Luminor pensija 3 plius

 • Apskaitos vieneto vertė (EUR)
  0.4768
 • Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
  8 124 560
 • Pradinė vieneto vertė (EUR)
  0.2896
 • Veiklos pradžia
  2007-10-01

Vieneto reikšmės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): 29.5652%

Vieneto reikšmės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): 29.5652%

Vieneto vertės pokytis (%)

Per 3 mėn. Per 6 mėn. Per metus
10.5751 11.2459 3.2482

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kristi, ir kilti. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.

Luminor pensija 3 plius yra didelės rizikos fondas, kurio iki 100 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose. Akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilesnis, palyginti su sektoriniu ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu. Sukurtas dalyviams, siekiantiems potencialiai aukštesnės grąžos ilgu laikotarpiu ir prisiimantiems didelius vertės svyravimus. Daugiau tinkamas jaunesnio ir vidutinio amžiaus kaupiantiesiems.

Fondo 2017 m. III ketvirčio santrauka

Fondo pagrindinė informacija

Nuo 2013 m. birželio mėn. 1 d.:

Lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 70 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
 • 30 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Iki 2013 m. gegužės mėn. 31 d.:

Lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 40 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
 • 40 % Europos akcijos (MSCI Europe index);
 • 20 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Fondų lyginamąjį indeksą sudarantys indeksai ir jų svoriai parinkti pagal taisyklėse nustatytas fondų investavimo strategijas.

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kristi, ir kilti. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.