Luminor pensija 1 plius

 • Apskaitos vieneto vertė (EUR)
  0.2984
 • Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
  11 182 304
 • Pradinė vieneto vertė (EUR)
  0.2896
 • Veiklos pradžia
  2013-10-07

Vieneto reikšmės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): 0.8449%

Vieneto reikšmės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): 0.8449%

Vieneto vertės pokytis (%)

Per 3 mėn. Per 6 mėn. Per metus
-0.5996 -0.3673 0.1342

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kristi, ir kilti. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.

Luminor pensija 1 plius yra mažos rizikos fondas, kurio visas turtas investuojamas tik į investicinio reitingo euro zonos šalių vyriausybių ir įmonių obligacijas, arba obligacijų fondus. Sukurtas dalyviams, kurie nori maksimaliai išsaugoti savo turto vertę, tačiau su potencialiai žemesniu pelningumu. Daugiau tinkamas vyresnio amžiaus kaupiantiesiems.

Fondo 2017 m. III ketvirčio santrauka

Fondo pagrindinė informacija

Vyriausybių skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

Nuo 2017 m. birželio mėn. 1 d.:

 • 100% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Indeksas.

Iki 2017 m. gegužės mėn. 31 d.:

 • 100 % EFFAS Bond Indices Euro Govt 3-5 Yr indeksas.

Fondų lyginamąjį indeksą sudarantys indeksai ir jų svoriai parinkti pagal taisyklėse nustatytas fondų investavimo strategijas.

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kristi, ir kilti. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.