Luminor pensija 3 plius

 • Apskaitos vieneto vertė (EUR)
  0.3726
 • Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
  6 527 799
 • Pradinė vieneto vertė (EUR)
  0.2896
 • Veiklos pradžia
  2007-10-01

Vieneto reikšmės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): -1.8182%

Vieneto reikšmės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): -1.8182%

Vieneto vertės pokytis (%)

Per 3 mėn. Per 6 mėn. Per metus
-19.9226 -13.7700 -19.3157

Luminor pensija 3 plius yra didelės rizikos fondas, kurio iki 100 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose. Akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilesnis, palyginti su sektoriniu ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu. Sukurtas dalyviams, siekiantiems potencialiai aukštesnės grąžos ilgu laikotarpiu ir prisiimantiems didelius vertės svyravimus. Daugiau tinkamas jaunesnio ir vidutinio amžiaus kaupiantiesiems.

Pensijos fondo depozitoriumas – Luminor Bank AS, juridinio asmens kodas 11315936, registracijos adresas Liivalaia tn 45, Talinas 10145, Estijos Respublika, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 304870069, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21A, 03601, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Fondo pagrindinė informacija

Nuo 2013 m. birželio mėn. 1 d.:

Lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 70 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
 • 30 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Iki 2013 m. gegužės mėn. 31 d.:

Lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 40 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
 • 40 % Europos akcijos (MSCI Europe index);
 • 20 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Fondų lyginamąjį indeksą sudarantys indeksai ir jų svoriai parinkti pagal taisyklėse nustatytas fondų investavimo strategijas.
Vadovaujantis su MSCI Inc. sudaryta sutartimi, esame įpareigoti pateikti šią informaciją:
The blended returns are calculated by Luminor Investiciju valdymas UAB using end of day index level values licensed from MSCI (“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty or liability and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics or other materials or information.

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kristi, ir kilti. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.