigojimų bei neleidžiant jų kopijuoti ir platinti. MSCI nepateikia jokių pareiškimų dėl jokio investavimo ar strategijos tikslingumo ir neremia, neplatina, neskelbia, neparduota ir kitais būdais nerekomenduoja bei nereklamuoja jokios investavimo strategijos, įskaitant finansinius produktus ar strategijas, kurie yra pagrįsti MSCI duomenimis, modeliais, analitine ir kita medžiaga ar informacija arba kuriuose MSCI duomenys modeliai, analitinė ir kita medžiaga ar informacija yra stebimi ar kitaip naudojami.

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kristi, ir kilti. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.