Norėdamas prisijungti prie internetinės bankininkystės atlik žemiau aprašytus veiksmus:

Pasirink prisijungimo būdą:

Su slaptažodžiu – galioja iki 2019 09 16

 • Įvesk kliento numerį.
 • Įvesk savo susikurtą 4 skaitmenų slaptažodį.
 • Daugiau informacijos apie prisijungimą su slaptažodžiu skaityk čia.

Su „Nordea Codes“ programėle

 • Atsidaryk „Nordea Codes“ programėlę.
 • Internetinės bankininkystės prisijungimo lange įvesk savo kliento numerį.
 • Spausk „Prisijungti“.
 • Patvirtink prisijungimą įvesdamas PIN kodą programėlėje.

Daugiau informacijos apie prisijungimą su „Nordea Codes“ programėle skaityk čia. Programėlė pritaikyta „Apple iOS“, „Google Android“ ir „Windows Mobile“ operacinėms sistemoms.
Programėlė negali būti naudojama, jei įrenginio programinė įranga yra neteisėtai pakoreguota (angl. jailbroken).

Su kodų generatoriumi

 • Pasirink prisijungimo priemonę „Naujas generatorius“.
 • Įvesk kliento numerį.
 • Įjunk kodų generatorių (žalias mygtukas OK) ir paspauskite mygtuką 1 (LOGIN).
 • Įvesk savo PIN kodą ir paspausk OK.
 • Įvesk kodą iš kodų generatoriaus į lauką „Atsakymo kodas“ internetinėje bankininkystėje.

Daugiau informacijos apie prisijungimą su kodų generatoriumi skaityk čia.

Su M. parašu

 • Įvesk kliento numerį.
 • Patikrink ar prisijungimo lange rodomas kodas sutampa su kodu atsiradusiu telefono lange.
 • Jeigu kodai rodomi telefone ir internetinėje bankininkystėje sutampa – telefone įvesk savo sPIN kodą.

Daugiau informacijos apie prisijungimą su m-parašu skaityk čia.
 

 

DUK Luminor (Nordea) klientams