Pavedimai rinkos kaina (angl. Market Orders)

Kai kurios biržos nepriima pavedimų rinkos kaina. Jeigu klientas Luminor Trade platformoje pateikia tokį pavedimą, jis automatiškai paverčiamas agresyviu Limit pavedimu „in the money“, neviršijant 1 - 4 proc. nuokrypio priklausomai nuo biržos. Klientas asmeniškai privalo tikrinti tokių pavedimų būklę ir tai yra jo atsakomybė. 

Esant bet kokiems įtarimams dėl netinkamo pavedimų vykdymo, klientas privalo nedelsiant susisiekti su Luminor banku.

Birža
NYSE MKT (AMEX – American Stock Exchange)
London International Exchnage (LSE_INTL)
London Stock Exchange (LSE_SETS)
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE)
NASDAQ OMX Copenhagen (CSE)
NASDAQ OMX Helsinki (HSE)
NASDAQ OMX Stockholm (SSE)

Papildomai, kai kurie mūsų tarpininkai gali tam tikrose biržose rinkos pavedimus pakeisti agresyviais Limit pavedimai su 3% "in the money". Taip nutinka dėl vidinių reikalavimų ir siekiant apsaugoti klientą nuo netyčinio poveikio rinkai.

Luminor Bankas negali būti laikomas atsakingu už pavedimo neįvykdymą dėl šių priežasčių.

Pavedimų skaidymas (angl. Split Orders)

Jeigu pavedimas vykdomas dalimis per daugiau nei vieną dieną, bendras sandorio sudarymo mokestis gali išaugti. Taip gali įvykti dėl mažiausio sandorio mokesčio taikymo kelis kartus: už kiekvieną dieną, kurios prireikia pavedimui įvykdyti iki galo.

Dividendai

Akcininkams mokami dividendai įskaitomi į klientų prekybos sąskaitas atskaičius mokesčius (jeigu jie taikomi).

Akcijų panaudojimas užstatui

Tam tikra akcijų vertės dalis gali būti panaudota kaip užstatas maržinių priemonių Forex, CFD ir Futures prekybai (žr. lentelę žemiau).

Reitingas Akcijų vertės dalis, kurią galima panaudoti kaip užstatą
1 75%
2 50%
3 0%
4 0%
5 0%

Pavyzdys: iki 50% akcijos su 2 reitingu pozicijos vertės gali būti panaudota kaip užstatas (vietoje pinigų) prekiaujant maržinėmis finansinėmis priemonėmis (Forex, CFD, ateities sandoriai ir pasirinkimo sandoriai).

Atkreipkite dėmesį, kad Luminor bankas pasilieka teisę sumažinti reitingus arba panaikinti galimybę dalį akcijų vertės panaudoti kaip užstatą itin didelių portfelių arba itin rizikingų portfelių atveju.

Akcijos, pateiktos kaip užstatas maržinei prekybai, negali būti naudojamos realizuotam ar nerealizuotam nuostoliui padengti.

Pilną akcijų sąrašą, reitingus ir užstato vertes galite rasti Luminor TraderGO > Account > Trading Conditions > Product > Stocks/ETF.

Frankfurto akcijų birža

Luminor Trade suteikia galimybe prekiauti Frankfurto akcijų biržoje, išskyrus "Xetra Stars" prekybos sąrašą. Atkreipkite dėmesį, jog kainų realiu laiku prenumerata negalima.

Honkongo akcijų apmokestinimas

Honkongo akcijoms taikomas 0,108 proc. dydžio Stamp Duty mokestis.

Elektroninė prekyba vyksta 09:30-16:30, pertrauka 12:00-13:30.

Didžiosios Britanijos akcijų apmokestinimas

Didžiosios Britanijos akcijoms gali būti taikomi specialūs mokesčiai – „Panel for Takeovers and Mergers (PTM) Levy“ ir „Stamp Duty“. Stamp Duty mokestis taikomas visoms perkamoms akcijoms (buy), jo dydis 0,50 proc. nuo sandorio vertės.

PTM taikomas visoms operacijoms (buy ir sell), kai sandorio suma viršija 10 000 GBP, o PTM dydis 1 GBP. Airijoje registruotoms akcijoms taikomas Stamp Duty mokestis – 1 proc. nuo sandorio vertės.

Prancūzijos akcijų apmokestinimas

Perkant Prancūzijos large cap akcijas, taikomas 0,30% Financial Transaction Tax (FTT) mokestis.

Akcijų, kurioms taikomas šis mokestis, sąrašą rasite čia (prancūzų kalba).

Airijos akcijų apmokestinimas

Atliekant ne mažesnius kaip 12 500 EUR Airijos akcijų pirkimo arba paradavimo sandorius taikomas 1.25 EUR ITP (angl. Irish Takover Panel) mokestis.

Papildomai, tik akcijų pirkimui yra taikomas 1.0% Airijos Stamp Duty mokestis.

Italijos akcijų apmokestinimas

Nuo 2013 m. kovo 1 d. visoms Italijoje registruotų įmonių akcijoms bei su šiomis akcijomis susietiems vertybiniams popieriams taikomas 0,10% Financial Transaction Tax (FTT) mokestis.

Daugiau informacijos rasite čia.

Depositary Receipt mokesčiai JAV

Už JAV depozitoriumo pakvitavimus taikomas metinis administravimo mokestis, iki 0,05 USD už 1 akciją, priklausomai nuo depozitoriumo. Šis mokestis padengia bankų patiriamas išlaidas už prekybos depozitoriumo pakvitavimais organizavimą.

Mokestis paprastai išskaitomas iš sumokėtų dividendų sumos. Jeigu dividendai nemokami, mokestis išskaitomas atskirai. Dividendų mokestis yra apibrėžtas saugojimo sutartyje (angl. Deposit Agreement) tarp banko depozitoriumo ir kompanijos pagal nustatytus standartus. Šis sutartis yra registruojama vietinėje priežiūros institucijoje ir yra viešai prieinama.

Mokestis už depozitoriumo pakvitavimus priklauso nuo turimų akcijų kiekio, o ne nuo sumokėtų divdendų sumos.

SEC mokestis

JAV akcijų pardavimai yra apmokestinami 0.00184% SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) mokesčiu nuo pardavimo sumos.

Pavedimų vykdymas JAV iki atsidarant biržai

Bankas naudoja papildomus likvidumo šaltinius greta pagrindinės biržos, vykdant pavedimus JAV rinkoje. Jeigu pagrindinė birža vėluoja pradėti prekybą, pavedimai gali būti įvykdyti ir iki jai atsidarant.

 
 
Luminor Trade

Svarbi informacija investuotojams: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius yra Estijos Respublikos įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis. TAGATISFOND (Estijos Respublikos Garantinis fondas) užtikrina įsipareigojimų investuotojams draudimą pagal sąlygas nurodytas Estijos Respublikos Garantinio fondo sąlygose. Indėlių ir investicijų draudimas

Įspėjimas dėl rizikos! Prekyba finansų rinkose yra rizikinga, todėl, prieš pradėdami prekiauti, turėtumėte turėti pakankamai patirties ir žinių apie investavimą. Prekyba finansinėmis priemonėmis Luminor Trade® platformoje ar naudojimasis kitomis paslaugomis per platformą gali atnešti ne tik pelną, bet ir nuostolius. Finansinių priemonių sandoriai su svertu, įskaitant, bet neapsiribojant valiutos sandoriais ir išvestinių finansinių priemonių sandoriais, gali būti labai spekuliatyvūs ir pelnas ar nuostoliai gali kisti labai stipriai ir greitai. Perskaitykite visą tekstą dėl atsakomybės ribojimo ir Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymą.