Black krepšelis (1)
Mėnesio mokestis5 Eur (2)
Mėnesio mokestis senjorams (nuo 65 m.)5 Eur (2)
Mėnesio mokestis jaunimui (iki 21 m.)5 Eur (2)
Kredito kortelė (3)Luminor Black
Debeto kortelė (3) Visa Debit
Banko sąskaitų tvarkymas Nemokamai
Prisijungimo prie interneto banko priemonė (4)Nemokamai
Pervedimai eurais Luminor Lietuva viduje ir į bendrąją mokėjimų eurais erdvę (SEPA) (5)Neribotai
Neriboti pervedimai kita valiuta banko viduje internetuNemokamai
Neriboti lėšų įskaitymai eurais iš bendrosios mokėjimų eurais erdvės (SEPA)Nemokamai
Grynųjų įnešimo operacijos Luminor bankomatuose Lietuvoje:
- Luminor Black korteleNemokamai iki 600 Eur per mėn., 2% nuo sumos viršijus 600 Eur (min. 3,50 Eur)
- Debeto korteleNemokamai
Išgryninimas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse be mokesčio: (6)
- Luminor Black korteleIki 600 Eur per mėn.
- Debeto korteleIki 550 Eur per mėn.
Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą:
- Luminor Black kortele2% nuo sumos (min. 3,50 Eur)
- Debeto kortele0,40% nuo sumos (min. 0,40 Eur)
Išgryninimas kituose bankomatuose Baltijos šalyse ir užsienyje:
- Luminor Black korteleNemokamai iki 400 Eur per mėn., 2% nuo sumos viršijus 400 Eur (min. 3,50 Eur)
- Debeto kortele 2% nuo sumos (min. 3 Eur)

(1) Black krepšelis susideda iš Luminor Black kortelės ir Kasdienio krepšelio.
(2) Mėnesio mokestis susideda iš Luminor Black kortelės mokesčio bei standartinio Kasdienio krepšelio mokesčio.
(3) Black krepšelio sudėtyje gali būti 1 Luminor Black kortelė ir 1 Visa Debit kortelė.
(4) Prisijungimo prie interneto banko priemonės: Smart-ID.
Tuo atveju, jei bankas neturi techninių galimybių suteikti Smart-ID, bankas nemokamai išduoda kodų generatorių.
(5) Įskaitant pervedimus už paslaugas, apsipirkimą el. parduotuvėse ir e. sąskaitų apmokėjimus.
(6) Bendra išgryninimo suma taikoma visoms krepšeliui priklausančioms kortelėms gryninant lėšas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse.

Krepšelio mokestis ir mokestis, kuris taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą, nurašomi iki kito mėnesio 6 d.

Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus SWIFT (BIC) kodas ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.

Mokėjimo kortelei nėra taikomas atsiėmimo mokestis, jeigu klientas pasirenka ją gauti paštu. Mokestis taikomas, jeigu kortelė atsiimama banko padalinyje. Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs bankui, kad kortelę atsiims banko padalinyje, tačiau prašo persiųsti ją paštu. Krepšelio mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos, todėl rekomenduojame paslaugų krepšelį užsisakyti mėnesio pradžioje.