Luminor pensija darbuotojui 1 plius

Valiuta
 • Apskaitos vieneto vertė (EUR)
  0.9896
 • Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
  3 019 558
 • Pradinė vieneto vertė (EUR)
  1.0000
 • Veiklos pradžia
  2014-11-20
 • Apskaitos vieneto vertė (EUR)
  0.2866
 • Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
  874 525
 • Pradinė vieneto vertė (EUR)
  0.2896
 • Veiklos pradžia
  2014-11-20

Vieneto reikšmės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): -4.0188%

Vieneto reikšmės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): -4.0188%

Investiciniai fondai

Vieneto vertės pokytis (%)

Per 3 mėn. Per 6 mėn. Nuo metų pradžios
-2.9462 -3.0118 -10.4375

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kristi, ir kilti. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.

Informuojame, kad laikotarpiu nuo 2022 m. rugpjūčio 2 d. iki 2022 m. lapkričio 25 d. (imtinai) nebebus sudaromos naujos sutartys dėl pensijų kaupimo Luminor pensija darbuotojui 1 plius pensijų fonduose. Daugiau informacijos

Luminor pensija darbuotojui 1 plius ir Luminor pensija darbuotojui 2 plius fondų pagrindinė paskirtis – papildomų darbdavio įmokų pervedimas į darbuotojų asmenines pensijų sąskaitas. Šie fondai savo struktūra, investavimo strategija yra labai panašūs į kitus Luminor Bank AB trečios pakopos pensijų fondus, tačiau pagrindinis ir esminis skirtumas – lėšos iš fondo kaupiančiajam yra išmokamos tik sulaukus fondo taisyklėse nustatyto minimalaus Sodros pensinio amžiaus (5 metais mažesnio negu Sodros pensinis amžius).

Luminor pensija darbuotojui 1 plius yra mažos/vidutinės rizikos fondas, kurio iki 25 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose. Akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilesnis, palyginti su sektoriniu ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu. Likusi dalis (ne mažiau 75 proc.) daugiausia investuojama į investicinio reitingo euro zonos vyriausybių ir įmonių obligacijas, arba obligacijų fondus. Sukurtas dalyviams, kurie prisiima nedidelius vertės svyravimus ir siekia kiek aukštesnio už infliaciją pelningumo. Tinkamas kaupiantiesiems, vyresniems nei 60 metų.

Pensijos fondo depozitoriumas – Luminor Bank AS, juridinio asmens kodas 11315936, registracijos adresas Liivalaia tn 45, Talinas 10145, Estijos Respublika, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 304870069, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21A, 03601, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Nuo 2017 m. birželio mėn. 1 d.:

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 14 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
 • 6 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 80 % Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Indeksas.

Iki 2017 m. gegužės mėn. 31 d.:

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 14 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
 • 6 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 80 % EFFAS Bond Indices Euro Govt 3-5 Yr indeksas.

Lyginamojo indekso sudėtis ir svoriai parenkami siekiant atspindėti tikslines turto klases ir geografinę jų sudėtį, taip pat rizikos ir grąžos ypatybes, kurios nurodytos fondo investavimo strategijoje.

Vadovaujantis su MSCI Inc. sudaryta sutartimi, esame įpareigoti pateikti šią informaciją:
Luminor investicijų valdymas, UAB skaičiuoja sudėtinio lyginamojo indekso grąžą naudodama dienos pabaigos lyginamųjų indeksų vertes, gautas iš MSCI (MSCI duomenys). Kad būtų išvengta abejonių, MSCI nėra standartinis sudėtinio lyginamojo indekso „administratorius“ arba „prisidedantysis prie teikimo“, „sudarytojas“ ar „prižiūrimas teikėjas“ ir MSCI duomenys nelaikomi „pateikimu“ ar „teikimu“ kalbant apie sudėtinio lyginamojo indekso grąžą, kaip šios sąvokos gali būti apibrėžtos bet kokiose taisyklėse, įstatymuose, reglamentuose, teisės aktuose ar tarptautiniuose standartuose. MSCI duomenys pateikiami „tokie kaip yra“, nesuteikiant jokių garantijų ar neprisiimant jokių įsipareigojimų bei neleidžiant jų kopijuoti ir platinti. MSCI nepateikia jokių pareiškimų dėl jokio investavimo ar strategijos tikslingumo ir neremia, neplatina, neskelbia, neparduota ir kitais būdais nerekomenduoja bei nereklamuoja jokios investavimo strategijos, įskaitant finansinius produktus ar strategijas, kurie yra pagrįsti MSCI duomenimis, modeliais, analitine ir kita medžiaga ar informacija arba kuriuose MSCI duomenys modeliai, analitinė ir kita medžiaga ar informacija yra stebimi ar kitaip naudojami.

Papildoma pensijų įmoka – pasirinkto dydžio pensijų įmoka, kurią galite mokėti jūs arba jūsų darbdavys. Šią įmoką mokėkite į savo pensijų kaupimo sąskaitą ir pasirūpinkite savo ateitimi dabar.

Kaip sumokėti papildomą pensijų įmoką?

 • atlikite pavedimą į pensijų fondo, kuriame asmuo kaupia pensiją, banko sąskaitą. Kiekvienas pensijų fondas turi skirtingą banko sąskaitą;
 • gavėjo lauke nurodykite pensijų fondo pavadinimą;
 • mokėjimo paskirtyje nurodykite asmens, už kurį atliekate įmoką pensijų kaupimo sutarties numerį arba asmens kodą.
 • jeigu įmoką moka darbdavys, mokėtojo identifikavimo lauke pasirinkite „įmonės kodas“ ir jį nurodykite. 

SVARBU! Tik teisingai nurodžius informaciją ir atlikus pavedimą į teisingą pensijų fondo banko sąskaitą, papildomas pensijų įmokas galėsime laiku priskirti kaupiančiajam. Jei mes negalėsime identifikuoti sumokėtos papildomos pensijų įmokos, ją grąžinsime mokėtojui.

Pensijų fondų banko sąskaitos

II pakopos pensijų fondų apžvalgos
III pakopos pensijų fondų apžvalgos
„Luminor“ pensijų fondų ataskaitos, archyvas