Luminor pensija darbuotojui 2 plius

Valiuta
 • Apskaitos vieneto vertė (EUR)
  1.1380
 • Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
  9 126 029
 • Pradinė vieneto vertė (EUR)
  1.0000
 • Veiklos pradžia
  2014-11-20
 • Apskaitos vieneto vertė (EUR)
  0.3296
 • Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
  2 643 081
 • Pradinė vieneto vertė (EUR)
  0.2896
 • Veiklos pradžia
  2014-11-20

Vieneto reikšmės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): 11.2762%

Vieneto reikšmės pokytis (per pasirinktą laikotarpį): 11.2762%

Investiciniai fondai

Vieneto vertės pokytis (%)

Per 3 mėn. Per 6 mėn. Per metus
4.2049 8.2430 4.1390

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kristi, ir kilti. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.

Luminor pensija darbuotojui 1 plius ir Luminor pensija darbuotojui 2 plius fondų pagrindinė paskirtis – papildomų darbdavio įmokų pervedimas į darbuotojų asmenines pensijų sąskaitas. Šie fondai savo struktūra, investavimo strategija yra labai panašūs į kitus Luminor Bank AB trečios pakopos pensijų fondus, tačiau pagrindinis ir esminis skirtumas – lėšos iš fondo kaupiančiajam yra išmokamos tik sulaukus fondo taisyklėse nustatyto minimalaus Sodros pensinio amžiaus (5 metais mažesnio negu Sodros pensinis amžius).

Luminor pensija darbuotojui 2 plius yra vidutinės rizikos fondas, kurio iki 50 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose. Akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilesnis, palyginti su sektoriniu ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu. Likusi dalis (ne mažiau 50 proc.) daugiausia investuojama į investicinio reitingo euro zonos vyriausybių ir įmonių obligacijas, arba obligacijų fondus. Sukurtas dalyviams siekiantiems subalansuoto pajamingumo ir rizikos. Daugiau tinkamas vidutinio ir jaunesnio amžiaus kaupiantiesiems.

Pensijos fondo depozitoriumas – Luminor Bank AS, juridinio asmens kodas 11315936, registracijos adresas Liivalaia tn 45, Talinas 10145, Estijos Respublika, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 304870069, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21A, 03601, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Fondo 2019 m. II ketvirčio santrauka

Fondo pagrindinė informacija

Nuo 2017 m. birželio mėn. 1 d.:

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 28 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
 • 12 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 60 % Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Indeksas.

Iki 2017 m. gegužės mėn. 31 d.:

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

 • 28 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
 • 12 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

 • 60 % EFFAS Bond Indices Euro Govt 3-5 Yr indeksas.

Fondų lyginamąjį indeksą sudarantys indeksai ir jų svoriai parinkti pagal taisyklėse nustatytas fondų investavimo strategijas.