Luminor pensija 3 plius

Valiuta
 • Vieneto vertė (EUR)
  1.4070
 • Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
  21 979 603
 • Pradinė vieneto vertė (EUR)
  1.0000
 • Veiklos pradžia
  2007-10-01
 • Vieneto vertė (EUR)
  0.4075
 • Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
  6 365 733
 • Pradinė vieneto vertė (EUR)
  0.2896
 • Veiklos pradžia
  2007-10-01

Vieneto vertės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): 23.4848%

Vieneto vertės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): 23.4848%

Investiciniai fondai

Vieneto vertės pokytis (%)

Per dieną Per 3 mėn. Nuo metų pradžios
-0.6098 1.7478 12.1354

Fondo sąskaita LT844010058000097586

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kristi, ir kilti. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.

Luminor pensija 3 plius yra didelės rizikos fondas, kurio iki 100 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose. Akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilesnis, palyginti su sektoriniu ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu. Sukurtas dalyviams, siekiantiems potencialiai aukštesnės grąžos ilgu laikotarpiu ir prisiimantiems didelius vertės svyravimus. Daugiau tinkamas jaunesnio ir vidutinio amžiaus kaupiantiesiems.

Fondo pagrindinė informacija

Pensijos fondo depozitoriumas – Luminor Bank AS, juridinio asmens kodas 11315936, registracijos adresas Liivalaia tn 45, Talinas 10145, Estijos Respublika, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 304870069, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21A, 03601, Vilnius, Lietuvos Respublika

Nuo 2013 m. birželio mėn. 1 d.:

Lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 70 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
 • 30 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Iki 2013 m. gegužės mėn. 31 d.:

Lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 40 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
 • 40 % Europos akcijos (MSCI Europe index);
 • 20 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Fondų lyginamąjį indeksą sudarantys indeksai ir jų svoriai parinkti pagal taisyklėse nustatytas fondų investavimo strategijas.

 Luminor pensija 3 plius vieneto verčių istorija
 Luminor pensija 3 plius 2019 m. I ketvirčio apžvalga
 Luminor pensija 3 plius 2018 m. IV ketvirčio apžvalga